КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 110

 

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 107

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 107 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 729, N 34, ст. 1201, N 69, ст. 2329) зміни, що додаються.

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                 В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 75

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 січня 2019 р. N 110

 

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 107

 1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)";

"1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)", що додається.".

 1. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2018 р. N 107

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 30 січня 2019 р. N 110)

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (далі - бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів'я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва, аквакультури (рибництва), а також для забезпечення збільшення потужностей із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (далі - державна підтримка).

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

 1. У цьому Порядку під суб'єктами господарювання розуміються юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи - підприємці, що провадять діяльність у галузі тваринництва та/або аквакультури (рибництва).
 2. Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво) (далі - компенсація відсотків);

2) часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів (далі - компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів);

3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності (далі - дотація за утримання корів);

4) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби (далі - дотація за молодняк);

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність (далі - часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів);

6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (далі - часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів);

7) часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна (далі - часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна).

 1. Розподіл бюджетних коштів у 2019 році за напрямами, встановленими пунктом 4 цього Порядку, для надання державної підтримки та їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного обсягу використання здійснюються відповідно до статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Для надання державної підтримки Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, положення про неї та форми заявок, повідомлень, що подаються для отримання державної підтримки, та реєстрів, що формуються відповідно до цього Порядку.

 1. Компенсація відсотків надається суб'єктам господарювання, які залучили в національній валюті у банках - резидентах України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, короткострокові (непоновлювальні) кредити (крім овердрафтів (контокорентних кредитів) та кредитних ліній) для покриття виробничих витрат та середньострокові і довгострокові (непоновлювальні) кредити для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво).

Компенсація відсотків надається суб'єкту господарювання за нараховані і сплачені у поточному році та грудні попереднього року за користування кредитом, обсяг якого не перевищує 100 млн. гривень, відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових пункти.

Суб'єкт господарювання може скористатися компенсацією відсотків не більш як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим або довгостроковим кредитом.

Для отримання компенсації відсотків суб'єкт господарювання подає банку - резиденту України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком - резидентом України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Компенсація відсотків здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених суб'єктами господарювання банку - резиденту України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором з урахуванням абзацу другого цього пункту.

Банки - резиденти України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, формують реєстри суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків, і щомісяця до 10 числа наступного місяця подають в електронному та паперовому вигляді їх до Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі наданих банками - резидентами України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, реєстрів суб'єктів господарювання формує загальний реєстр суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків, та зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, в межах відкритих бюджетних асигнувань пропорційно заявленим сумам.

Мінагрополітики до 25 числа наступного місяця та до 25 грудня поточного року на підставі зазначеного загального реєстру перераховує бюджетні кошти банку - резиденту України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки суб'єктів господарювання згідно із зазначеними у загальному реєстрі сумами та протягом двох робочих днів повідомляє про це Мінагрополітики.

Банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, несе відповідальність за недостовірність інформації, поданої до Мінагрополітики.

Суб'єкт господарювання, що отримав компенсацію відсотків, не має права на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктами 2 і 6 пункту 4 цього Порядку.

 1. Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається суб'єктам господарювання, які залучили починаючи з 2018 року у банках - резидентах України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, кредити строком до п'яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об'єкт у національній валюті для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією (далі - об'єкти).

Компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, підлягають фактично понесені витрати у грудні попереднього та поточному роках на будівництво та/або реконструкцію об'єктів на підставі наданих актів виконаних робіт, актів приймання-передачі обладнання та/або інших документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Суб'єкт господарювання може скористатися компенсацією вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, не більш як за одним кредитом на один об'єкт.

Для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб'єкти господарювання подають до банку - резидента України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту, відповідно до умов кредитного договору;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком - резидентом України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.

Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щомісяця у розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об'єктів згідно з кредитним договором.

У разі використання у поточному році на будівництво та/або реконструкцію об'єктів 30 відсотків і більше загального обсягу кредиту суб'єкту господарювання виплачується 25 відсотків залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації.

Банки - резиденти України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, формують реєстри суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, і щомісяця до 10 числа наступного місяця та до 10 грудня поточного року, а за грудень попереднього року до 10 лютого поточного року подають їх до Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі наданих банками - резидентами України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, реєстрів суб'єктів господарювання формує загальний реєстр суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, та зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, в межах відкритих бюджетних асигнувань пропорційно заявленим сумам.

Мінагрополітики до 20 числа наступного місяця та до 20 грудня поточного року на підставі зазначеного загального реєстру перераховує бюджетні кошти банкам - резидентам України, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, за визначеними ними реквізитами.

Банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки суб'єктів господарювання згідно із зазначеними у загальному реєстрі сумами та протягом двох робочих днів повідомляє про це Мінагрополітики.

Банк - резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, несе відповідальність за недостовірність інформації, поданої до Мінагрополітики.

Суб'єкт господарювання, що отримав компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, не має права за цим же об'єктом на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктами 1 і 6 пункту 4 цього Порядку.

У разі відчуження або використання протягом трьох років не за цільовим призначенням об'єктів, у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, профінансованих за рахунок банківських кредитів, суб'єкт господарювання повинен повернути одержані бюджетні кошти.

 1. Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб'єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 900 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за утримання корів суб'єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до 1 травня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Мінагрополітики такі документи:

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня та 1 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

За зверненням Мінагрополітики Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою і власником корів, про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів'я корів станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб'єкту господарювання у п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Мінагрополітики до 15 травня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою і власником корів, та приймає рішення про включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів.

Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та не пізніше 5 червня та 5 листопада поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

У разі зменшення поголів'я корів на 1 січня, 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів'ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, наявних на 1 липня попереднього року, 1 січня та 1 липня поточного року відповідно, дотація за утримання корів суб'єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, не надається за поточний звітний період.

 1. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

Дотація за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб, надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

у період утримання молодняка віком від одного до п'яти місяців - 300 гривень за голову;

у період утримання молодняка віком від п'яти до дев'яти місяців - 700 гривень за голову;

у період утримання молодняка віком від дев'яти до тринадцяти місяців - 1500 гривень за голову.

Дотація за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надається за кожні повні чотири місяці його утримання в такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним тринадцятимісячного віку у розмірі:

за перші чотири місяці утримання молодняка - 300 гривень за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка - 700 гривень за голову;

за наступні чотири місяці утримання молодняка - 1500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади (далі - органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

Документи, що подаються для отримання дотації за молодняк, якому виповнилося 12 місяців у грудні попереднього року, приймаються до 1 квітня поточного року у разі наявності в господарстві населення такого молодняка на момент подання документів.

Датою переміщення молодняка вважається дата прибуття тварини в господарство нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, засвідчена в установленому порядку та підтверджена інформацією, наданою Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.

У разі обміну та видачі нового паспорта великої рогатої худоби дата прибуття тварини в господарство підтверджується інформацією, наданою Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у п'ятиденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого, а також переміщеного в установленому порядку поголів'я молодняка станом на дату отримання запиту у розрізі фізичних осіб - власників тварин.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб - власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів'я молодняка.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, узагальнюють протягом п'яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

На підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями або переліком фізичних осіб, яким нараховано дотацію, що містить інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

 1. Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб'єктам господарювання, які є юридичними особами, за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року, у розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:

за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 24000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту - 5000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту - 4000 гривень за одну голову;

за закуплену в Україні ідентифіковану сперму бугаїв або за ввезену в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід/ Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю, - 100 гривень за одну дозу у розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів'я;

за ембріони великої рогатої худоби - 500 гривень за одну штуку.

Для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів суб'єкти господарювання, які є юридичними особами, подають протягом року до 5 листопада поточного року комісії Мінагрополітики:

заявку; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, договорів купівлі-продажу худоби; копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою; довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби; відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб'єкти господарювання, які є юридичними особами, додатково подають комісії Мінагрополітики копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.

Суб'єктам господарювання, які є юридичними особами, надається часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що оплачена, право власності на які набуте у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів реєструються Мінагрополітики і зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінагрополітики суб'єктам господарювання, які є юридичними особами, у п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Мінагрополітики до 15 серпня та до 15 листопада на підставі поданих документів визначає кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою, та приймає рішення про включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів.

Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які є юридичними особами, пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та не пізніше 25 серпня та 25 листопада поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

Суб'єкти господарювання, які є юридичними особами, подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів Мінагрополітики інформацію про наявне поголів'я тварин станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована.

У разі зменшення поголів'я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються суб'єктом господарювання, який є юридичною особою, до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.

 1. Часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів надається суб'єктам господарювання на безповоротній основі за завершені у грудні попереднього року та поточному році етапи (черги) будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією у розмірі:

для тваринницьких об'єктів вартістю до 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості;

для тваринницьких об'єктів вартістю більш як 500 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків від 500 млн. гривень;

для тваринницьких об'єктів, які створюють 500 і більше робочих місць, незалежно від їх вартості (без урахування податку на додану вартість) - 30 відсотків вартості.

Облік та відображення суб'єктами господарювання інформації про створення робочих місць здійснюються за формою, затвердженою Мінагрополітики та Мінсоцполітики.

У разі будівництва або реконструкції придбаних тваринницьких об'єктів незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

Для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів суб'єкти господарювання подають до 5 травня, до 5 вересня та до 5 грудня комісії Мінагрополітики такі документи:

заявку;мвитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

типову форму N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів;

типову форму N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об'єктів;

засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання копію кошторисної частини проектної документації;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби - для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці, доїльних залів.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінагрополітики і зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються Мінагрополітики суб'єкту господарювання у п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, введених у дію в грудні попереднього року, суб'єкти господарювання подають зазначені заявку та документи до 5 березня поточного року.

Мінагрополітики проводить засідання комісії відповідно до 15 березня, до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня та на підставі поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання і приймає рішення про включення їх до реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів.

Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості об'єктів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

Суб'єкт господарювання, якому виплачено часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних тваринницьких об'єктів повинен повернути одержані бюджетні кошти.

Суб'єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів Мінагрополітики інформацію про тваринницькі об'єкти, вартість яких була частково відшкодована, за встановленою формою.

Суб'єкт господарювання, що отримав часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, не має права на одержання державної підтримки за цим же об'єктом, передбаченої підпунктами 1 і 2 пункту 4 цього Порядку.

 1. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об'єктів із зберігання та переробки зерна надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники) на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість), у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, за завершені у поточному році етапи (черги) будівництва та реконструкції зернофуражних сховищ, елеваторів, механізованих зерноскладів, зерноочисних та зерноочисно-сушильних пунктів, підприємств з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), зокрема виробничі та допоміжні споруди, призначені для зберігання зерна; силоси для зерна; будівлі для зберігання зерна; виробничі та адміністративні будівлі; споруди пунктів приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна.

У разі будівництва або реконструкції придбаних об'єктів незавершеного будівництва із зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

Сільськогосподарський товаровиробник, який має намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об'єктів із зберігання та переробки зерна у травні, вересні та грудні поточного року, подає відповідно до 1 квітня, до 1 серпня та до 1 листопада Мінагрополітики повідомлення за встановленою формою в електронному та паперовому вигляді.

На підставі отриманих повідомлень Мінагрополітики формує перелік сільськогосподарських товаровиробників, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції об'єктів із зберігання та переробки зерна (далі - перелік претендентів), та розміщує його щомісяця до 10 числа наступного періоду на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Обладнання для зберігання та переробки зерна, вартість якого частково компенсована за рахунок коштів за бюджетними програмами 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" та 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" не підлягає частковому відшкодуванню за бюджетною програмою 2801540 "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції об'єктів із зберігання та переробки зерна сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня, до 5 вересня та до 5 грудня комісії Мінагрополітики такі документи:

заявку;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта із зберігання та переробки зерна;

типову форму N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для об'єктів нового будівництва;

типову форму N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для об'єктів реконструкції;

засвідчену підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копію кошторисної частини проектної документації;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

довідку, чинну на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом 12 попередніх послідовних місяців сукупно, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінагрополітики і зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються сільськогосподарському товаровиробнику у п'ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Мінагрополітики проводить засідання комісії до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня і на підставі поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним сільськогосподарським товаровиробником та приймає рішення про включення їх до реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

Мінагрополітики протягом п'яти робочих днів затверджує розподіл бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань та спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

Сільськогосподарські товаровиробники подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів Мінагрополітики інформацію про об'єкти із зберігання та переробки зерна, вартість яких була частково відшкодована, за встановленою формою.

 1. Дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки за відповідним напрямом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, відображається заявником у заявці для отримання державної підтримки, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації заявник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.
 2. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 4. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 1 лютого наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку.
 5. Мінагрополітики подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
 6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку."

 

Вплив пестицидів і агрохімікатів на здоров'я людини

          Хімічні речовини — пестициди і агрохімікати, які використовуються для біологічного захисту рослин в своїй більшості отруйні для людини та сільськогосподарських тварин. Проникаючи в організм, навіть у невеликих кількостях, вони викликають порушення його життєдіяльності, яке при певних умовах може перейти в отруєння. Отруєння буде залежати від кількості і властивостей отрути, стану організму та інших умов.

         Шляхи проникнення отрути в організм різні. Найбільш небезпечним є потрапляння отрут через дихальні шляхи в газоподібному, пароподібному або порошкоподібному станах. Потрапляння пестицидів в організм людини через шлунково-кишковий тракт можливе при порушенні правил особистої гігієни, при нещасних випадках, при вживання в їжу забруднених пестицидами овочів та фруктів тощо. Можливе проникнення отрут в організм і через непошкоджену шкіру.

         Працювати з пестицидами, як в сільськогосподарському виробництві так і в побуті, необхідно з використанням спеціального або окремо виділеного одягу для таких робіт, фільтрувальних респіраторів (марлеві пов'язки та протипилові респіратори типу “Пелюсток” бажано не використовувати через їх слабкі захисні властивості). Взуття необхідно мати гумове, як і рукавиці, які захищають шкіру ніг та рук від отрути і після закінчення робіт легко вимиваються від можливих залишків отруйних речовин, захищати очі герметичними окулярами.

         Застосування пестицидів та агрохімікатів на відкритому ґрунті не допускається, коли температура повітря вище +20ºС, після дощу, випарування роси. Найкращий час вранці до 10 години, надвечір з 18 до 22 години та при відсутності вітру. В цей час мінімальні висхідні потоки повітря, що забезпечує кращу ефективність при обробці рослин, запобігає можливому отруєнню працюючих та інших людей.

         Важливим елементом, при застосуванні пестицидів та агрохімікатів у відкритому ґрунті (сільськогосподарські поля, городи, сади, дачні ділянки тощо) буде дотримання  таких простих вимог як врахування напрямку вітру — рухатись, під час обробки, спиною проти вітру, обов'язкове інформування власників сусідніх ділянок та будинків про терміни проведення обробок, застережні заходи щодо непотрапляння отрути в колодязі, на овочеві та ягідні культури (петрушку, зелену цибулю, окріп, салати, горошок, полуницю та малину) які посилено поглинають отрутні хімічні речовини. Необхідно звертати увагу на присутність дітей поблизу оброблювальних ділянок та навіть і через декілька днів після закінчення робіт.

         Згідно з чинним законодавством юридичні чи фізичні особи, котрі використовують пестициди і агрохімікати для обробки великих сільськогосподарських площ повинні завчасно, але не пізніше як за 2 доби, повідомляти населення чи власників сумісних сільськогосподарських угідь про місця, строки і методи внесення названих хімічних речовин. Під час проведення таких робіт, у радіусі 200м від межі ділянок, що обробляються  повинні виставлятись відповідні попереджувальні знаки, окремі способи внесення пестицидів вимагають дотримання відповідної санітарно-захисної зони до житлових будинків, місць відпочинку, тваринницьких комплексів, водоймищ від 300-500м при наземному використанні шляхом обприскування та до 1000-5000м авіахімічним методом. Закон України “Про бджільництво” зобов'язує попереджувати через засоби масової інформації пасічників про виконання вищезазначених робіт не пізніше ніж за 3 доби. В повідомленні необхідно вказувати дату обробки, назву, ступінь і строк дії токсичності препарату. Така інформація повинна бути надана пасічникам, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблювальних площ.

         При наявності перших ознак отруєння пестицидами (головокружіння, кашель, задишка, блювота, біль в животі та інші симптоми), необхідно негайно припинити роботу і звернутись в найближчий лікувальний заклад або викликати швидку медичну допомогу. До прибуття медичних працівників необхідно вийти або вивести потерпілого із зони, яка оброблялась, зняти засоби індивідуального захисту, звільнитись від забрудненого одягу. При попаданні пестициду на шкіру та в очі, слід негайно промити їх великою кількістю чистої води (промивати шкіру з допомогою мильного розчину тампонами з тканини чи вати).

         По завершенню робіт з пестицидами і агрохімікатами необхідно зняти з себе одяг, взуття та засоби індивідуального захисту, ретельно, з милом вимити руки та обличчя, прополоскати водою порожнини рота, горло, прийняти душ.  Необхідно пам'ятати, що хімічні засоби захисту рослин для підвищення врожайності, внаслідок неправильного використання або поводження з ними, можуть стати джерелами нещасних випадків та отруєнь.

         Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких і рідних.

 

 

Вкладення:
Скачати цей файл (vimogi.doc)ВИМОГИ ДО НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР[25]
Скачати цей файл (графік проведення ярмаркових заходів 2019.pdf)Графік проведдення ярмаркових заходів у 2019 році[24]
Скачати цей файл (Стаття Дачний сезон починається з насіння.docx)Дачний сезон починається з насіння[23]
Скачати цей файл (Pamyatka.doc)МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для пасічників[22]
Скачати цей файл (perelik_tehniki.xls)Оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету [20]
Скачати цей файл (apr_12_03.doc)Державним бюджетом України на 2018 рік за програмами підтримки розвитку АПК по Україні передбачено більше 14,0 млрд. грн.[19]
Скачати цей файл (Postanova.doc)Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 107 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва[18]
Скачати цей файл (fin_pidtrimka.doc)Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення [17]
Скачати цей файл (стаття По охороні праці.docx)ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці у Петрівському районі[16]
Скачати цей файл (поводження з кислородними балонами.doc) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КИСНЕВИХ БАЛОНІВ, УСТАНОВОК, СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ІНШИХ СУБЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ[15]
Скачати цей файл (Форвард 2017 _весна.docx)До відома аграріїв та зацікавлених осіб району! ФОРВАРДНІ ЗАКУПІВЛІ ВРОЖАЮ 2017 року[14]
Скачати цей файл (Охорона праці для сторожів у зимовий період.doc)До відома роботодавців та зацікавлених осіб . Охорона праці для сторожів у зимовий період[13]
Скачати цей файл (Керівнику про форвардні закупівлі-1.doc)Про форвардні закупівлі Зерна ПАТ «ДПЗКУ»[12]
Скачати цей файл (ст щодо пожеж.doc)Інформація щодо заборони спалювання сухої рослинності[11]
Скачати цей файл (щодо робіт підв небезпеки-1.doc)Про виконання робіт підвищеної небезпеки[10]
Скачати цей файл (Про недопущення вир тр на сайт.doc)Про недопущення виробничого травматизму [09]
Скачати цей файл (стаття ОХОРОНА ПРАЦІ до 28 квітня.doc)ЗВЕРНЕННЯ з нагоди Дня охорони праці[05]
Скачати цей файл (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.doc)Про охорону праці[04]
Скачати цей файл (ст про весняно-польові роботи-1.doc)Шановні керівники підприємств сільського господарства Петрівського району![03]
Скачати цей файл (Про захист бджіл.doc)Про захист бджіл в період проведення весняно-польових робіт[01]
Скачати цей файл (Постанова КМУ.d №1107 від 26.10.2011ocx.docx)Постанова КМУ.d №1107 від 26.10.2011ocx.docx[ ]