СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–квітень 2016 року

 

Населення. На 1 квітня 2016р. в районі проживало 24,3 тис. осіб.
За січень–березень 2016р. чисельність населення скоротилася на 24 особи.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 336 осіб.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–березень становила 3004 грн і зросла порівняно з січнем–березнем 2015р. на 27,1%.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі за 2015р. становив 43,3 млн.грн, що на 26,9% менше ніж за 2014р.

Сільське господарство. За січень–квітень 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 116,7%.

Промисловість. За січень–березень 2016р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,6 млн.грн.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень–квітень 2016р. перевезено 16,3 тис.т вантажів, що на 26,6% менше ніж за січень–квітень 2015р., вантажооборот зменшився на 14% і склав 3 млн.ткм.

Перевезено 96,4 тис. пасажирів, що на 12,6% менше ніж за січень–квітень 2015р., пасажирооборот збільшився на 6,1% і склав 6,3 млн.пас.км.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекси споживчих цін

у серпні 2016 року

 

 Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за серпень 2016р. становила порівняно з липнем 2016р. по Україні 99,7%, по області – 99,6%.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Заробітна плата по Петрівському району 2016 року

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,
що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Петрівського району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросла на 27,1% і становила 3004 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати  (1378 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 87,8% середнього рівня
по Кіровоградській області.

 

                               

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Витрати на охорону навколишнього

природного середовища та екологічні платежі

Протягом 2015р. витрати підприємств, організацій та установ області на охорону навколишнього природного середовища становили 119,6 млн.грн, з них поточні витрати – 113,4 млн.грн (94,8% обсягу витрат на охорону навколишнього природного середовища), капітальні інвестиції – 6,2 млн.грн (5,2%).

Найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного середовища здійснюється підприємствами водопостачання; каналізації, поводження з відходами (78,1% загального обсягу витрат); переробної промисловості (9,2%); державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (5,5%).

Протягом 2015р. підприємствами, організаціями, установами області фактично сплачено екологічного податку на суму 6,8 млн.грн, що становило 96,6% загальної суми пред’явленого до сплати податку.

 

Мережа роздрібної торгівлі

Кіровоградської області у 2015 році

У 2015 р. роздрібна торгівля в області здійснювалась через мережу 1160 магазинів (з них 526 – продовольчі) та 318 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. Торгова площа магазинів становила понад 137 тис.м2. У міських поселеннях розташовано 76,3% загальної кількості магазинів, найбільше (48,8%) зосереджено в обласному центрі.

Населення області обслуговували один гіпермаркет, 30 універсамів та супермаркетів, де здійснювався продаж широкого асортименту продовольчих та непродовольчих товарів.

Протягом звітного року населення області забезпечували автомобільним пальним та паливно-мастильними матеріалами 196 автозаправних станцій. Найбільше їх розташовано в містах Кіровограді (47) та Олександрії (11), Кіровоградському (26), Ульяновському (14), Голованівському (9) районах.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата по Петрівському району

у січні–березні 2016 року

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє,
що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Петрівського району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросла на 27,1% і становила 3004 грн, що в 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати  (1378 грн).

Рівень заробітної плати по району становив 87,8% середнього рівня
по Кіровоградській області.

                               

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Інвестиційна активність підприємств

Кіровоградської області

у січні–березні 2016 року

 

У січні–березні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1097,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в 1,6 раза більше ніж у січні–березні 2015р.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 79,4% усіх капіталовкладень.

Підприємствами м.Кіровограда освоєно 45,8% загального обсягу капіталовкладень по області.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (47,8%), промисловості (39,3%).

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Інвестиційна активність підприємств

Петрівського району

 у січні–березні 2016 року

 

У січні–березні 2016р. підприємствами та організаціями Петрівського району освоєно 37,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,5% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 1557 грн  капітальних інвестицій, що на 37,7% більше ніж у середньому по області.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території області через АЗС

у квітні 2016 року

У квітні 2016р. на території області 210 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 157,2 млн.грн.

Бензину моторного реалізовано 3,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,7 тис.т, пропану та бутану скраплених – 1,8 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 67,8%, найменшим – А–80.

Станом на 1 травня 2016р. запаси бензину на АЗС області становили 2,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,2 тис.т.

 

Використання енергетичних

матеріалів та продуктів перероблення

нафти у квітні 2016 року

У квітні 2016р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 19,3 млн.м3, що на 30,6% менше квітня 2015р., вугілля кам’яного – 19,3 тис.т (на 8,2% менше), газойлів (палива дизельного) – 15 тис.т (на 42,2% більше), бензину моторного – 1,5 тис.т (на 13,4% більше), вугілля бурого – 0,1 тис.т (у 1,9 раза більше), мазутів топкових важких – 0,1 тис.т (на 39,1% більше).

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Кіровоградській області

у січні-березні 2016 року

У січні-березні 2016 р. в області прийнято в експлуатацію 9,5 тис.м2 загальної  площі житла, що на 16,4% менше ніж у січні-березні 2015 р. Усе житло прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів обласний центр, де збудовано 36,6% загального обсягу житла. Значну частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському (26,8%), Новгородківському (5,6%), Олександрівському (5,1%) районах та м. Світловодську (7,9%).

Обсяги прийнятого житла зросли в Компаніївському (в 8,1 раза), Новгородківському (в 6,6 раза), Бобринецькому (в 2,2 раза), Кіровоградському (в 2 рази) районах та м.Світловодську (на 2,6%).

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію 2 дошкільні заклади на 40 місць: на 24 місця у с. Червоний Яр та 16 місць у с. Олено-Косогорівка Кіровоградського району.

У січні-березні 2016 р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких фотоелектричні сонячні електростанції, місцеві трубопроводи для транспортування газу, споруди для відведення поверхневих вод, залізничні колії, адміністративні будівлі, авіаційно-спортивний клуб, склади, магазини, зерносклади, будівлі для зберігання зерна, зерноочисно-сушильні пункти, котельні та інші.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

у січні-квітні 2016 р.

У січні-квітні 2016 р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Кіровоградської області реалізовано 296 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці – 97,4 тис.т, кукурудзи на зерно – 171,5 тис.т, ячменю – 16,6 тис.т, бобів сої – 23,6 тис.т, насіння ріпаку й кользи – 0,3 тис.т, насіння соняшнику – 127 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 5,9 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 15,6 тис.т, яєць птиці свійської в шкарлупі свіжих (без яєць на інкубацію) – 41 тис.шт.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-березні 2016 року

 У січні–березні 2016 р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5292,1 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 3755 млн.грн (71%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 39,1%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 28%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – 12,3%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 9,8%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (71,2%), м’яса та м’ясних продуктів (10,6%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Новоукраїнського, Кіровоградського районів та м. Кіровограда; харчової промисловості – міст Світловодська, Кіровограда, Олександрії, Кіровоградського, Голованівського, Олександрійського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у січні–березні 2016 р. по області становив 5417 грн, найбільше – у м. Світловодську (26031 грн), Голованівському районі (15652 грн) та м. Кіровограді (11507 грн).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами Петрівського району

у січні-березні 2016 року

 У січні–березні 2016 р. підприємствами Петрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,6 млн.грн, що становило 0,03% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Долинського району – 27,4 млн.грн (0,5%), Бобринецького – 3 млн.грн (0,1%)).

На реалізацію продукції підприємствами з водопостачання, каналізації та поводження з відходами припадало 75,1% реалізованої продукції району, решта – на переробну промисловість.

В обсязі реалізації переробної промисловості найбільша питома вага припадала на виробництво м’яса та м’ясних продуктів.

На кожного мешканця району в середньому припало 66 грн реалізованої промислової продукції.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Доходи та витрати населення Кіровоградської області за 2015 рік

За попередніми даними номінальні доходи населення Кіровоградської області за 2015 рік становили 34898 млн.грн, що вище рівня доходів 2014 року на 20,8%. Їх частка у загальному обсязі доходів населення України склала 2%. Основними джерелами формування доходів населення області є заробітна плата та соціальні допомоги, що становить 54,1% їх загального обсягу.

Наявний дохід, який використаний населенням на придбання товарів та послуг, зріс порівняно з 2014 роком на 27,8%, при цьому купівельна спроможність населення зменшилась на 17,6%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 26728,4 грн, що на 21,7% більше ніж у 2014 році.

Витрати населення у 2015 році становили 36159 млн.грн, що на 25,3% більше ніж у 2014 році.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень-березень 2016 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області на 1 березня 2016 р., за оцінкою, становила 971,4 тис. осіб. За січень-лютий 2016 р. чисельність населення зменшилася на 1764 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1633 особи) та міграційного (131 особа) скорочення.

У січні-лютому 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 23035 домогосподарств, з них у міській місцевості – 17196, сільській – 5839 домогосподарств.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 23332 домогосподарствам, що становило 101,3% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, (за рахунок тих, які звернулися за субсидіями у 2015 р., але призначено їм було тільки у 2016 р.), з них у міській місцевості – 18577 домогосподарствам, сільській місцевості – 4755 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні-лютому 2016 р. склала 25143,7 тис.грн, при цьому у міській місцевості – 18568,9 тис.грн, сільській місцевості – 6574,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016 р. становив 1179,7 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-лютому 2016 р. становила 427761,6 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 89803,4 тис.грн (21%).

У лютому 2016 р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 29,1% загальної кількості домогосподарств області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-лютому 2016 р. звернулося 6857 домогосподарств, у т.ч. в міській місцевості – 2520, сільській – 4337 домогосподарств.

Призначено субсидії 2284 домогосподарствам (33,3% з числа тих, які звернулися), у т.ч. 675 домогосподарствам у міській місцевості та 1609 домогосподарствам у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3648,6 тис.грн, у міській місцевості цей показник склав 1047,4 тис.грн, сільській – 2601,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у лютому 2016 р. становив 1420,6 грн.

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-лютому 2016 р. отримали 4115 домогосподарств на суму 6274,5 тис.грн.

У січні-лютому 2016р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 194,2 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 198,6 млн.грн, що становило 102,3% нарахованих до сплати сум.

У лютому 2016 р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 23,2% власників особових рахунків, газопостачання – 18,8%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,9%, вивезення побутових відходів – 11,9%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,6%.

Населенням області у січні-лютому 2016 р. сплачено за спожиту електроенергію 82,1 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець лютого 2016 р. становила 29,1 млн.грн.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець березня 2016 р. перебувало 20,4 тис. безробітних громадян області, що на 11,3% менше ніж на кінець лютого. Допомогу по безробіттю отримували 73,1% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2016р. склав 3,43% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець березня 2016 р. становила 2,7 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2016 р. становило 8 осіб проти 14 осіб на кінець лютого.

За сприяння обласного центру зайнятості в лютому 2016 р. працевлаштовано 3 тис. осіб.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у березні 2016 р., 28,3% становили жінки, 33,4% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим п.р. збільшилась на 8,1 в.п. і у березні 2016 р. становила 11,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні 2016 р., становила 17,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1479 грн., що дорівнює 107,3% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

 

Доходи населення

За січень-лютий 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 3325 грн., що на 23% вище ніж за січень-лютий 2015 р.

Рівень заробітної плати в області становив 74,4% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні-лютому 2016 р. були працівники фінансової та страхової діяльності, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата у 1,4–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, сфері творчості, мистецтва та розваг, будівництві, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, сфері наукових досліджень та розробок, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, сфері професійної, наукової та технічної діяльності, адміністративного та допоміжного обслуговування, сільському господарстві, освіті, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 52,8–87,9%.

У січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015р. спостерігалося зменшення реальної заробітної плати найманих працівників на 12,6% (у січні-лютому 2015 р. порівняно з січнем-лютим 2014 р. – на 18,8%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня-лютого 2016 р. збільшилася  на 14% і на 1 березня 2016 р. становила 36,9 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2016 р. становив 6,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2016 р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня-лютого 2016 р. збільшилася на 45,1% і на 1 березня 2016 р. становила 14,5 млн.грн або 39,4% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня-лютого 2016 р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 27,3% і на 1 березня 2016 р. становила 3,3 тис. осіб або 1,9% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 4,4 тис.грн, що на 30,5% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за лютий 2016 р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 березня 2016 р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 березня 2016 р. залишилася на рівні 1 лютого 2016 р. та становила 22,3 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м. Олександрію (74%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2013–2015 рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 березня 2016 р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня-березня 2016 р. обліковано 6117 кримінальних правопорушень.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 39,9%.

У загальній кількості злочинів 73,5% становили злочини проти власності, 11,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,8% – злочини проти правосуддя, по 1,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав свобод людини і громадянина.

Протягом січня-березня 2016 р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень та очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – по 16, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 3.

Кількість випадків крадіжок становила 3782, шахрайств – 377, грабежів – 143, розбоїв – 31, хабарництва – 14.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 6 осіб, які скоїли злочини у складі 2 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень-березень 2016 р. становила 4536 осіб, з числа яких 1805 – жінки, 488 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 53 – неповнолітні та 14 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,5%) від крадіжок та шахрайств, серед яких 41,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 42 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 58 осіб, із числа яких 26 (44,8%) було умисно вбито, 8 (13,8%) загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 5 – внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 596 осіб, з них 72 жінки та 34 неповнолітні особи. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 15,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 10,1% вчинили злочину групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65,6%, безробітних – 20%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)  за січень-березень 2016 р. становив 5018,5 млн.грн, що на 3,5% більше обсягу січня-березня 2015 р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі за січень-березень 2016 р. склав 2053,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,3% більше обсягу січня-березня 2015 р.

Обсяг роздрібного товарообороту за березень 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшився на 0,6%.

 

Сільське, лісове господарство та мисливство

У січні-березні 2016 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем-березнем 2015р. склав 104,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 116,8%, господарствах населення – 100,1%.

Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–березні 2016 р. склало 16,9 тис.т та порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшилося на 0,9 тис.т або на 5,6%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 85,3% (у січні–березні 2015р. – 84,8%), великої рогатої худоби – 14,5% (13,5%), овець та кіз – 0,1% (0,3%), птиці всіх видів – 0,1% (1,4%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–березні 2016р. становив 5,8 тис.т, що на 14,8% більше ніж у січні–березні 2015р., у т.ч. свиней – 4,9 тис.т (на 19,3% більше), великої рогатої худоби – 0,9 тис.т (на 1,9% більше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 0,2% та становили 499 г, свиней – на 1,3% (392 г). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 111% (у січні–березні 2015р. – 109,5%).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–березні 2016р. збільшилися порівняно з січнем–березнем 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів, значно – Вільшанського, Знам’янського та Світловодського районів.

У січні–березні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–березнем 2015р. зменшилося на 1,6% і склало 56,6 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 5,8% (43,5 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 15,9% (13,1 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах (крім малих) 14 районів області, значно: Олександрівського, Компаніївського, Олександрійського та Новоархангельського районів.

Порівняно з січнем–березнем 2015 р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2016р., збільшився на 176 кг (на 15,1%) і становив 1343 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (1970 кг), Олександрійського (1747 кг) та Олександрівського (1300 кг), найнижча – Бобринецького (366 кг), Голованівського (486 кг) та Маловисківського (570 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшилося на 8,9% і склало 97 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 30,4% (23,6 млн.шт), господарствах населення – на 3,4% (73,4 млн.шт). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2016р. склала 66 шт (у січні–березні 2015р. – 74 шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 8 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 120 тис. голів (на 5,1% менше ніж на 1 квітня 2015р.), у т.ч. корів – 58,6 тис. голів (на 4,2% менше), свиней – 262,7 тис. голів (на 0,6% менше), овець та кіз – 52 тис. голів (на 4,6% менше), птиці – 3906,9 тис. голів (на 2% менше).

Порівняно з показниками на 1 квітня 2015 р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість великої рогатої худоби на 0,7%, у т.ч. корів – на 1,6%, свиней – на 8,9%, овець та кіз – на 2,7%, птиці – зменшилася на 31,9%.

На початок квітня 2016 р. населенням утримувалося 76,2% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 квітня 2015р. – 77,5%), у т.ч. корів – 82,4% (83,5%), свиней – 45,3% (50,1%), овець і кіз – 86,2% (87,2%), птиці всіх видів – 89,4% (84,8%).

У січні–березні п.р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилося загальне надходження приплоду поросят (на 3,1 тис. голів або на 5,9%) та ягнят і козенят (на 0,4 тис. голів або на 32,9%), проте зменшилося надходження приплоду телят (на 0,1 тис. голів або на 1,3%). У розрахунку на 100 маток, які були на початок 2016 р., вихід поросят від основних свиноматок становив 437 голів проти 418 голів торік, ягнят і козенят - 59 голів (40), телят від корів – 23 голови (25). Відсоток падежу великої рогатої худоби збільшився на 0,1 в.п.; овець і кіз – на 0,5 в.п., свиней – зменшився на 0,2 в.п. і склав відповідно 0,6%; 1,3%; 2,8% до обороту стада.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшилися на 15,9%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 17,4%, на продукцію тваринництва – на 3,6%.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За січень–березень 2016 р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства надійшло 2,6 тис.т тварин сільськогосподарських живих, що на 23,9% менше порівняно з січнем–березнем 2015 р. та 0,4 тис.т молока всіх видів (в 4,8 раза менше).

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено 2 тис.т тварин сільськогосподарських живих (на 31,9% менше ніж торік) та 0,4 тис.т молока та молочних продуктів (в 4,8 раза менше).

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 квітня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 701,6 тис.т зерна (на 34,7% менше проти 1 квітня 2015 р.), у т.ч. 298,9 тис.т пшениці (на 11,1% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 424 тис.т зерна, у т.ч. 164,8 тис.т пшениці, 177,5 тис.т кукурудзи, 54,7 тис.т ячменю, 0,4 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 277,6 тис.т зерна (на 16,8% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 254,3 тис.т (на 22,5% менше проти 1 квітня 2015 р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 123,1 тис.т (в 1,9 раза менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 131,2 тис.т (на 33,6% більше).

Лісове господарство. Обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) лісового господарства у фактичних цінах (без ПДВ) за 2015р. склали по Кіровоградській області 121,7 млн.грн, що в 1,5 раза більше ніж у 2014 р.

Обсяги заготовленої ліквідної деревини у 2015р. становили 217,5 тис.м3, що на 10,9% більше порівняно з 2014 р. Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини 56,2 тис.м3 становлять лісоматеріали круглі, 13,6 тис.м3 – дрова для опалення, 147,7 тис.м3 – дров’яна деревина для технологічних потреб.

Протягом 2015 р. відтворення лісів проведено на 818 га земель лісового фонду, що на 27,7% менше ніж у 2014р., у т.ч. садіння і висівання лісу – 729 га, природне поновлення – 89 га.

Протягом року було зафіксовано 4 випадки лісових пожеж, площа лісових земель, пройдена пожежами, становила 2 га. У 2015 р. загинуло 708 га лісових насаджень, що на 171 га більше  ніж у 2014 р.

Мисливство. У 2015 р. мисливський фонд Кіровоградської області включав 5 видів копитних тварин (7,3 тис. голів), 13 – хутрових звірів (95,5 тис. голів), 23 – пернатої дичини (946,6 тис. голів).

Площа мисливських угідь у 2015 р. склала 1960 тис.га, на якій здійснювали діяльність 16 господарств.

Порівняно з 2014 р. загальні витрати на ведення мисливського господарства збільшилися на 20,2% та становили 5,9 млн.грн, загальні надходження від ведення мисливського господарства – на 9,1% (4 млн.грн).

Протягом 2015 р. добуто (відстріляно) 288 голів копитних тварин, що на 2,5% більше ніж у 2014 р., 13,8 тис. голів хутрових звірів (на 5,1% менше) та 292,6 тис. голів пернатої дичини (на 7,4% менше).

 

Промисловість

У березні 2016 р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2015 р. обсяги виробництва промислової продукції збільшилися відповідно на 7,9% та 9,5%, за підсумками 3 місяців 2016 р. – на 7,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. обсяг виробництва продукції збільшився в 1,5 раза, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – у 1,7 раза.

На підприємствах переробної промисловості у січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 96%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–березнем 2015 р. зменшився на 12,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 38,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 25,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 20,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, олії та тваринних жирів – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 5,7%. Водночас у виробництві готових кормів для тварин обсяги продукції збільшилися на 2,3%.

У січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. спостерігалося зменшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 10300 т, борошна – на 4105 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 2089 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1037 т, виробів ковбасних – на 615 т, їжі та страв готових з виробів макаронних – на 177 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 139 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 122 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 112 т.

Водночас зросло виробництво виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 420 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 338 т, круп – на 233 т, печива солодкого і вафель – на 35 т, сирів жирних – на 21 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 19 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігалося збільшення випуску продукції в 2,3 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,6 раза, виробництві одягу – на 28,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–березні 2016 р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 40%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві; виготовленні виробів з паперу та картону – в 1,6 раза.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції в січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшився на 36,4%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – в 5,4 раза, скла та виробів зі скла – в 1,6 раза, виробництві пластмасових виробів – на 32,5%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 30,2%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції в січні–березні 2016 р. порівняно з січнем–березнем 2015 р. збільшився на 9,7%, у т.ч. на підприємствах із виробництва інших машин і устатковання загального призначення – в 2,5 раза, машин і устатковання загального призначення – в 1,6 раза.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–березні 2016р. індекс промислової продукції становив 81,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 91,5%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 2,6%.

 

Будівництво

У січні–березні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 58,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 108,8%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 68% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (16,4% та 15,6% відповідно).

 

Транспорт

У січні–березні 2016 р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 24,4% більше ніж у січні–березні 2015 р., вантажооборот зменшився на 11,2%.

Залізницею у січні–березні 2016 р. відправлено 1558,4 тис.т вантажів, що на 46,3% більше ніж у січні–березні 2015 р. Збільшилося відправлення кам’яного вугілля (в 2 рази), зерна і продуктів перемолу (в 1,8 раза), будівельних матеріалів (на 41,6%), хімічних і мінеральних добрив (на 11%). Разом з цим, зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: лісових вантажів (на 80%), нафти і нафтопродуктів (на 12,5%), брухту чорних металів (на 4,9%).

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016 р. перевезено 1062,6 тис.т вантажів, що на 2,1% більше порівняно з січнем–березнем 2015 р., вантажооборот зменшився на 14,7% і становив 157,5 млн.ткм.

У січні–березні 2016 р. підприємствами транспорту перевезено 14,5 млн. пасажирів, що на 4,3% менше ніж у січні–березні 2015 р., пасажирооборот збільшився на 8,8% і становив 524,2 млн.пас.км.

Залізницею у січні–березні 2016 р. відправлено 1,2 млн. пасажирів, що залишилося на рівні січня–березня 2015 р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2016 р. перевезено 11,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше порівняно з січнем–березнем 2015 р., пасажирооборот зменшився на 1,1% і становив 198,2 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–березні 2016 р. збільшились на 21,1% та становили 3,8 млн. пасажирів.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–лютому 2016 р. обсяг експорту товарів склав 37,7 млн.дол. США, імпорту – 15,1 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 45,5%, імпорт – на 4,7%. Позитивне сальдо становило 22,6 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. – 53,2 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (7,9 млн.дол.), зернові культури (6,6 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (5,5 млн.дол.), механічні машини (5,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–лютому 2016 р. склав 2,49 (у січні–лютому 2015р. – 4,35).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 78 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 62 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 10,4 млн.дол. (27,6% загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із січнем–лютим 2015 р. на 32,4%.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Німеччини, Нідерландів, серед інших країн – до Марокко, Тунісу. Водночас зменшилися поставки до Туреччини, Єгипту, Польщі, Ізраїлю, Китаю, Румунії, Індії, Іспанії, Російської Федерації, Білорусі.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 17,1% загального обсягу експорту (механічні машини, мінеральні продукти), Білорусі – 15,4% (залишки і відходи харчової промисловості), Іспанії – 7,1% (продукти рослинного походження), Нідерландів – 5,7% (продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження), Індії – 5,6% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Німеччини – 5% (текстильні матеріали та текстильні вироби).

У січні–лютому 2016 р. з області експортовано продуктів рослинного походження на суму 8,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 8,2 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 8 млн.дол., готових харчових продуктів – на 7 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 48 країн-партнерів. Імпорт товарів із країн ЄС становив 6,1 млн.дол. (40,1% загального обсягу) та збільшився проти січня–лютого 2015р. на 12,1%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–лютим 2015 р. зросли з Словаччини, Польщі, Білорусі, США, Китаю, Німеччини, скоротилися – з Російської Федерації, Великої Британії.

Найбільші надходження здійснювались з США – 20,4% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 12,2% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них), Російської Федерації – 9,8% (органічні хімічні сполуки, недорогоцінні метали та вироби з них), Франції – 9,2% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Німеччини – 8,5% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–лютому 2016 р. в область надійшло засобів наземного транспорту, крім залізничного на суму 4,7 млн.дол., механічних машин – 3 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – 2 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 1,1 млн.дол., текстильні матеріали та текстильні вироби і продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – по 1 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у березні 2016 р. порівняно з лютим 2016 р. становив 101,1%, з початку року – 101,5%.

На споживчому ринку в березні 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%. Найбільше (на 24,2%) подешевшали яйця. На 3,9–0,5% знизилися ціни на овочі, цукор, макаронні вироби, сало, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас (на 5,2–0,6%) подорожчали оливкова олія, продукти переробки зернових, маргарин, фрукти, мед, морозиво, безалкогольні напої, олія соняшникова, кисломолочна продукція, сири, риба та продукти з риби, сметана, кондитерські вироби з борошна, молоко.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 3,3%, алкогольні напої – на 1,8%.

Ціни на одяг і взуття підвищились на 7,6%, зокрема, одяг – на 8%, взуття – на 7,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,4% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,8%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 4,8%. Крім того на 1,7% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,8% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним транспортом на 7,5%, палива та мастила – на 1,6%. Разом з тим на 1,3% знизились ціни на автомобілі.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,4% в основному через подорожчання туристичних послуг на 16,8%.

Подорожчання послуг освіти на 9% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,6%.

Наука

Упродовж 2015 р. наукові та науково-технічні роботи в області виконували 15 організацій, 73,4% з яких відносяться до підприємницького сектору економіки, до секторів вищої освіти та державного – по 13,3%.

У 2015 р. загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 62,1 млн.грн. Найбільша його частка (83,2%) припадала на науково-технічні розробки,  науково-дослідні роботи – 13,3%, науково-технічні послуги – 3,5%.

Чисельність працівників основної діяльності наукових організацій (підприємств) становила 441 особу, з них 287 (65,1%) – дослідники, 60 (13,6%) – техніки. Науковий ступінь доктора наук мала 1 особа, кандидата наук – 23 особи.

Основним джерелом фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких профінансовано 86% витрат.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата

за березень 2016 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за березень 2016 р. становила 3614 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з лютим п.р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 7%, з березнем 2015 р.– на 24%.

Індекс реальної заробітної плати за березень 2016 р. порівняно з лютим 2016 р. становив 105,7%, з березнем 2015 р. – 98%.

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 квітня 2016 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 квітня 2016 р. становила 39,3 млн.грн або 2% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок квітня 2016 р. становив 6% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016 р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 квітня 2016 р. становила 17 млн.грн, що складало 43,3% загальної суми боргу по області.

На початок квітня 2016 р. вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5 тис.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Про основні показники

роботи промисловості

у січні-березні 2016 року

У січні-березні 2016 р. порівняно з січнем-березнем 2015 р. випуск промислової продукції в області збільшився на 7,1%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – у 1,5 раза, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,6%. На підприємствах переробної промисловості індекс промислової продукції становив 96%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем-березнем 2015 р. зменшився
на 12,6%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 38,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 25,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 20,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,2%, олії та тваринних жирів – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 5,7%.  Водночас у виробництві готових кормів для тварин обсяги продукції збільшилися на 2,3%.

 

 

Діяльність будівельних підприємств

Кіровоградської області

у січні-березні 2016 року

У січні-березні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 58,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-березні 2016 р. порівняно з січнем-березнем 2015 р. становив 108,8%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 68% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (16,4% та 15,6% відповідно).

Підприємствами обласного центру виконано 54,8% обсягу будівельних робіт по області.

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території області через АЗС

у березні 2016 року

У березні 2016 р. на території області 208 автозаправних станцій здійснили продаж світлих нафтопродуктів та газу на суму 139,2 млн.грн.

Бензину моторного реалізовано 3,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 1,8 тис.т, пропану та бутану скраплених – 1,5 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 66%, найменшим – А–80.

Станом на 1 квітня 2016р. запаси бензину на АЗС області становили 2,8 тис.т, газойлів – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Використання енергетичних

матеріалів та продуктів перероблення

нафти у березні 2016 року

У березні 2016 р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 53,3 млн.м3, що 

на 1,1% більше березня 2015 р., вугілля кам’яного – 18 тис.т (на 24,7% менше), газойлів (палива дизельного) – 8,1 тис.т (на 20,6% більше), бензину  моторного – 1,2 тис.т (на 2,3% менше), вугілля бурого – 0,2 тис.т (у 2,1 раза більше), мазутів топкових важких – 0,1 тис.т (на 60,5% менше).

 

 

 Робота підприємств транспортного

комплексу області у січні-березні 2016 року

 У січні-березні 2016 р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 24,4% більше ніж у січні-березні 2015 р., вантажооборот зменшився на 11,2%.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 14,5 млн. пасажирів, що на 4,3% менше обсягу січня-березня 2015 р. Пасажирооборот збільшився на 8,8% і становив 524,2 млн.пас.км.

Залізницею у січні-березні 2016 р. відправлено 1,2 млн. пасажирів, що залишилось на рівні січня-березня 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні-березні 2016 р. перевезено 11,8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше порівняно з січнем-березнем 2015 р., пасажирооборот зменшився на 1,1% і становив 198,2 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було перевезено 6,7 млн. пасажирів, Олександрії та Світловодська – по 1,2 млн. пасажирів, Кіровоградського району – 1,5 млн. пасажирів.

 

Робота автомобільного транспорту Петрівського району

у січні-березні 2016 року

 У січні-березні 2016 р. фізичними особами–підприємцями Петрівського району перевезено 11,8 тис.т вантажів, що на 28,5% менше ніж у січні-    березні 2015 р., вантажооборот зменшився на 15,5% і становив 2,2 млн.ткм.

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 1,1%.

У січні-березні 2016 р. перевізниками Петрівського району перевезено 72,6 тис.пасажирів, що на 12,2% менше ніж у січні-березні 2015 р., пасажирооборот зріс на 8,3% і склав 4,8 млн.пас.км. Питома вага пасажирських перевезень по району у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 0,6%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Надання населенню субсидій

  у березні 2016 року

У січні-березні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 37007 домогосподарств, що на 69% більше ніж у січні-березні 2015 р.

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 30,8% від загальної кількості домогосподарств області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-березні 2016 р., становила 36508,8 тис.грн.        

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2016 р. становив 1136,2 грн. 

У січні-березні 2016 р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4233,6 тис. грн.

 Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у березні 2016 р. на одне домогосподарство становив 1447,8 грн.

У січні-березні 2016 р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 13429,4 тис. грн, за відповідний період 2015 р. – 2035,5 тис. грн.   

  

Обсяг роздрібного товарообороту

підприємств-юридичних осіб по області

у січні-березні 2016 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб у січні-березні 2016 р. становив 2053,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,3% більше обсягу січня-березня 2015 р.

У березні 2016 р. обсяг роздрібного товарообороту становив  704,9 млн.грн., порівняно з лютим 2016 р. збільшився на 0,6%,  з березнем 2015 р. – на 4,4%.

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні склала 1,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у  середньому за місяць склав 703,4 грн.

 

Продаж споживчих товарів

за усіма каналами реалізації

у січні-березні 2016 року

Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив       5018,5 млн.грн, що на 3,5% більше обороту січня-березня 2015 р.

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40,9%, підприємців-фізичних осіб – 42,1%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1719,1 грн, абсолютний приріст – 152,8 грн.

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських

 підприємствах (крім малих)

у січні-березні 2016 року

Сільськогосподарськими підприємствами Петрівського району  у січні-березні 2016 р. реалізовано на забій 166,3 т живої ваги худоби та птиці, що на 14% більше обсягу січня-березня 2015 р., вироблено 1097,5 т молока (на 11,9% більше).

Станом на 1 квітня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 2,1 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,9 тис. голів корів,  4,5 тис. голів свиней, 0,8 тис. голів овець та кіз.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекси споживчих цін

у березні 2016 року

 Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за березень 2016 р. становила порівняно з лютим 2016р. по Україні 101%, по області – 101,1%.

 

         Цінова ситуація в Кіровоградській області

у січні-березні 2016 року

Індекс споживчих цін в області у січні-березні п.р. становив 101,5% (в Україні – 101,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 9,1–8,7%) подорожчали фрукти, продукти переробки зернових, овочі. На 6,5–1% підвищилися ціни на олію соняшникову, масло, кисломолочну продукцію, сири, оливкову олію, кондитерські вироби з борошна, маргарин, сметану, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, молоко, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби. Водночас
на 43,7% подешевшали яйця; на 7,6–1,4% знизилися ціни на сало, цукор, рис, шоколад, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 2,5%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 5,3%. У той же час ціни на  алкогольні напої зросли на 3,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін (тарифів) на електроенергію (на 25,2%), водопостачання та каналізацію (на 8,2%), оренду житла (на 8%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,3% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг (на 5,3%) та фармацевтичної продукції (на 4,6%).

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 4,8% в основному через подорожчання туристичних послуг на 28,9%.

Підвищення цін на транспорт (на 0,8%) відбулося, головним чином за рахунок подорожчання автомобілів на 3,7%, транспортних послуг – на 0,7%. Разом з тим на 0,6% знизились ціни на паливо та мастила.

Подорожчання послуг освіти на 10,2% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 27,1%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

                                                                           

Індекси споживчих цін

у березні 2016 року

Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за березень 2016р. становила порівняно з лютим 2016р. по Україні 101%, по області – 101,1%.

       

Цінова ситуація в Кіровоградській області

у січні-березні 2016 року

 Індекс споживчих цін в області у січні–березні п.р. становив 101,5% (в Україні – 101,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 9,1–8,7%) подорожчали фрукти, продукти переробки зернових, овочі. На 6,5–1% підвищилися ціни на олію соняшникову, масло, кисломолочну продукцію, сири, оливкову олію, кондитерські вироби з борошна, маргарин, сметану, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, молоко, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби. Водночас
на 43,7% подешевшали яйця; на 7,6–1,4% знизилися ціни на сало, цукор, рис, шоколад, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 2,5%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 5,3%. У той же час ціни на  алкогольні напої зросли на 3,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін (тарифів) на електроенергію (на 25,2%), водопостачання та каналізацію (на 8,2%), оренду житла (на 8%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,3% за рахунок подорожчання амбулаторних послуг (на 5,3%) та фармацевтичної продукції (на 4,6%).

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 4,8% в основному через подорожчання туристичних послуг на 28,9%.

Підвищення цін на транспорт (на 0,8%) відбулося, головним чином за рахунок подорожчання автомобілів на 3,7%, транспортних послуг – на 0,7%. Разом з тим на 0,6% знизились ціни на паливо та мастила.

Подорожчання послуг освіти на 10,2% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 27,1%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

                                                                                   

Обсяг реалізованої промислової

продукції у січні-лютому 2016 року

 У січні-лютому 2016 р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3255,5 млн. грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 2205,3 млн. грн (67,7%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 33,7%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 31,2%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 13,8%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 11%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (68,3%), м’яса та м’ясних продуктів (12,8%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів та м. Кіровограда; харчової промисловості – міст Світловодська, Кіровограда, Олександрії, Кіровоградського, Голованівського, Олександрійського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у січні-лютому 2016 р. по області становив 3332,6 грн, найбільше – у м. Світловодську (13109 грн), Голованівському районі (10994 грн) та м. Кіровограді (7588 грн).

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції 

підприємствами Петрівського району

у січні-лютому 2016 року

 У січні-лютому 2016 р. підприємствами Петрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1 млн. грн, що становило 0,03% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Долинського району – 16,2 млн.грн (0,5%), Бобринецького – 1,9 млн.грн (0,1%)).

На реалізацію продукції підприємствами з водопостачання, каналізації та поводження з відходами припадало 76,3% реалізованої продукції району, решта – на переробну промисловість.

В обсязі реалізації переробної промисловості найбільша питома вага припадала на виробництво м’яса та м’ясних продуктів.

На кожного мешканця району в середньому припало 43 грн реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень-лютий 2016 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2016 р., становила 972,2 тис. осіб. За січень 2016 р. чисельність населення зменшилася на 990 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (904 особи) та міграційного (86 осіб) скорочення.

У січні 2016 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 10922 домогосподарства, з них у міській місцевості – 8326, сільській – 2596 домогосподарств.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10961 домогосподарству, що становило 100,4% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, (за рахунок тих, які звернулися за субсидіями у 2015 р., але призначено їм було тільки у 2016 р.), з них у міській місцевості – 8472 домогосподарствам, сільській місцевості – 2489 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2016 р. склала 10549,4 тис. грн, при цьому у міській місцевості – 7449,3 тис. грн, сільській місцевості – 3100,1 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2016 р. становив 962,4 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2016 р. становила 194801 тис. грн.

У січні 2016 р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 26,5% загальної кількості домогосподарств області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2016 р. звернулося 3211 домогосподарств, у т.ч. в міській місцевості – 1311, сільській – 1900 домогосподарств.

Призначено субсидії 1447 домогосподарствам (45,1% з числа тих, які звернулися), у т.ч. 452 домогосподарствам у міській місцевості та 995 домогосподарствам у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 2459,6 тис. грн, у міській місцевості цей показник склав 778,5 тис. грн, сільській – 1681,1 тис. грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у січні 2016 р. становив 1699,8 грн.

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2016 р. отримали 1683 домогосподарства на суму 2650 тис. грн.

У січні 2016 р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 142,4 млн. грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 90 млн. грн, що становило 63,2% нарахованих до сплати сум.

У січні 2016 р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 19,9% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 18,3%, газопостачання – 18,1%, вивезення побутових відходів – 12%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,7%.

Населенням області у січні 2016 р. сплачено за спожиту електроенергію 36,9 млн. грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець січня 2016 р. становила 29,4 млн. грн.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець лютого 2016р. перебувало 23 тис. безробітних громадян області, що на 0,9% більше ніж на кінець січня. Допомогу по безробіттю отримували 75,5% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2016 р. склав 3,87% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець лютого 2016 р. становила 1,6 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець лютого 2016 р. становило 14 осіб проти 29 осіб на кінець січня.

За сприяння обласного центру зайнятості в лютому 2016 р. працевлаштовано 1 тис. осіб.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в лютому п.р., 45,8% становили жінки, 38,2% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з січнем 2016 р. збільшилась на 1,5 в.п. і в лютому 2016 р. становила 3,8% громадян, які мали статус безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2016 р., становила 18,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1450 грн., що дорівнює 105,2% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

 

Доходи населення

За січень 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 3286 грн., що на 22,3% вище ніж за січень 2015 р.

Рівень заробітної плати в області становив 75,3% середнього рівня в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні 2016 р. були працівники транспорту, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітна плата у 1,5–1,6 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сфері тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, сфері творчості, мистецтва та розваг, будівництві, сфері професійної, наукової та технічної діяльності, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, сфері наукових досліджень та розробок, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, адміністративного та допоміжного обслуговування, освіті, сільському господарстві, сфері інформацій та телекомунікацій. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 52,8%–98,6%.

У січні 2016 р. порівняно з січнем 2015 р. спостерігалося зменшення реальної заробітної плати найманих працівників на 15,2% (у січні 2015 р. порівняно з січнем 2014 р. – на 17,9%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня 2016 р. збільшилася на 12,7% і на 1 лютого 2016 р. становила 36,5 млн. грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2016 р. становив 6,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2016 р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня 2016 р. збільшилася на 41,2% і на 1 лютого 2016 р. становила 14,1 млн. грн. або 38,7% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня 2016р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 29,2% і на 1 лютого 2016 р. становила 3,3 тис. осіб або 1,9% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 4,2 тис. грн, що на 28,4% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за січень 2016 р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 лютого 2016 р. становила 8,6 тис. грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, на 1 лютого 2016 р. залишилася на рівні 1 січня 2016 р. та становила 22,3 млн. грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м. Олександрію (74%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2013-2015рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2016 р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області протягом січня-лютого 2016 р. обліковано 3958 кримінальних правопорушень.

У загальній кількості злочинів 70,7% становили злочини проти власності, 13,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, по 2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту та злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, по 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав свобод людини і громадянина, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня-лютого 2016 р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 11, очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство – 8 та зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 3.

Кількість випадків крадіжок становила 2327, шахрайств – 256, грабежів – 81, розбоїв – 16, хабарництва – 10.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 3 особи, які скоїли злочини у складі однієї організованої групи (злочинної організації); закінчено одне кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів за січень – лютий 2016р. становила 2888 осіб, з числа яких 1158 – жінки, 311 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 34 – неповнолітні та 13 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,3%) від крадіжок та шахрайств, серед яких 41,7% – жінки.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 20 осіб, з яких 3 особи загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 39 осіб, із числа яких 18 (46,2%) вбито, 5 (12,8%) загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 286 осіб, з них 40 жінок та 13 неповнолітніх осіб. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 21,3% мали незняту або непогашену судимість, 15,7% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,8% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 65%, безробітних – 21,7%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-лютий 2016 р. становив 3295,9 млн. грн, що на 2,3% більше обсягу січня-лютого 2015 р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі за січень-лютий 2016р. склав 1348,7 млн. грн, що у порівнянних цінах на 1,3% більше обсягу січня-лютого 2015 р.

 

Капітальні інвестиції

У січні-грудні 2015 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3800,4 млн.грн капітальних інвестицій, з них міст Кіровограда – 1348 млн. грн (35,5% загального обсягу по області), Олександрії – 247,1 млн. грн (6,5%), Світловодська – 106,6 млн. грн (2,8%) та Знам’янки – 43,2 млн. грн (1,1%).

Серед районів області найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами Кіровоградського (6,4%), Новоукраїнського (5,2%) та Олександрійського (4,7%) районів.

Порівняно з січнем-груднем 2014 р. обсяг капітальних інвестицій по області збільшився на 1,6%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні-грудні 2015 р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,8% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі зменшилася порівняно з січнем-груднем 2014 р. на 5,2 в.п.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (46%), промисловості (18,9%) та установами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 339 млн. грн або 8,9% загального обсягу капітальних інвестицій по області.

У січні-грудні 2015 р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення по області склав 3887,1 грн, з них міст Кіровограда – 5668,5 грн, Олександрії – 2694,2 грн, Світловодська – 1978,3 грн та Знам’янки – 1504,1 грн.

 

Сільське господарство

У січні-лютому 2016 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–лютим 2015 р. склав 105,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 118%, господарствах населення – 100,2%.

Тваринництво. Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні-лютому 2016 р. склало 10,7 тис.т та порівняно з січнем-лютим 2015 р. збільшилося на 0,5 тис.т або на 4,9%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 85,6% (у січні–лютому 2015р. – 84,6%), великої рогатої худоби – 14,2% (14,6%), овець та кіз – 0,1% (0,2%), птиці всіх видів – 0,1% (0,6%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-лютому 2016 р. становив 3,8 тис.т, що на 19,3% більше ніж у січні-лютому 2015 р., у т.ч. свиней – 3,2 тис.т (на 24,2% більше), великої рогатої худоби – 0,6 тис.т (на 0,2% менше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зменшилися на 1,6% та становили 490 г, свиней – зросли на 5,1% (390 г). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 118,2% (у січні-лютому 2015р. – 107,1%).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні-лютому 2016 р. збільшилися порівняно з січнем-лютим 2015 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 9 районів, значно – Знам’янського, Світловодського, Вільшанського та Новомиргородського районів.

У січні-лютому п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем-лютим 2015 р. зменшилося на 1,8% і склало 32 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 5,6% (23,7 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 10,7% (8,3 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах (крім малих) 13 районів області, значно: Олександрівського, Новоархангельського, Голованівського, Ульяновського, Компаніївського та Новгородківського районів.

Порівняно з січнем-лютим 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2016 р., збільшився на 78 кг (на 10,1%) і становив 852 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (1273 кг) та Олександрійського (1138 кг), найнижча – Бобринецького (192 кг), Голованівського (314 кг), Маловисківського (322 кг) та Новоукраїнського (368 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015 р. збільшилося на 9,7% і склало 55,4 млн. шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 30,1% (16 млн. шт), господарствах населення – на 3,1% (39,4 млн. шт). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні-лютому 2016р. склала 44 шт (у січні-лютому 2015 р. – 51 шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 111,6 тис. голів (на 5,3% менше ніж на 1 березня 2015 р.), у т.ч. корів – 57,6 тис. голів (на 4,5% менше), свиней – 258 тис. голів (на 0,5% більше), овець та кіз – 44,4 тис. голів (на 5,1% менше), птиці – 3991,4 тис. голів (на 0,8% менше).

Порівняно з показниками на 1 березня 2015 р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість великої рогатої худоби на 1,1%, у т.ч. корів – на 1,8%, свиней – на 10,7%, овець та кіз – на 0,4%, птиці – зменшилася на 29,2%.

На початок березня 2016 р. населенням утримувалося 74,6% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 березня 2015р. – 76,2%), у т.ч. корів – 82,3% (83,4%), свиней – 44,4% (49,5%), овець і кіз – 84,7% (85,5%), птиці всіх видів – 90,5% (86,7%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшився у 2 рази, у т.ч. продукції рослинництва – у 2,1 раза, продукції тваринництва – на 2,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшилися в 1,8 раза, у т.ч. на продукцію рослинництва – в 1,8 раза, на продукцію тваринництва – на 33,2%.

Порівняно з 2014 р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів, з них значно – Новоукраїнського (на 25%), Кіровоградського (на 14,3%) та Онуфріївського (на 12,8%) районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 5 районів, з них суттєво – Олександрійського та Світловодського.

Продаж яєць збільшено підприємствами Петрівського та Ульяновського районів із 7 районів області, які займалися реалізацією яєць.

Наявність зерна та насіння соняшнику. Станом на 1 січня 2016 р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1385,7 тис.т зерна (на 4,8% менше порівняно з 1 січня 2015 р.), у т.ч. 467,8 тис.т пшениці, 97,4 тис.т ячменю, 753 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 769,9 тис.т зерна (на 18,9% менше порівняно з 1 січня 2015 р.), у т.ч. 275,5 тис.т пшениці, 347,1 тис.т кукурудзи, 91,4 тис.т ячменю, 0,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 615,8 тис.т зерна (на 21,7% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 562,2 тис.т (на 30,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 508,9 тис.т (на 9,3% менше порівняно з 1 січня 2015р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) – 277,6 тис.т (на 22,6% менше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку, – 231,3 тис.т (на 14,4% більше).

На 1 березня 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 915,7 тис.т зерна (на 28,5% менше проти 1 березня 2015р.), у т.ч. 355,1 тис.т пшениці (на 7,1% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 515,6 тис.т зерна, у т.ч. 197,5 тис.т пшениці, 228,6 тис.т кукурудзи, 62,9 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 400,1 тис.т зерна (на 2,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 329 тис.т (на 22,4% менше проти 1 березня 2015р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 148,1 тис.т (в 2 рази менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 180,9 тис.т (на 36,4% більше).

 

Промисловість

У лютому 2016 р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2015 р. обсяги виробництва промислової продукції збільшилися відповідно на 19,2% та 7,6%, за підсумками 2 місяців 2016 р. – на 5,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015 р. обсяг виробництва продукції збільшився в 1,7 раза, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – у 1,8 раза. Разом з цим, спостерігалось скорочення обсягів виробництва у добуванні каменю, піску та глини на 12,4%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015 р. індекс промислової продукції становив 89,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем-лютим 2015 р. зменшився на 22,7%, у т.ч. у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 32,6%, олії та тваринних жирів – на 23,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 19%, інших харчових продуктів – на 17,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 13,3%. Водночас у виробництві молочних продуктів обсяги продукції збільшилися на 20,5%.

У січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015 р. спостерігалося зниження виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 15340 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 1837 т, борошна – на 1021 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 820 т, виробів ковбасних – на 371 т, круп – на 323 т, їжі та страви готової з виробів макаронних – на 235 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 104 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 108 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 79 т, печива солодкого і вафель – на 16 т.

Водночас зросло виробництво виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 120 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 64 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 17 т, сирів жирних – на 9 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігалося збільшення випуску продукції в 2,6 раза, у т.ч. у виробництві одягу – на 32%, текстильному виробництві – на 27,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні-лютому 2016 р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 45,6%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві – в 1,8 раза, виготовленні виробів з паперу та картону – в 1,5 раза.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем-лютим 2015 р. збільшився на 15,3%, у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – на 44%, різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – на 34,8%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 28,9%, виробництві пластмасових виробів – на 11,3%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції в січні-лютому 2016 р. порівняно з січнем–лютим 2015 р. збільшився на 9,6%, у т.ч. на підприємствах із виробництва інших машин і устатковання спеціального призначення – в 2,4 раза, машин і устатковання загального призначення – в 1,6 раза.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні-лютому 2016 р. індекс промислової продукції становив 82,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 95,5%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,9%.

Будівництво

У січні-лютому 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 32,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 95,3%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 70,5% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (14,7% та 14,8% відповідно).

Транспорт

У січні-лютому 2016 р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 35,1% більше ніж у січні-лютому 2015 р., вантажооборот зменшився на 13,3%.

Залізницею у січні-лютому 2016 р. відправлено 851,6 тис.т вантажів, що в 1,6 раза більше ніж у січні-лютому 2015 р. Збільшилося відправлення кам’яного вугілля (у 2 рази), зерна і продуктів перемолу (в 1,9 раза), будівельних матеріалів (в 1,6 раза), нафти і нафтопродуктів (на 7,1%). Разом з цим, зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: лісових вантажів (на 88,9%), хімічних і мінеральних добрив (на 60%), брухту чорних металів (на 7,5%).

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні-лютому 2016 р. перевезено 719,5 тис.т вантажів, що на 14% більше порівняно з січнем-лютим 2015 р., вантажооборот зменшився на 22% і становив 86 млн.ткм.

У січні-лютому 2016 р. підприємствами транспорту перевезено 9,3 млн. пасажирів, що на 4% менше ніж у січні-лютому 2015 р., пасажирооборот збільшився на 0,9% і становив 315,2 млн.пас.км.

Залізницею у січні-лютому 2016 р. відправлено 0,8 млн. пасажирів, що на 2,1% менше ніж у січні-лютому 2015 р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні-лютому 2016 р. перевезено 7,5 млн. пасажирів, що на 2,7% більше порівняно з січнем-лютим 2015 р., пасажирооборот зменшився на 2,8% і становив 127 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні-лютому 2016 р. збільшились на 21,7% та становили 2,5 млн. пасажирів.

 

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2016 р. обсяг експорту товарів склав 17,2 млн.дол. США, імпорту – 4,9 млн.дол. Порівняно з січнем 2015р. експорт скоротився на 45,7%, імпорт – на 13,7%. Позитивне сальдо становило 12,3 млн.дол. (у січні 2015 р. – 26 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні 2016р. склав 3,49 (у січні 2015 р. – 5,55).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 59 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 43 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 6,1 млн.дол. (35,6% загального обсягу експорту) та збільшився порівняно із січнем 2015 р. на 17,9%.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Нідерландів, Румунії, Німеччини, Іспанії, серед інших країн – до Бангладешу, США, Лівану. Водночас зменшилися поставки до Ізраїлю, Польщі, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Російської Федерації.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 16% загального обсягу експорту (механічні машини, мінеральні продукти), Нідерландів – 11,8% (продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження), Білорусі – 9,1% (залишки і відходи харчової промисловості), Китаю – 8,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Туреччини – 7,8% (продукти рослинного походження), Німеччини – 6,2% (текстильні матеріали та текстильні вироби).

У січні 2016 р. з області експортовано продуктів рослинного походження на суму 5 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 3,6 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 3,2 млн.дол., готових харчових продуктів – на 2,4 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 38 країн-партнерів. Імпорт товарів із країн ЄС становив 1,5 млн.дол. (30,2% загального обсягу) та зменшився проти січня 2015 р. на 39,1%.

Імпортні поставки порівняно з січнем 2015 р. зросли з США, Туреччини, Російської Федерації, скоротилися – з Білорусі, Великої Британії.

Найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 19,6% загального обсягу імпорту (органічні хімічні сполуки, недорогоцінні метали та вироби з них), Китаю – 14,7% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), США – 12,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 12% (текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них), Німеччини – 9,6% (механічні машини, недорогоцінні метали та вироби з них).

У січні 2016р. в область надійшло механічних машин на суму 1 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 0,8 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них і засобів наземного транспорту, крім залізничного – по 0,6 млн.дол., текстильні матеріали та текстильні вироби – на 0,5 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 0,4 млн.дол.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у лютому 2016 р. порівняно з січнем 2016 р. становив 99,5%, з початку року – 100,4%.

На споживчому ринку в лютому 2016 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше (на 28,5%) подешевшали яйця. На 4,4–0,4% знизилися ціни на фрукти, оливкову олію, сало, рис, мед, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, маргарин, цукор, кондитерські вироби з цукру. Водночас (на 3,7–0,8%) подорожчали продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, масло, олія соняшникова, макаронні вироби, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, хліб, сири, овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 1,8%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 3,3%. У той же час ціни на алкогольні напої зросли на 1,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію (на 4,3%), плати за утримання та ремонт житла (на 2,8%), за оренду житла (на 2,4%).

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,4% зумовлено подорожчанням автомобілів на 4,5%. Разом з тим подешевшали паливо та мастила на 0,6%, транспортні послуги – на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я, ціни зросли на 1,1% за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 2,1%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,2% в основному через подорожчання туристичних послуг на 9,2%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Валовий регіональний продукт за 2014 рік

Валовий регіональний продукт, як узагальнюючий показник макроекономічних тенденцій розвитку економіки Кіровоградської області, у 2014р. становив у фактичних цінах 28758 млн.грн. і збільшився порівняно
з 2013 роком на 0,6%.

Вклад області у загальне виробництво валового регіонального продукту по Україні у 2014р. становив 1,8%.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу по області у 2014р. склав 29223 грн., що на 1,3% більше порівняно з 2013 роком.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 березня 2016 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 березня 2016р. становила 36,9 млн.грн або 1,8% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок березня 2016р. становив 6,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2016р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 березня 2016р. становила 14,5 млн.грн, що складало 39,4% загальної суми боргу по області.

На початок березня 2016 р. вчасно не отримали заробітну плату 3,3 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 4,4 тис. грн.

 

Заробітна плата

за лютий 2016 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за лютий 2016р. становила 3376 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з січнем п.р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 2,7%, з лютим 2015р.– на 23,7%. Рівень заробітної плати в області за лютий 2016 р. становив 73,6% середнього рівня в Україні (4585 грн). Індекс реальної заробітної плати за лютий 2016 р. порівняно з січнем 2016 р. становив 103,1%, з лютим 2015 р. – 90,1%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень 2016 року

Населення. На 1 січня 2016р. в районі проживало 24,3 тис. осіб.

За січень-грудень 2015р. чисельність населення скоротилася на 0,2 тис. осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016р. становила 462 особи.

Оплата праці. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за 2015 рік становила 2844 грн і зросла порівняно з 2014р. на 21,4%.

Капітальні інвестиції. За січень-грудень 2015р. підприємствами та організаціями району освоєно 76,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 2% від загальнообласного обсягу.

Сільське господарство. За січень 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 124,6%.

Промисловість. За 2015р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8,6 млн.грн, що становило 0,04% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Будівництво. За 2015р. у районі прийнято в експлуатацію 0,7 тис.м2 загальної площі житла, що на 18,9% менше ніж за 2014р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень 2016р. перевезено 2,8 тис.т вантажів, що на 28,2% менше ніж за січень 2015р., вантажооборот зменшився на 17,6% і склав 0,5 млн. ткм.

Перевезено 24,7 тис. пасажирів, що на 13,3% менше ніж за січень 2015р., пасажирооборот збільшився на 7,2% і склав 1,6 млн.пас.км.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Інвестиційна активність підприємств

Кіровоградської області

у січні-грудні 2015 року

 У січні-грудні 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3800,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 1,6% більше ніж у січні-грудні 2014р.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,8% усіх капіталовкладень.

Підприємствами м. Кіровограда освоєно 35,5% загального обсягу капіталовкладень по області.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (46%), промисловості (18,9%), установами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (14%).

 

Про основні показники

роботи промисловості

у січні 2016 року

 У січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. випуск промислової продукції в області збільшився на 3,7%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – у 2 рази, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 7,9%. На підприємствах переробної промис-ловості індекс промислової продукції становив 81,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем 2015р. збільшився у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 2,7%, молочних продуктів – на 2,6%, водночас зменшився у виробництві олії та тваринних жирів – на 36,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 33,8%, інших харчових продуктів – на 21,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 16,3%.

 

Інвестиційна активність підприємств

Петрівського району

у січні-грудні 2015 року

 У січні–грудні 2015р. підприємствами та організаціями Петрівського району освоєно 76,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 2% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 3112 грн. капітальних інвестицій, що на 19,9% менше ніж у середньому по області.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота підприємств транспортного

комплексу області у січні 2016 року

У січні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 14,4% менше ніж у січні 2015р., вантажооборот зменшився на 18,6%.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 4,5 млн. пасажирів, що на 5,5% менше обсягу січня 2015р. Пасажирооборот зменшився на 8,2% і становив 153,7 млн.пас.км.

Залізницею у січні 2016р. відправлено 0,4 млн. пасажирів, що на 2,6% менше ніж у січні 2015р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2016р. перевезено 3,7 млн. пасажирів, що на 1,2% більше порівняно з січнем 2015р., пасажирооборот зменшився на 4,8% і становив 62,6 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було перевезено 2 млн. пасажирів, Олександрії, Світловодська – по 0,4 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 0,5 млн. пасажирів.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної

діяльності у 2015 році

У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн Євросоюзу – 0,1 млн.дол. (14%).

Станом на 31 грудня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, становив 64,4 млн.дол. та зменшився на 21,4% порівняно з початком 2015р.

В економіку області вклали капітал інвестори 34 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр.

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства м. Кіровограда (38,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Маловисківського району (16,3%) та м.Олександрії (13,8%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном та підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності.

 

Експорт товарів за 2015 рік

Обсяг експорту товарів області за 2015р. становив 406,6 млн.дол. США або 49,5% рівня 2014р.

Область експортувала товари до 101 країни світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Індії, Туреччини, Китаю та Єгипту.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС за 2015 рік

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 2015р. становив 89,7 млн.дол. США, імпорту – 41,3 млн.дол. або 53,1% та 45,7% рівня 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Кіровоградській області

за 2015 рік

 За 2015р. в області прийнято в експлуатацію 117,1 тис.м2 загальної площі житла, що в 2,1 раза більше порівняно з попереднім роком.

Із загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла по області 112,6 тис.м2 (96,1%) збудовано індивідуальними забудовниками.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів обласний центр, де збудовано 46,2% загального обсягу житла. Значну частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі (17%), містах Олександрії (5,9%), Світловодську (5,1%), Знам’янці (3,9%), та Олександрівському районі (3,1%).

Обсяги прийнятого житла зросли в усіх містах обласного значення та 16 районах області, з них найбільше – Олександрівському (в 7 разів), Долинському (в 4,2 раза), Гайворонському (в 4 рази), Вільшанському (в 3,9 раза), Ульяновському (в 3,3 раза), Світловодському (в 2,3 раза) Знам’янському (в 2,2 раза), Кіровоградському (в 2,1 раза) районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію медичний центр на 30 відвідувань за зміну та спортивний майданчик площею 976 м2 у м. Кіровограді, дошкільні заклади: на 13 місць у с.Веселівка Кіровоградського району та 15 місць у с. Мар’янопіль Новоукраїнського району, автомобільний кінотеатр на 30 авто в с. Соколівське Кіровоградського району.

За 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію гідроелектростанції та фотоелектричні сонячні електростанції, лінії електропередачі, трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та каналізаційні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, потужності з виробництва олії рафінованої та нерафінованої, кисломолочних продуктів та тари з пластмас.

Крім того прийнято в експлуатацію елеватори, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, зерносклади, комплексні пункти по переробці та зберіганню насіння, плівочні теплиці, приміщення для великої рогатої худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней, склади, торгові центри та магазини, кафе, їдальню, базу відпочинку, адміністративні будівлі, церкви, котельні та інші об’єкти.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень 2016р.

 За січень 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) області реалізовано 19,7 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці – 4,6 тис.т, кукурудзи на зерно – 14,2 тис.т, ячменю – 0,7 тис.т, бобів сої – 0,6 тис.т, насіння соняшнику – 8,7 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 1 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 3,7 тис.т.

 

Надання населенню субсидій

у січні 2016 року

 У січні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 10922 домогосподарства, що на 40,7% більше ніж у січні 2015р.

Кількість домогосподарств, які отримують субсидії, склала 26,5% загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих населенням у січні 2016р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 183091,9 тис.грн.

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2459,6 тис.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2016р. на одне домогосподарство становив 1699,8 грн.

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2650 тис.грн., за відповідний період 2015р. – 359,8 тис.грн.

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Петрівському районі

за 2015 рік

За 2015р. у Петрівському районі прийнято в експлуатацію 8 квартир загальною площею 0,7 тис.м2, що на 18,9% менше ніж за 2014р. (по області – в 2,1 раза більше). Частка житла, прийнятого в районі, склала 0,6% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними забудовниками.

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві каналізаційні та водостічні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод та інші об’єкти.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Робота підприємств транспортного

комплексу області у січні 2016 року

 У січні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 14,4% менше ніж у січні 2015р., вантажооборот зменшився на 18,6%.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 4,5 млн. пасажирів, що на 5,5% менше обсягу січня 2015р. Пасажирооборот зменшився на 8,2% і становив 153,7 млн.пас.км.

Залізницею у січні 2016р. відправлено 0,4 млн. пасажирів, що на 2,6% менше ніж у січні 2015р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2016р. перевезено 3,7 млн. пасажирів, що на 1,2% більше порівняно з січнем 2015р., пасажирооборот зменшився на 4,8% і становив 62,6 млн.пас.км.

Найбільша частка пасажирських перевезень автотранспортом серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було перевезено 2 млн. пасажирів, Олександрії, Світловодська – по 0,4 млн. пасажирів та Кіровоградського району – 0,5 млн. пасажирів.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної

діяльності у 2015 році

У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн Євросоюзу – 0,1 млн.дол. (14%).

Станом на 31 грудня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, становив 64,4 млн.дол. та зменшився на 21,4% порівняно з початком 2015р.

В економіку області вклали капітал інвестори 34 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр.

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства м.Кіровограда (38,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Маловисківського району (16,3%) та м.Олександрії (13,8%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном та підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності.

 

Експорт товарів за 2015 рік

Обсяг експорту товарів області за 2015р. становив 406,6 млн.дол. США або 49,5% рівня 2014р.

Область експортувала товари до 101 країни світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Індії, Туреччини, Китаю та Єгипту.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

 

 Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС за 2015 рік

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 2015р. становив 89,7 млн.дол. США, імпорту – 41,3 млн.дол. або 53,1% та 45,7% рівня 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Кіровоградській області

за 2015 рік

 За 2015р. в області прийнято в експлуатацію 117,1 тис.м2 загальної площі житла, що в 2,1 раза більше порівняно з попереднім роком.

Із загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла по області 112,6 тис.м2 (96,1%) збудовано індивідуальними забудовниками.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів обласний центр, де збудовано 46,2% загального обсягу житла. Значну частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі (17%), містах Олександрії (5,9%), Світловодську (5,1%), Знам’янці (3,9%), та Олександрівському районі (3,1%).

Обсяги прийнятого житла зросли в усіх містах обласного значення та 16 районах області, з них найбільше – Олександрівському (в 7 разів), Долинському (в 4,2 раза), Гайворонському (в 4 рази), Вільшанському (в 3,9 раза), Ульяновському (в 3,3 раза), Світловодському (в 2,3 раза) Знам’янському (в 2,2 раза), Кіровоградському (в 2,1 раза) районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію медичний центр на 30 відвідувань за зміну та спортивний майданчик площею 976 м2 у м. Кіровограді, дошкільні заклади: на 13 місць у с. Веселівка Кіровоградського району та 15 місць у с. Мар’янопіль Новоукраїнського району, автомобільний кінотеатр на 30 авто в с. Соколівське Кіровоградського району.

За 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію гідро-електростанції та фотоелектричні сонячні електростанції, лінії електропередачі, трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та каналізаційні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, потужності з виробництва олії рафінованої та нерафінованої, кисломолочних продуктів та тари з пластмас.

Крім того прийнято в експлуатацію елеватори, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, зерносклади, комплексні пункти по переробці та зберіганню насіння, плівочні теплиці, приміщення для великої рогатої худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней, склади, торгові центри та магазини, кафе, їдальню, базу відпочинку, адміністративні будівлі, церкви, котельні та інші об’єкти.

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень 2016р.

 За січень 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) області реалізовано 19,7 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. пшениці – 4,6 тис.т, кукурудзи на зерно – 14,2 тис.т, ячменю – 0,7 тис.т, бобів сої – 0,6 тис.т, насіння соняшнику – 8,7 тис.т, тварин сільськогосподарських живих – 1 тис.т, молока сирого від сільськогосподарських тварин усіх видів – 3,7 тис.т.

 

Надання населенню субсидій

у січні 2016 року

 У січні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 10922 домогосподарства, що на 40,7% більше ніж у січні 2015р.

Кількість домогосподарств, які отримують субсидії, склала 26,5% загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих населенням у січні 2016р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 183091,9 тис.грн.

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2459,6 тис.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2016р. на одне домогосподарство становив 1699,8 грн.

У січні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2650 тис.грн., за відповідний період 2015р. – 359,8 тис.грн.

 

 Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Петрівському районі

за 2015 рік

 За 2015р. у Петрівському районі прийнято в експлуатацію 8 квартир загальною площею 0,7 тис.м2, що на 18,9% менше ніж за 2014р. (по області – в 2,1 раза більше). Частка житла, прийнятого в районі, склала 0,6% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними забудовниками.

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві каналізаційні та водостічні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод та інші об’єкти.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекси споживчих цін

у січні 2016 року

Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за січень 2016р. становила порівняно з груднем 2015р. по Україні та області 100,9%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

за 2015 рік

За 2015 рік підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 20070,5 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 16604,2 млн.грн. (82,8%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 46,9%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 15,7%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 12,8%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,3%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (66%), м’яса та м’ясних продуктів (11,5%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Новомиргородського, Голованівського, Світловодського, Новоукраїнського, районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за 2015 рік по області становив 20395 грн., найбільше – у Голованівському районі (78476 грн.) та містах Світловодську (55021 грн.), Кіровограді (47018 грн.).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

підприємствами Петрівського району

за 2015 рік

За 2015р. підприємствами Петрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8,6 млн.грн., що становило 0,04% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Долинського району – 63,9 млн.грн. (0,3%), Бобринецького – 12,8 млн.грн. (0,1%)).

На переробну промисловість припадало 51,3% реалізованої продукції району, решта – на реалізацію продукції підприємствами з водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

В обсязі реалізації переробної промисловості найбільша питома вага припадала на виробництво м'яса та м'ясних продуктів.

На кожного мешканця району в середньому припало 351 грн. реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за 2015 рік

Промисловість

У грудні 2015р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2014р. індекс промислової продукції становив відповідно 103,5% та 106,5%, за підсумками 2015р. – 83%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2015р. порівняно з 2014р. приріст виробництва становив 3% за рахунок збільшення обсягів продукції у добуванні каменю, піску та глини на 19,9%. Водночас, у добуванні руд кольорових металів обсяги виробництва продукції зменшилися на 3,2%.

На підприємствах переробної промисловості у 2015р. індекс промислової продукції становив 77,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з 2014р. зменшився на 35,7%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 45,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 32,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 16,7%, інших харчових продуктів – на 15%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11,3%, молочних продуктів – на 1%.

У 2015р. порівняно з 2014р. спостерігалося скорочення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій на 330,4 тис.т, олії соняшникової та її фракцій, рафінованої – на 24,7 тис.т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 6614 т, круп – на 4992 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 2930 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 2623 т, виробів ковбасних – на 1444 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 1253 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 1200 т, печива солодкого і вафель – на 787 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 554 т, напоїв безалкогольних – на 336,5 тис.дал, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 276 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 228 т, борошна – на 214 т, м’яса свиней замороженого – на 142 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 136 т, сирів жирних – на 47 т, тортів – на 41 т.

Водночас на 191 т зросло виробництво горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів приріст виробництва продукції становив 18,5%, у т.ч. у виробництві одягу – 4,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у 2015р. випуск промислової продукції зріс на 17,6%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві – на 25,3%, виготовленні виробів з паперу та картону – на 3,4%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у 2015р. порівняно з 2014р. збільшився на 19,3%, у т.ч. у виробництві пластмасових виробів – у 1,7 раза, у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 48,2%, у виробництві будівельних матеріалів із глини – на 9,1%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у 2015р. порівняно з 2014р. зріс на 7,5%, у т.ч. у виробництві інших машин і устатковання спеціального призначення – в 8,2 раза, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 31,8%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – на 6,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції; металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції у 2015р. становив 94,8% та 92,1% відповідно.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції у 2015р. становив 88,4%.

 

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2014р. склав 97,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 94,7%, у господарствах населення – 102,2%.

Рослинництво. У 2015р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з 2014р. склав 96,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 94,3%, у господарствах населення – 103,4%.

Під урожай 2015р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1680,5 тис.га, у т.ч. аграрними підприємствами – на площі 1230,4 тис.га, господарствами населення – на 450,1 тис.га. Порівняно з 2014р. загальна посівна площа сільськогосподарських культур збільшилася на 8,3 тис.га (на 0,5%).

Господарствами усіх категорій у 2015р. одержано 3307,3 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 1147 тис.т (34,7% загального обсягу), фуражних зернових культур – 2160,3 тис.т (65,3%). Порівняно з 2014р. виробництво зерна зменшилося на 4,7%, що зумовлено зменшенням урожайності на 2,7 ц з 1 га (на 6,2%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2659,5 тис.т зерна (80,4% загального валового збору), господарствами населення – 647,8 тис.т (19,6%). Середня врожайність зернових культур в аграрних підприємствах склала 42 ц з 1 га та порівняно з 2014р. зменшилася на 3,4 ц з 1 га або на 7,5%, у господарствах населення – 37,1 ц з 1 га (на рівні 2014р.).

При скороченні обсягу виробництва зернової кукурудзи на 7,5% (зібрано 1696,2 тис.т), частка цієї культури у загальному валовому зборі зерна залишається переважаючою і складає 51,3% (у 2014р. – 52,9%). Зменшення валового збору кукурудзи на зерно зумовлено скороченням площ збирання на 11,8%.

Загальні обсяги виробництва зерна порівняно з 2014р. збільшено сільськогосподарськими підприємствами 3 районів області: Знам’янського (у 1,5 раза), Онуфріївського (на 35,8%) та Петрівського (на 8,8%).

Валовий збір соняшнику на зерно становив 1167,6 тис.т і порівняно з 2014р. збільшився на 0,2% за рахунок збільшення площ посіву на 2,9 тис.га (на 0,5%). Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 923,7 тис.т соняшнику (79,1% загального обсягу), що на 0,7% менше, ніж у 2014р., при середній врожайності 22,8 ц з 1 га.

Загальні обсяги виробництва соняшнику на зерно зросли в сільськогосподарських підприємствах 9 районів, значно: Олександрівського (у 1,6 раза), Олександрійського (на 34,6%), Голованівського (на 33,8%), Світловодського (на 27,5%) та Устинівського (на 26,4%) районів.

Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки становило 456 тис.т і порівняно з 2014р. зменшилося на 13,4% за рахунок зменшення площі збирання на 8,7% та середньої врожайності на 16,9 ц з 1 га, у т.ч. аграрними підприємствами накопано 454,4 тис.т (на 13,1% менше), при середній врожайності 336,7 ц з 1 га (у 2014р. – 354,1 ц з 1 га).

Порівнянно з 2014р. виробництво ріпаку (озимого та ярого) зменшилося у 2,2 раза і становило 49,3 тис.т, що зумовлено зменшенням площі збирання на 26,2 тис.га (у 2,1 раза) та середньої врожайності на 0,9 ц з 1 га (на 4,1%). Валовий збір сої (290,5 тис.т) збільшився на 28,1%, як за рахунок розширення зібраних площ (на 16,3%), так і зростання врожайності (на 9,9%).

Загальне виробництво картоплі (525,5 тис.т) зменшилося порівняно з 2014р. на 3,1%, овочів (234,8 тис.т) – на 0,6%, що зумовлено передусім зменшенням їх врожайності відповідно на 3,2% та 2,8%.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції збільшилися в 1,5 раза, винограду – на 9,1% і становили відповідно 28,5 тис.т та 2,4 тис.т.

Господарствами населення у 2015р. вирощено 99,8% загального урожаю картоплі, 97,9% плодів і ягід та 96% овочів.

Тваринництво. За попередніми даними, у 2015р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2014р. становив 100,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,3%, у господарствах населення – 100,1%.

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у 2015р. склало 72 тис.т та порівняно з 2014р. зменшилося на 2 тис.т або на 2,7%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,3% (у 2014р. – 77,8%), великої рогатої худоби – 14,4% (18%), птиці всіх видів – 2% (3,8%).

У 2015р. обсяг вирощування худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) становив 22,2 тис.т, що на 6,2% більше ніж у 2014р., у т.ч. великої рогатої худоби – 3,5 тис.т (на 3,5% більше), свиней – 18,4 тис.т (на 6,8% більше), птиці – 0,2 тис.т (на 1,2% більше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 6%, свиней – зменшилися на 3,2% і становили відповідно 510 г та 398 г. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 107,6% (у 2014р. – 98,4%).

Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у 2015р. збільшилися порівняно з 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 7 районів, значно: Знам’янського (в 1,6 раза), Новоукраїнського (на 22,3%), Вільшанського (на 13,7%) та Маловисківського (на 13,5%) районів.

У 2015р. загальне виробництво молока порівняно з 2014р. зменшилося на 4,2% і склало 310,6 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 1% (51,2 тис.т), господарствах населення – на 4,8% (259,4 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 7 районів області, значно: Світловодського (на 27,3%) та Ульяновського (на 19,8%) районів.

Порівняно з 2014р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2015р., збільшився на 330 кг (на 6,6%) і становив 5304 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (7119 кг), Олександрійського (6883 кг), Олександрівського (6498 кг), найнижча – Компаніївського (1878 кг) та Устинівського (2048 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у 2015р. порівняно з 2014р. збільшилося на 0,9% і склало 506 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,3% (402,7 млн.шт.), сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 13% (103,3 млн.шт.). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у 2015р. склала 277 шт. проти 287 шт. – у 2014р. Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 9 районів області.

Будівництво

За 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 630,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції за 2015р. порівняно з 2014р. становив 97,6%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 67,9% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (22,1% та 10% відповідно).

 Транспорт та зв’язок

У 2015р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 3,9% більше ніж у 2014р., вантажооборот зріс на 6%.

Залізницею у 2015р. перевезено 6546,2 тис.т вантажів, що на 2,8% більше ніж у 2014р. Зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: кам’яного вугілля (на 64,7%), брухту чорних металів (на 32,6%), нафти і нафтопродуктів (на 23,6%), лісових вантажів (на 21,2%). Разом з цим збільшилося відправлення хімічних і мінеральних добрив у 1,8 раза, зерна і продуктів перемолу (на 14,4%) та будівельних матеріалів (на 5,5%). Вантажооборот залізничного транспорту у 2015р. склав 28892,3 млн.ткм, що на 6,1% більше ніж у 2014р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у 2015р. перевезено 4115,7 тис.т вантажів, що на 5,8% більше порівняно з 2014р., вантажооборот збільшився на 4,2% і становив 720,9 млн.ткм.

Перевезення пасажирів усіма видами транспорту у 2015р. порівняно з 2014р. збільшилося на 9,5%, пасажирооборот зменшився на 1,8%.

Зовнішня торгівля товарами

За січень-листопад 2015р. обсяг експорту товарів склав 368,2 млн.дол. США, імпорту – 96 млн.дол. Порівняно з січнем-листопадом 2014р. експорт скоротився на 51,5%, імпорт – на 49,5%. Позитивне сальдо становило 272,2 млн.дол. (за січень-листопад 2014р. – 569,5 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (125,1 млн.дол.), зернові культури (67,5 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (56,9 млн.дол.), механічні машини (24,9 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень-листопад 2015р. склав 3,83 (за січень-листопад 2014р. – 4).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 113 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 100 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 81,2 млн.дол. (22,1% загального обсягу експорту) та зменшився порівняно із січнем-листопадом 2014р. на 47,8%.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Портуґалії, Румунії, Чехії, Німеччини, серед інших країн – до Сирійської Арабської Республіки, Кореї, Республіки, Туреччини, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас зменшилися поставки до Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Індії, Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, Іспанії, Нідерландів, Російської Федерації.

Найвагоміші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 12,2% загального обсягу експорту (механічні машини, мінеральні продукти), Білорусі – 11,6% (залишки і відходи харчової промисловості), Туреччини – 8,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження, залишки i вiдходи харчової промисловостi), Індії – 8,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 7,3% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 6,3% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження).

За січень–листопад 2015р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 126,7 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 78,5 млн.дол., готових харчових продуктів – на 64,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 51 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 68 країн-партнерів. Імпорт товарів із країн ЄС становив 39,1 млн.дол. (40,7% загального обсягу) та зменшився проти січня-листопада 2014р. на 54,7%.

Імпортні поставки порівняно з січнем–листопадом 2014р. зросли з Болгарії, Великої Британії, Словенії, скоротилися – з Малайзії, Індонезії, Німеччини, Білорусі, Італії.

Найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 17,6% загального обсягу імпорту (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, недорогоцінні метали та вироби з них), США – 15,2% (засоби наземного транспорту, крiм залiзничного), Німеччини – 12,5% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крiм залiзничного), Туреччини – 8,8% (недорогоцінні метали та вироби з них, механічні машини), Китаю – 6,7% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання).

За січень-листопад 2015р. в область надійшло механічних машин на суму 24,6 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 17,4 млн.дол., мінеральних продуктів – на 9,2 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 8,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 6,7 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 6,6 млн.дол.

 Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2015р. становив 21653,4 млн.грн., що на 12,6% менше обсягу 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі за 2015р. склав 8667,6 млн.грн., що у порівнянних цінах на 17,3% менше обсягу 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту за грудень 2015р. склав 923 млн.грн., порівняно з груднем 2014р. – зменшився на 0,3%, з листопадом 2015р. – збільшився на 11,6%.

 Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін в області у грудні 2015р. порівняно з листопадом 2015р. становив 100,5%, за 2015р. – 141,3%.

На споживчому ринку в грудні 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 13,1–4,8%) подорожчали яйця, овочі, молоко, масло та шоколад. На 3,7–0,7% зросли ціни на продукти переробки зернових, сметану, хліб, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, оливкову олію, кондитерські вироби з цукру та борошна, інші продукти харчування, цукор, сири, м’ясо птиці, макаронні вироби. Водночас на 7,3–0,6% знизилися ціни на сало, свинину, безалкогольні напої, фрукти та яловичину.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 3,5%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 4,9% та алкогольних напоїв на – 0,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,2%, за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції – на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% пов’язано зі збільшенням вартості транспортних послуг на 0,6% і автомобілів – на 0,4%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 0,6% за рахунок збільшення вартості харчування в ресторанах та їдальнях на 0,7%.

Крім того, на 0,4–0,1% знизились ціни на одяг і взуття, у сфері зв’язку, відпочинку та культури, різні товари та послуги.

Доходи населення

За січен-листопад 2015р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 3204 грн., що на 15,8% вище відповідного показника 2014 року.

В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств транспорту, складського господарства, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області в 1,4–1,6 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, будівництві, сільському господарстві, сферах інформації та телекомунікацій, наукових досліджень та розробок. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 56,5%–98,1%.

У січні-листопаді 2015р. порівняно з січнем–листопадом 2014р. спостерігалося зменшення реальної заробітної плати найманих працівників на 22,5% (у січні-листопаді 2014р. порівняно з січнем–листопадом 2013р. – на 4%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня-листопада 2015р. збільшилася на 7,4% і на 1 грудня 2015р. становила 33,4 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2015р. становив 5,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2015р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня-листопада 2015р. збільшилася на 4,4 млн.грн. (на 66%) і на 1 грудня 2015р. становила 11 млн.грн. або 33,1% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня-листопада 2015р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 49,5% і на 1 грудня 2015р. становила 2,9 тис. осіб або 1,6% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 3,8 тис.грн., що в 1,1 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за листопад 2015р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 грудня 2015р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, упродовж січня–листопада 2015р. зменшилася на 8,6% і на 1 грудня 2015р. становила 22,3 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м. Олександрію (74,2%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2012–2014рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2015р. відсутня.

У січні-листопаді 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 173592 домогосподарства, з них у міській місцевості – 123408, сільській – 50184 домогосподарства.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 142930 домогосподарствам, що становило 82,3% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, з них у міській місцевості – 99651 домогосподарству, сільській місцевості – 43279 домогосподарствам.

Загальна сума призначених місячних субсидій у січні–листопаді 2015р. склала 51967,7 тис.грн., при цьому в міській місцевості – 37103,8 тис.грн., сільській місцевості – 14863,9 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2015р. становив 661,2 грн. (у жовтні 2015р. – 400,5 грн.).

Організаціям, що надавали послуги, у січні–листопаді 2015р. нараховано коштів у сумі 406422,8 тис.грн., перераховано – 212232,3 тис.грн. (61,4% суми отриманих населенням субсидій).

У листопаді 2015р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 31,2% загальної кількості домогосподарств області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-листопаді 2015р. звернулося 47710 домогосподарств, у т.ч. в міській місцевості – 17155, сільській – 30555 домогосподарств.

Призначено субсидії 37561 домогосподарству (78,7% з числа тих, які звернулися), у т.ч. 13975 домогосподарствам у міській місцевості та 23586 домогосподарствам у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 51514,4 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав 20612 тис.грн., сільській – 30902,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у листопаді 2015р. становив 1561,6 грн. (у жовтні 2015р. – 1452,2 грн.).

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-листопаді 2015р. отримали 27098 домогосподарств на суму 38175,8 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 грудня 2015р. становила 19626 тис.грн.

У січні-листопаді 2015р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 634,1 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 684,1 млн.грн., що становило 107,9% нарахованих до сплати сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 грудня 2015р. склала 17,9 млн.грн., термін якої у листопаді становив 0,3 місяця.

У листопаді 2015р. мали борг за 3 місяці та більше 20,8% власників особових рахунків з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 17,4% – по централізованому опаленню та гарячому водопостачанню, 16,5% – по газопостачанню, 13% – по вивезенню побутових відходів, 10,9% – по централізованому водопостачанню та водовідведенню.

Населенням області у листопаді 2015р. сплачено за спожиту електроенергію 32,9 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець листопада 2015р. становила 14,5 млн.грн.

Ринок праці

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець грудня 2015р. перебувало 22 тис. безробітних громадян області, що на 19,1% більше ніж на кінець листопада. Допомогу по безробіттю отримували 75,3% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. склав 3,74% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець грудня 2015р. становила 0,6 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець грудня 2015р. становило 39 осіб проти 22 осіб на кінець листопада.

За сприяння обласного центру зайнятості в грудні 2015р. працевлаштовано 0,6 тис. осіб.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в грудні п.р., 57,2% становили жінки, 44% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з листопадом 2015р. зменшилася на 1,8 в.п. і в грудні становила 2,4% громадян, які мали статус безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2015р., становила 14,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1317 грн., що дорівнює 95,6% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 грудня 2015р., за оцінкою, становила 973,8 тис. осіб.

За січень-листопад 2015р. чисельність населення скоротилася на 6753 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (6147 осіб) та міграційного скорочення (606 осіб).

Порівняно з січнем-листопадом 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 719 осіб (на 13,2%) або з 6 до 6,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Порівняно з січнем-листопадом 2014р. кількість новонароджених зменшилась на 1058 дітей (на 10,9%).

За результатами міграційних процесів, що відбулись за одинадцять місяців 2015р. склалося міграційне скорочення населення, яке становило 0,68 особи у розрахунку на 1000 наявного населення (у відповідному періоді 2014р. – 1,02 особи).

Порівняно з січнем-листопадом 2014р. збільшилась кількість осіб, які зареєстрували постійне місце проживання в області (на 1,9%), кількість вибулих скоротилась (на 0,4%).

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури області протягом 2015р. обліковано 18361 кримінальне правопорушення (на 6,3% більше ніж у 2014р.), з числа яких 18074 – виявлено органами внутрішніх справ, 238 – органами прокуратури, 70 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 26 – органами безпеки.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 37,5%.

У загальній кількості злочинів 73,2% становили злочини проти власності, 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,7% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Протягом 2015р. обліковано 80 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 16,7% менше ніж у 2014р.), 53 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство та 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (відповідно на 23,2% та 52,9% менше ніж у 2014р.).

Порівняно із 2014р. кількість випадків хабарництва (26) зменшилася на 35%, шахрайств (1172) – на 19,9%, проте кількість випадків розбоїв (94), грабежів (537) та крадіжок (11043) збільшилася відповідно в 1,6, 1,4 та 1,2 раза.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 25 осіб, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2015р. становила 13387 осіб (на 0,1 % більше ніж у 2014р.), з числа яких 5447 – жінки, 1410 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 112 – неповнолітні та 78 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 8990 та 1002 особи, серед яких 40,8% – жінки (4077 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 182 особи, з яких 37 осіб (20,3%) загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 154 особи, з яких 18,2% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 40,9% – вбито.

Серед виявлених осіб, які вчинили злочини (3671), 30,2% – раніше вже ставали на злочинний шлях, з них більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість; 13,4% – вчинили злочин у групі; 14,8% – знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,3% – жінки, 6,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 56,9%, безробітних – 21,3%.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

за 2015 рік

Промисловість. За січень-листопад 2015р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7,5 млн.грн., що становило 0,04% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Сільське господарство. За попередніми даними, у 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з 2014р. склав 99,6%.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за 2015р. перевезено 80,2 тис.т вантажів, що на 39,5% більше 2014р., вантажооборот збільшився на 39,2% і склав 13,8 млн.ткм.

Перевезено 343,8 тис. пасажирів, що на 5,8% більше ніж за 2014р., пасажирооборот зменшився на 2,5% і склав 19 млн.пас.км.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015р. становила 433 особи.

Населення. На 1 грудня 2015р. в районі проживало 24,3 тис. осіб. За січень-листопад 2015р. чисельність населення скоротилася на 146 осіб.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 січня 2016 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 січня 2016р. становила 32,3 млн.грн. або 1,7% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2016р. становив 4,3% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2015р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 січня 2016р. становила 10 млн.грн., що складало 30,9% загальної суми боргу по області.

На початок січня 2016р. вчасно не отримали заробітну плату 2,6 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 3,9 тис.грн.

 

Заробітна плата

за грудень 2015 року

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за грудень 2015р. становила 4149 грн., що втричі вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Порівняно з листопадом п.р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 16,6%, з груднем 2014р. – на 34,4%.

Рівень заробітної плати в області за грудень 2015р. становив 79,3% середнього рівня в Україні (5230 грн.).

Індекс реальної заробітної плати за грудень 2015р. порівняно з листопадом 2015р. становив 115,7%, з груднем 2014р. – 94,4%.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Про оплату населенням області

житлово-комунальних послуг

та електроенергії станом

на 1 січня 2016 року

У грудні 2015р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги (без урахування пільг і субсидій) 55,5 млн.грн., що на 37,6% менше порівняно з груднем 2014р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року становив 113%. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Бобринецькому, Устинівському, Компаніївському,  Світловодському, Олександрівському, Новомиргородському  та Онуфріївському районах.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у грудні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. зменшилися на 15,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год) становили 570,55 грн.

У грудні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,1%, газопостачання – 14,2%, вивезення побутових відходів – 12,2%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11%.

У грудні 2015р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 37,6 млн.грн., що на 35,4% більше порівняно з відповідним місяцем 2014р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

 Попередні підсумки збору врожаю

сільськогосподарських культур

всіма категоріями господарств області

за 2015 рік

 За попередніми підсумками, господарствами усіх категорій у 2015р. одержано 3307,3 тис.т зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 1147 тис.т (34,7% загального обсягу), фуражних зернових культур – 2160,3 тис.т (65,3%). Порівняно з 2014р. виробництво зерна зменшилося на 4,7%, що зумовлено зменшенням урожайності на 2,7 ц з 1 га (на 6,2%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2659,5 тис.т зерна (80,4% загального валового збору), господарствами населення – 647,8 тис.т (19,6%). Середня врожайність зернових культур в аграрних підприємствах склала 42 ц з 1 га та порівняно з 2014р. зменшилася на 3,4 ц з 1 га або на 7,5%, у господарствах населення – 37,1 ц з 1 га (на рівні минулого року).

При скороченні обсягу виробництва зернової кукурудзи на 7,5% (зібрано 1696,2 тис.т), частка цієї культури у загальному валовому зборі зерна залишається переважаючою і складає 51,3% (у 2014р. – 52,9%). Зменшення валового збору кукурудзи на зерно зумовлено скороченням площ збирання (на 11,8%).

Валовий збір соняшнику на зерно становив 1167,6 тис.т і порівняно з 2014р. збільшився на 0,2% за рахунок збільшення площ посіву на 2,9 тис.га (на 0,5%).

Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки становило 456 тис.т і порівняно з 2014р. зменшилося на13,4% за рахунок зменшення площі збирання на 8,7% та середньої врожайності на 16,9 ц з 1 га.

Загальне виробництво картоплі (525,5 тис.т) зменшилося порівняно з 2014р. на 3,1%, овочів (234,8 тис.т) – на 0,6%, що зумовлено передусім зменшенням їхньої врожайності відповідно на 3,2% та 2,8%.

 

Демографічна ситуація в області

 Станом на 1 грудня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 973,8 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,8%.

За січень-листопад 2015р. чисельність населення скоротилася на 6753 особи, що в розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (6147 осіб) та міграційного скорочення населення (606 осіб). Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Олександрійського (1,22%) та Устинівського (1,14%) районів (в середньому по області – 0,69%).

Обсяг природного скорочення становив 6,9 особи у розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні-листопади 2014 року – 6 осіб). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (3,7 особи), найвищий – в Світловодському районі (11,9 особи у розрахунку на 1000 жителів).

Рівень народжуваності по області коливався від 8,1 народженого на 1000 жителів на території Світловодської міськради та Петрівському районі до 11,6 народженого у Знам’янському районі (в середньому по області – 9,7 особи).

Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14 осіб на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (21,9 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області за січень-листопад 2015р. становила 0,68 особи в розрахунку на 1000 жителів (у відповідному періоді 2014р. – 1,02 особи).

 

Експорт товарів

за січень-листопад 2015 року

Обсяг експорту товарів області за січень-листопад 2015р. становив 368,2 млн. дол. США або 48,5% рівня відповідного періоду 2014р.

Область експортувала товари до 100 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС за січень-листопад 2015 року

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-листопад 2015р. становив 81,2 млн.дол. США, імпорту – 39,1 млн. дол. або 52,2% та 45,3% рівня відповідного періоду 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Ринок праці

Кіровоградської області

в грудні 2015 року

 За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи на кінець грудня 2015р. перебувало 22 тис. безробітних громадян області, що на 19,1% більше ніж на кінець листопада. Статус безробітного протягом місяця отримали 5,6 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2015р. склав 3,74% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець грудня 2015р. становила 570 місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області на кінець грудня 2015р. склало 39 осіб проти 22 осіб на кінець листопада.

За сприяння обласного центру зайнятості в грудні 2015р. було працевлаштовано 0,6 тис. осіб.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в грудні 2015р. становила 14,3 тис. осіб, середній розмір допомоги склав 1317 грн.

 

Ринок праці в Петрівському районі

в грудні 2015 року

 За даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних району на кінець грудня 2015р. становила 433 особи, що на 25,9% більше ніж на кінець листопада.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, в грудні 2015р. порівняно з листопадом збільшилася в 2,5 раза і на кінець місяця склала 5 місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець грудня становило 87 осіб проти 172 осіб на початок місяця.

За сприяння обласного центру зайнятості в грудні 2015р. працевлаштовано 9 безробітних мешканців району, що на 52,6% менше ніж у листопаді.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Індекси споживчих цін

у грудні 2015 року

 Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за грудень 2015р. становила порівняно з листопадом 2015р. по Україні 100,7%, по області – 100,5%, в цілому за рік – 143,3% та 141,3%.

 

Цінова ситуація в Кіровоградській області

у 2015 році

 Індекс споживчих цін по області у 2015р. становив 141,3% (по Україні – 143,3%).

За 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 40,2%. Найбільше (в 1,7–1,5 раза) зросли ціни на цукор, олію оливкову та соняшникову, шоколад, овочі, маргарин, яйця, інші продукти харчування, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, хліб, фрукти. На 41,7–21,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, морозиво, мед натуральний, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, кисломолочну продукцію, молоко, масло, сало, м’ясо та м’ясопродукти, сметану та сири.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 18,8%, за рахунок підвищення цін на алкогольні напої на 27,4%, тютюнові вироби – на 15%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли майже в 2 рази, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 3,6 раза, гарячу воду, опалення та електроенергію в 1,7 раза. Також, підвищилась вартість утримання та ремонту житла на 28,7%, газу скрапленого – на 27,4%, квартирної плати – на 18,3%, водопостачання – на 12,3%, водовідведення – на 7,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я (на 28,2%) відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 34%, амбулаторних послуг – на 22,4% та послуг лікарень – на 17,4%.

Підвищення цін на транспорт (на 22,3%) відбулося, головним чином за рахунок подорожчання автомобілів на 35,3%, транспортних послуг – на 28,5%, палива і мастил – на 12,4%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 28,2%, в основному, через подорожчання туристичних послуг на 41,7%, газет, книг та канцелярських товарів – на 40%, послуг відпочинку та культури – на 17,3%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 13,6%.

Подорожчання послуг освіти на 19,2% спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 28,6% та за навчання у закладах вищої освіти – на 20%.

На 45,6–20,7% підвищились ціни на вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку, домашній текстиль, побутову техніку, товари для підтримки чистоти, одяг і взуття, меблі, покриття для підлоги.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 грудня 2015 року

     Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 грудня 2015р. становила 33,4 млн.грн. або 1,7% загальної суми боргу в Україні.

     Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок грудня 2015р. становив 5,1% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2015р.

    Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 грудня 2015р. становила 11 млн.грн., що складало 33,1% загальної суми боргу по області.

     На початок грудня 2015р. вчасно не отримали заробітну плату 2,9 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 3,8 тис.грн.

 

Заробітна плата

за листопад 2015 року

    Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за листопад 2015р. становила 3559 грн., що в 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Порівняно з листопадом 2014р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 27,1%.

    Рівень заробітної плати в області за листопад 2015р. становив 79,1% середнього рівня в Україні (4498 грн.).

    Індекс реальної заробітної плати за листопад 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. становив 94,6%, з листопадом 2014р. – 86,7%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

за січень-листопад 2015 року

За січень-листопад 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17837,2 млн. грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 14848,4 млн. грн. (83,2%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 46,7%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 15,2%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 13,1%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,4%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (65,7%), м’яса та м’ясних продуктів (11,8%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Новомиргородського, Голованівського, Світловодського, Новоукраїнського, районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за січень-листопад 2015р. по області становив 18125 грн., найбільше – у Голованівському районі (71376 грн.), містах Світловодську (44565 грн.) та Кіровограді (42627 грн.).

 

 

 Про оплату населенням області

житлово-комунальних послуг

та електроенергії станом

на 1 грудня 2015 року

 У листопаді 2015р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги (без урахування пільг і субсидій) 56,2 млн. грн., що на 26,6% менше порівняно з листопадом 2014р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року становив 107,9%. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Бобринецькому, Устинівському, Світловодському, Компаніївському,  Новомиргородському та Онуфріївському районах.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у листопаді 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. збільшилися на 4,5% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год) становили 616,07 грн.

У листопаді 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,8% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,4%, газопостачання – 16,5%, вивезення побутових відходів – 13%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,9%.

У листопаді 2015р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 32,9 млн. грн., що на 51,5% більше порівняно з відповідним місяцем 2014р.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

підприємствами Петрівського району

за січень–листопад 2015 року

 

За січень-листопад 2015р. підприємствами Петрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7,5 млн. грн., що становило 0,04% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Долинського району – 49,3 млн. грн. (0,3%), Бобринецького – 11,1 млн. грн. (0,1%)).

На реалізацію продукції підприємствами з водопостачання, каналізації та поводження з відходами припадало 51,3% реалізованої продукції району, решта – на переробну промисловість.

В обсязі реалізації переробної промисловості найбільша питома вага припадала на виробництво м'яса та м'ясних продуктів.

На кожного мешканця району в середньому припало 304 грн. реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

 Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами

(крім малих) району за січень-листопад 2015 року

  Підприємствами Петрівського району реалізовано зернових та зернобобових культур 102,3 тис.т (на 3,1% менше порівняно з січнем-листопадом 2014р.), кукурудзи – 22,7 тис.т (у 1,5 раза менше), ячменю – 22,9 тис.т (на 1,5% менше), насіння соняшнику – 45,4 тис.т (на 20,6% менше).

Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) зменшилися на 27,3% порівняно з січнем-листопадом 2014р. та склали 0,6 тис.т, молока та молочних продуктів – на 1% (3,7 тис.т).

 

 Сівба озимих культур під урожай 2016 року та проведення інших

польових робіт сільськогосподарськими підприємствами

Петрівського району

 Під урожай 2016р. сільськогосподарськими підприємствами Петрівського району озимі культури на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно на площі 20,6 тис.га, (торік – 32,2 тис.га), у тому числі зернові культури на зерно – на площі 17,3 тис.га (26,5 тис.га), ріпак озимий на зерно – на площі 3,1 тис.га (5,6 тис.га).

Станом на 1 грудня 2015р. оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах району проведена на площі 43,2 тис.га, що на 26,8% більше ніж на 1 грудня 2014р.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території області через АЗС

за листопад 2015 року

У листопаді 2015р. на території області 217 автозаправних станцій здійснювали продаж нафтопродуктів та газу.

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму майже 163 млн.грн. Бензину моторного реалізовано 3,5 тис.т, газойлів – 1,9 тис.т, пропану та бутану скраплених – 1,7 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,3 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала понад 66%, найменшим – А–80.

Станом на 1 грудня 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 3 тис.т, газойлів – 1,6 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Експорт товарів

за січень-жовтень 2015 року

Обсяг експорту товарів області за січень-жовтень 2015р. становив 333,5 млн.дол. США або 47,1% рівня відповідного періоду 2014р.

Область експортувала товари до 98 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

У товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

 

Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС за січень-жовтень 2015 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-жовтень 2015р. становив 73,4 млн.дол. США, імпорту – 36 млн.дол. або 50,4% та 43,3% рівня відповідного періоду 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

 

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень-листопад 2015 року

 

За січень-листопад 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 514,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 93,5%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним    чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 70% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (19,1% та 10,9% відповідно).

Підприємствами обласного центру виконано 62,4% обсягу будівельних робіт по області.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Сівба озимих культур під урожай 2016 року

в господарствах області

У господарствах усіх категорій Кіровоградської області під урожай 2016р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, посіяно на площі 384,5 тис.га (під урожай 2015р. – 457,6 тис.га), у т.ч. зернові культури на зерно – на площі 347,6 тис.га (413,2 тис.га), ріпак на зерно – на площі 34,8 тис.га (42,5 тис.га).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці озимої становить 79,5% (у структурі площ під урожай 2015р. – 78,5%), ячменю озимого – 20,3% (21,3%), жита озимого – 0,2% (0,2%).

Станом на 1 грудня 2015р. оранка на зяб у сільськогосподарських підприємствах проведена на площі 690,5 тис.га, що на 4,3% менше ніж на 1 грудня 2014р.

 

Формування чисельності

населення в містах та районах області

за січень-жовтень 2015 року

Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2015р., за оцінкою, становила 974,7 тис. осіб.

У січні-жовтні 2015р. відбулося зменшення чисельності населення області за рахунок природних втрат (на 5542 особи) та міграційного скорочення населення (313 осіб). Загальне скорочення чисельності мешканців області у розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,2 особи.

Чисельність городян зменшилась на 2848 осіб, мешканців сільської місцевості – на 3007 осіб. Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Устинівського (1,07%) та Олександрійського (1,03%) районів (в середньому по області – 0,6%).

Обсяг природного скорочення становив 6,8 особи у розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні-жовтні 2014 року – 6 осіб). Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (3,7 особи), найвищий – в Світловодському (11,5 особи) та Олександрівському (11,4 особи у розрахунку на 1000 жителів) районах. Рівень народжуваності по області коливався від 8,2 народженого на 1000 жителів на території Світловодської міськради до 11,8 народженого у Бобринецькому та Знам’янському районах (в середньому по області – 9,8 особи). Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (14 осіб на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (22,2 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).

У січні-жовтні 2015р. міграційне скорочення населення становило 0,39 особи в розрахунку на 1000 осіб наявного населення (у січні-жовтні 2014р. – 0,95 особи).

Порівняно з січнем-жовтнем 2014р. зросла кількість осіб, які зареєстрували постійне місце проживання в області (на 1,8%), в той же час скоротилась кількість вибулих (на 1,9 %).

 

 Демографічна ситуація в області

 Станом на 1 листопада 2015р. в області, за оцінкою, проживало 974,7 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,8%.

За січень-жовтень 2015р. чисельність населення скоротилася на 5855 осіб, що в розрахунку на 1000 осіб наявного населення становило 7,2 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5542 особи) та міграційного скорочення населення (313 осіб).

Порівняно з січнем-жовтнем 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 678 осіб, його рівень у розрахунку на 1000 осіб наявного населення становив 6,8 особи. Рівень смертності у січні-жовтні 2015р. становив 16,6 особи на 1000 осіб наявного населення (у січні-жовтні 2014р. – 16,9 особи). Суттєво знизився рівень народжуваності – з 10,9 у січні-жовтні 2014р. до 9,8 особи у розрахунку на 1000 осіб наявного населення у січні–жовтні п.р.

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області за січень-жовтень 2015р. становила 0,39 особи в розрахунку на 1000 жителів (у відповідному періоді 2014р. – 0,95 особи).

 

Про основні показники

роботи промисловості

за січень-листопад 2015 року

За підсумками січня-листопада 2015р. індекс промислової продукції в області становив 80,7%, у т.ч. у переробній промисловості – 75,3%, постачанні і розподіленні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 87,4%, добувній промисловості і розробленні кар'єрів – 99,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв випуск промислової продукції порівняно з січнем-листопадом 2014р. зменшився на 38,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 47,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 32,5%, інших харчових продуктів – на 23,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 15,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,4%, молочних продуктів – на 1,1%.

 

Надання населенню субсидій

у листопаді 2015 року

 У січні-листопаді 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 173592 домогосподарства, що у 3,6 раза більше ніж у відповідному періоді 2014р.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2015р. становив 661,2 грн.

У листопаді 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 31,2% загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих населенням у січні-листопаді 2015р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 345559,3 тис.грн.

За січень-листопад 2015р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 51514,4 тис.грн.   Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у листопаді 2015р. на одне домогосподарство становив 1561,6 грн.

У січні-листопаді 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 38175,8 тис.грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Наявність зернових та олійних культур

на підприємствах області

станом на 1 грудня 2015 року

 На 1 грудня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 2001,5 тис.т зерна (на 17,9% більше ніж на 1 грудня 2014р.), у т.ч. 654,9 тис.т пшениці, 125,4 тис.т ячменю, 1152,5 тис.т кукурудзи, 1,1 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 1257,7 тис.т зерна (на 13,5% більше), у т.ч. 442,6 тис.т пшениці, 118,2 тис.т ячменю, 641,2 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 743,8 тис.т зерна (на 26,2% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 689,7 тис.т (на 36,2% більше).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 грудня 2015р. становила 2749,3 грн. за т (торік – 1836,7 грн. за т), по Україні – 2627,9 грн. за т (1750,5 грн. за т).

Запаси насіння соняшнику становили 661,5 тис.т (на 6,7% більше ніж на 1 грудня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 421,2 тис.т (на 5,3% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку, – 240,3 тис.т (на 9,3% більше).

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та зернопереробними підприємствами області на 1 грудня 2015р. становила 6952,5 грн. за т проти 4101 грн. за т на 1 грудня 2014р., по Україні – 7186,6 грн. за т (3740 грн. за т).

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень-листопад 2015 року

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-листопад п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції тваринництва – на 1%.

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 2011,5 тис.т зернових культур, що на 2% більше ніж у січні-листопаді 2014р., у т.ч. пшениці – 657,3тис.т (на 6,2% більше), ячменю – 204 тис.т (на 29,9% менше), кукурудзи – 1119,7 тис.т (на 14,4% більше), насіння соняшнику – 760 тис.т (на 5,5% менше), сої – 148,9 тис.т (в 1,5 раза більше), худоби та птиці (у живій вазі) – 15,9 тис.т (на 16,2% менше), молока та молочних продуктів – 42,1 тис.т (на 4,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень-листопад 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 34,7%.

 

Добування водних біоресурсів

у січні-листопаді 2015р.

Протягом січня-листопада 2015р. підприємствами Кіровоградської області та фізичними особами-підприємцями, яким надано ліцензії та квоти на вилов риби на території області, добуто 996,1 т риби, що на 10% більше обсягу вилову риби у січні-листопаді 2014р.

Найбільше риби виловлено підприємствами Кіровоградського, Онуфріївського та Світловодського районів, м. Світловодська, що склало 49,1% загального обсягу вилову риби по області.

 

Використання енергетичних

матеріалів та продуктів перероблення

нафти у листопаді 2015 року

За листопад 2015р. підприємствами та організаціями області використано на виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 53,8 млн.м3, вугілля кам’яного – 23,2 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 10,5 тис.т, бензину моторного – 1,5 тис.т, вугілля бурого – 0,3 тис.т, мазутів топкових важких – 0,2 тис.т

Порівняно з листопадом 2014р. збільшилося використання мазутів топкових важких у 2,2 раза, вугілля бурого – на 47,9%, бензину моторного – на 9,8%, газойлів (палива дизельного) – на 5,8%, вугілля кам’яного – на 1%. Водночас зменшилось використання газу природного на 20,2%.

Наявність зернових культур на підприємствах

Петрівського району станом на 1 грудня 2015 року

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур Петрівського району було в наявності 62,3 тис.т зерна, у т.ч. пшениці – 25,9 тис.т. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 48,8 тис.т зернових культур, з них пшениці – 21,9 тис.т.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Робота підприємств транспортного

комплексу області у січні-листопаді 2015 року

У січні–листопаді 2015р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 1,7% більше ніж у січні-листопаді 2014р., вантажооборот зріс на 6,8%.

Залізницею у січні–листопаді п.р. перевезено 5931,4 тис.т вантажів,
що на 0,5% менше ніж у січні–листопаді 2014р. Вантажооборот залізничного транспорту за відповідний період торік склав 26409,8 млн. ткм, що на 6,9% більше ніж у січні-листопаді 2014 р.

Перевезення пасажирів усіма видами транспорту у січні-листопаді 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросло на 9%, пасажирооборот зменшився на 2,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-листопаді 2015р. перевезено 44,1 млн. пасажирів. Найбільша частка пасажирських перевезень серед міст та районів області належала перевізникам міст Кіровограда, якими було перевезено 23,9 млн. пасажирів, Світловодська – 5 млн. пасажирів, Олександрії – 4,4 млн. пасажирів та Кіровоградського району –              6 млн. пасажирів.

 

Основні показники роботи галузі

тваринництва в області

за січень-листопад 2015р.

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій Кіровоградської області у січні-листопаді 2015р. склало 65,1 тис.т та порівняно з січнем-листопадом 2014р. зменшилося на 1 тис.т або на 1,5%.

У січні-листопаді п.р. загальне виробництво молока порівняно 
з відповідним періодом 2014р. зменшилося на 3,5% і склало 301,8 тис.т,
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 2,1% (46,9 тис.т),
господарствах населення – на 3,8% (254,9 тис.т).

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні-листопаді 2015р. порівняно з січнем-листопадом 2014р. збільшилося на 1,1% і склало
481,7 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,7% (385,7 млн. шт.), сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 14,1% (96 млн. шт.).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 7,1%, свиней – зменшилися на 3,4%
і становили відповідно 511 г та 394 г.

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 109,3 тис. голів (на 7,7% менше ніж на 1 грудня 2014р.), у т.ч. корів – 60,2 тис. голів (на 5,5% менше), свиней – 257,5 тис. голів (на 0,1% менше), овець та кіз – 46,2 тис. голів (на 8,3% менше), птиці – 5668,5 тис. голів (на 6,5% більше).

 Стан тваринництва в сільськогосподарських

 підприємствах (крім малих)

у січні-листопаді 2015 року

 Сільськогосподарськими підприємствами Петрівського району у січні-листопаді 2015р. реалізовано на забій 583,7 т живої ваги худоби та птиці, що на 27,3% менше обсягу січня-листопада 2014р., вироблено 4103,1 т молока (на 3,9% менше).

Станом на 1 грудня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 2 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,9 тис. голів корів, 4,8 тис. голів свиней, 0,6 тис. голів овець та кіз.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Зміни споживчих цін в області

у листопаді 2015 року

Індекс споживчих цін в області у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. становив 102%, з початку року – 140,6% (по Україні – 102% та 142,3% відповідно).

На споживчому ринку в листопаді 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше (на 19,5–12,6%) подорожчали овочі, часник, цукор та яйця. На 7,7-0,7% зросли ціни на сіль, молоко, сало, масло, сметану, продукти переробки зернових, оселедці, сири, кисломолочну продукцію, морепродукти, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, хліб, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, олію соняшникову, маргарин, безалкогольні напої. Водночас на 5,7–1,2% знизилися ціни на фрукти, ікру червону, борошно пшеничне, шоколад, рис, кільку солону, консерви рибні в олії, рибу морожену, скумбрію копчену, свинину та спеції.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,6%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 1,4%. У той же час на 1,1% зросли ціни на алкогольні напої.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,8% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 19,2%. Крім того зросли ціни на оренду житла на 1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 4,9%, обслуговування та ремонту власних транспортних засобів – на 1,4%, палива та мастил – на 0,3%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 1% за рахунок плати за проживання в готелях на 3,4%.

 

Продаж споживчих товарів

за усіма каналами реалізації

за січень-листопад 2015 року

 Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, становив 19347,6 млн. грн., що на 13,1% менше обороту січня-листопада 2014р.

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 40%, підприємців-фізичних осіб – 42,9%, обороту організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1793,7 грн., абсолютне зниження – 2074,7 грн.

 

Обсяг роздрібного товарообороту

підприємств-юридичних осіб по області

за січень-листопад 2015 року

 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень-листопад 2015р. становив 7744,7 млн. грн., що порівняно з січнем-листопадом 2014р. менше на 19,3%.

У листопаді 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг роздрібного товарообороту склав 94,7% та становив 826,7 млн. грн.

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по Україні склала 1,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у середньому за місяць склав 718 грн.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Роздрібна торгівля Кіровоградської області

за 9 місяців 2015 року

(за уточненими даними)

         За 9 місяців 2015 року підприємствами області (юридичними особами), які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, реалізовано споживчих товарів на суму 6093,9 млн. грн., що в порівнянних цінах на 21,3% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Питома вага продажу непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту області становила 52,3%, продовольчих 47,7%.

Найбільшу частку серед продажу продовольчих товарів у торговій мережі займали напої алкогольні, м’ясо та м’ясопродукти, вироби тютюнові, вироби кондитерські, напої безалкогольні, чай, кава, какао та прянощі, борошно та вироби хлібобулочні, молоко та продукти молочні, сир сичужний плавлений та кисломолочний, жири, рибопродукти, свіжі плоди, ягоди, виноград, горіхи, води мінеральні, серед непродовольчих товарів – бензин моторний, товари фармацевтичні, дизельне пальне (газойль), газ стиснений та скраплений для автомобілів, автомобілі та автотовари, товари парфумерно-косметичні, побутові електротовари та освітлювальне приладдя, матеріали будівельні та залізні вироби, засоби для миття, чищення та догляду побутові та для автомобілів, добрива й агрохімічна продукція, аудіо- та відеообладнання, включаючи телекомунікаційне устаткування, товари медичні та ортопедичні.

Обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва у торговій мережі становив 72,1% усіх реалізованих товарів.

 

Оптова торгівля Кіровоградської області

за 9 місяців 2015 року        

Одним із каналів надходження товарів на споживчий ринок є оптова торгівля.

Обсяг оптового товарообороту підприємств області за 9 місяців 2015р. становив 10,6 млрд. грн.

На продаж непродовольчих товарів припадало 73,5% обсягу оптового товарообороту, решта – на продовольчі товари.

Серед продовольчих товарів переважав продаж олії рослинної, цукру, м’яса та м’ясних продуктів, продуктів молочних, масла та сирів, шоколаду та виробів кондитерських цукрових, маргарину і жирів харчових подібних, серед непродовольчих товарів – добрив, агрохімічної продукції, газойлів (дизельного пального), машин і устаткування сільськогосподарського, для добувної промисловості та будівництва, текстильного, швейного та трикотажного виробництва, кукурудзи, насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшнику, бензину моторного, у т.ч. бензину авіаційного.

Основу оптового товарообороту області (71,5%) склала продукція, що вироблена на території України.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Заробітна плата

за жовтень 2015 року

 Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника області по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за жовтень 2015р. становила 3694 грн., що в 2,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Порівняно з вереснем п.р. розмір номінальної заробітної плати збільшився на 6,9%, з жовтнем 2014р. – на 28,9%.

Рівень заробітної плати в області за жовтень 2015р. становив 81,5% середнього рівня в Україні (4532 грн.).

Індекс реальної заробітної плати за жовтень 2015р. порівняно з вереснем 2015р. становив 107,7%, з жовтнем 2014р. – 88,2%.

 

 Заборгованість із виплати

заробітної плати

на 1 листопада 2015 року

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 листопада 2015р. становила 36,4 млн. грн. або 1,8% загальної суми боргу в Україні.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок листопада 2015р. становив 5,3% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2015р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада 2015р. становила 11,3 млн. грн., що складало 30,9% загальної суми боргу по області.

На початок листопада 2015р. вчасно не отримали заробітну плату 2,2 тис. працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 5,1 тис. грн.

 

Заборгованість із виплати

заробітної плати по Петрівському району

на 1 листопада 2015 року

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками Петрівського району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) на 1 листопада 2015 року відсутня.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області на 1 листопада 2015 року становила 36,4 млн. грн.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

за січень-жовтень 2015 року

 За січень-жовтень 2015 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 16031,8 млн. грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 13438,3 млн. грн. (83,8%). У структурі реалізованої промислової продукції на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів припадало 47,1%, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 14,5%, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – 13,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 9,6%.

В обсязі реалізації харчових продуктів та напоїв найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів (66,3%), м’яса та м’ясних продуктів (11,8%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Новомиргородського, Гайворонського, Кіровоградського, Новоукраїнського районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Олександрії, Кіровоградського, Олександрійського, Світловодського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Голованівського районів; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу за січень-жовтень 2015 року по області становив 16291 грн., найбільше – у Голованівському районі (65071 грн.) та містах Світловодську (39472 грн.), Кіровограді (38728 грн.).

 

 Про оплату населенням області

житлово-комунальних послуг

та електроенергії станом

на 1 листопада 2015 року

 У жовтні 2015р. населенню області нараховано за житлово-комунальні послуги (без урахування пільг і субсидій) 39,8 млн. грн., що на 26% менше порівняно з жовтнем 2014р. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року становив 105,4%. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Бобринецькому, Світловодському, Устинівському, Компаніївському, Кіровоградському та Новомиргородському районах.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у жовтні 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. збільшилися на 26% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год) становили 436,18 грн.

У жовтні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,6% власників особових рахунків, газопостачання – 18,6%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 18%, вивезення побутових відходів – 16%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,9%.

У жовтні 2015р. населенням області сплачено за спожиту електроенергію 27,8 млн. грн., що на 39,7% більше порівняно з відповідним місяцем 2014р.

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

підприємствами Петрівського району

за січень-жовтень 2015 року

За січень-жовтень 2015р. підприємствами Петрівського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6,8 млн. грн., що становило 0,04% загального обсягу реалізованої продукції по області (підприємствами Долинського району – 44 млн. грн. (0,3%), Бобринецького – 9,6 млн. грн. (0,1%)).

На реалізацію продукції підприємствами з водопостачання, каналізації та поводження з відходами припадало 51,6% реалізованої продукції району, решта – на переробну промисловість.

В обсязі реалізації переробної промисловості найбільша питома вага припадала на виробництво м'яса та м'ясних продуктів.

На кожного мешканця району в середньому припало 275 грн. реалізованої промислової продукції.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Інвестиційна активність підприємств

Кіровоградської області

за січень-вересень 2015 року

 За січень-вересень 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2241,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 8,7% менше ніж за січень-вересень 2014р.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 74,5% усіх капіталовкладень.

Підприємствами м. Кіровограда освоєно 31,7% загального обсягу капіталовкладень по області.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (46,6%), промисловості (19,3%), установами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (13%).  

У січні-вересні 2015р. збільшили обсяги капітальних інвестицій установи охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування; організації, що здійснюють операції з нерухомим майном; професійної, наукової та технічної діяльності; мистецтва, спорту, розваг та відпочинку; установи освіти; підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; сільського, лісового та рибного господарства. Зменшили обсяги капіталовкладень організації з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; підприємства тимчасового розміщування й організації харчування; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; промисловості; інформації та телекомунікації.

 

Інвестиційна активність підприємств

Петрівського району

за січень-вересень 2015 року

 За січень-вересень 2015р. підприємствами та організаціями Петрівського району освоєно 36,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 1,6% загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця району в середньому припало 1478 грн. капітальних інвестицій, що на 35,6% менше ніж у середньому по області.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

 

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень–жовтень 2015 року

 Промисловість

У жовтні 2015р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2014р. індекс промислової продукції становив відповідно 132,4% та 89,9%,
за підсумками 10 місяців 2015р. – 80,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні-жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. обсяги виробництва продукції збільшилися на 4,7%, у т.ч. у добуванні каменю, піску та глини – на 25,4%. Водночас обсяги продукції у добуванні руд кольорових металів зменшилися на 2,7%.

На підприємствах переробної промисловості у січні-жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. індекс промислової продукції
становив 73,7%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–жовтнем 2014р. зменшився на 40,6%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 47,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 32,9%, інших харчових продуктів – на 29,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – на 12,5%, молочних продуктів – на 1,2%.

У січні-жовтні 2015р. порівняно з січнем-жовтнем 2014р. спостерігалося скорочення виробництва олії соняшникової нерафінованої
та її фракцій на 299,5 тис.т, олії соняшникової та її фракцій, рафінованої – на 20,2 тис.т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання –
на 5776 т, круп – на 3504 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 3074 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 2469 т, виробів ковбасних – на 1294 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 1156 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, – на 966 т, печива солодкого і вафель – на 694 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 452 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 366 т, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 260  т, напоїв безалкогольних – на 255 тис.дал, м’яса свиней замороженого – на 167 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 138 т, сирів жирних – на 53 т, тортів – на 36 т.

Водночас зросло виробництво борошна на 879 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 403 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів приріст виробництва продукції становив 2,1%, у т.ч. у виробництві одягу – 3,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–жовтні 2015р. випуск промислової продукції зріс на 12,4%, у т.ч. у лісопильному та стругальному виробництві – на 22,4%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні-жовтні 2015р. порівняно з січнем-жовтнем 2014р. зріс на 9,5%, у т.ч. у виробництві інших машин і устатковання спеціального призначення –                у 10 разів, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 37,9%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури – на 5,4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції у січні-жовтні 2015р. становив 96,4%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,8%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 92,3%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції у січні–жовтні 2015р. становив 87,8%.

 

Сільське господарство

У січні-жовтні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–жовтнем 2014р. склав 95,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 92,3%, у господарствах населення – 101,5%.

Рослинництво. За січень=жовтень 2015р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 95,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 91,9%, у господарствах населення – 103,3%.

Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 771,9 тис.га, що складає 95% площі посіву зернових культур (включаючи кукурудзу), посіяних під урожай 2015р. (торік – 94,7% таких площ). Із зібраної площі одержано 3140,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 5,5% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2485,8 тис.т (на 7,3% менше), господарствами населення – 654,7 тис.т (на 2% більше).

Найбільші намолоти зерна одержано сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Олександрійського (255,2 тис.т), Новоукраїнського (214,3 тис.т) та Знам’янського (213,9 тис.т) районів.

У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур виробництво озимих культур становить 44,2% (1387 тис.т), що менше на 0,8% ніж на 1 листопада 2014р., пшениці озимої – 1145,6 тис.т (на 6,7% більше), ячменю озимого – 239,8 тис.т (на 25,4% менше).

Усіма категоріями господарств на початок листопада п.р. кукурудзу на зерно зібрано та обмолочено з площі 289 тис.га (на 88,6% посівних площ), що на 12,6% менше ніж торік, із зібраної площі одержано 1501,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 8,8% менше ніж на 1 листопада 2014р., при середній врожайності 52 ц з 1 га (торік – 49,8 ц з 1 га). Аграрними підприємствами одержано 1146,9 тис.т зерна кукурудзи (на 12,9% менше ніж торік) при середній врожайності 53,4 ц з 1 га (торік – 51,7 ц з 1 га), господарствами населення – 354,5 тис.т (на 7,7% більше) при середній врожайності 47,9 ц з 1 га (торік – 43,4 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій отримано 1167,6 тис.т насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,9% більше ніж на початок листопада 2014р., за рахунок зростання площ його збирання на 0,8% (535,2 тис.га). Торішні обсяги врожаю соняшнику перевищено у 9 районах області.

Найбільший врожай насіння соняшнику зібрано сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Олександрійського (81,8 тис.т), Кіровоградського (66,7 тис.т), Бобринецького (56,3 тис.т), Устинівського (55,8 тис.т), Новоукраїнського (54,9 тис.т), Долинського (54,1 тис.т) та Петрівського (52,1 тис.т) районів.

Порівняно з початком листопада 2014р. загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки (265,4 тис.т) зменшилося в 1,6 раза, насамперед за рахунок зменшення площі збирання в 1,5 раза (або на 4,5 тис.га), при середній врожайності 325 ц з 1 га (торік – 346 ц з 1 га).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 23,4 тис.га, що складає 98,7% площ, посіяних під урожай 2015р., його валовий збір становив 50,4 тис.т, що у 2,2 раза менше ніж торік, а середня врожайність – 21,6 ц з 1 га (торік – 22,5 ц з 1 га). Сою зібрано на площі 170,8 тис.га (на 15,4% більше, ніж на початок листопада 2014р.), що складає 97% площ, посіяних під урожай 2015р. Її виробництво становить 285,3 тис.т (на 24,9% більше) при середній врожайності 16,7 ц з 1 га (торік – 15,4 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій накопано 525,3 тис.т картоплі, що на 3,2% менше ніж на 1 листопада 2014р., це обумовлено зменшенням         середньої врожайності з 135 ц до 131 ц з 1 га. Виробництво овочів відкритого ґрунту (230,9 тис.т) зменшилося на 1,2% за рахунок зменшення середньої врожайності на 3,5%.

Загальне виробництво плодоягідної продукції (28,5 тис.т) зросло порівняно з початком листопада 2014р. в 1,5 раза за рахунок збільшення середньої врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці на 30,4 ц.

Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва картоплі, 97,7% – плодів та ягід та 96,9% – овочів.

Під урожай 2016р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 294,3 тис.га, що на 20,1% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. зернові на зерно – 257 тис.га (на 21,4% менше), ріпак озимий на зерно – 32,2 тис.га (на 17,7% менше).

Станом на 1 листопада п.р. під посіви озимини внесено 122,1 тис.ц мінеральних добрив (у поживних речовинах) і 30,2 тис.т органічних добрив. У розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 41,5 кг мінеральних та 0,1 т органічних добрив.

Тваринництво. У січні-жовтні п.р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 98,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,8%, у господарствах населення – 98%.

Виробництво м’яса господарствами усіх категорій у січні-жовтні 2015р. склало 57,9 тис.т та порівняно з січнем–жовтнем 2014р. зменшилося на 0,5 тис.т або на 0,9%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 82,6% (у січні–жовтні 2014р. – 76,8%), великої рогатої худоби – 14,6% (18,3%), птиці всіх видів – 2,5% (4,5%).

У січні-жовтні 2015р. обсяг вирощування худоби та птиці сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) становив 18,1 тис.т, що на 4,2% більше ніж у січні-жовтні 2014р., у т.ч. великої рогатої худоби – 2,9 тис.т (на 1,5% більше), свиней – 15 тис.т (на 5,5% більше), птиці – 0,1 тис.т (в 1,7 раза менше). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 6,9%, свиней – зменшилися на 4,4% і становили відповідно 508 г та 392 г. Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 108,3% (у січні–жовтні 2014р. – 98,6%).

Обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) у січні–жовтні 2015р. збільшилися порівняно з січнем-жовтнем 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 6 районів, а саме: Знам’янського (в 1,5 раза), Маловисківського (на 15,4%) та Новоукраїнського (на 13,2%) районів.

У січні-жовтні п.р. загальне виробництво молока порівняно з відповідним періодом 2014р. зменшилося на 3,9% і склало 281,7 тис.т, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 2,9% (43,1 тис.т), господарствах населення – на 4,1% (238,6 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 5 районів області, значно: Світловодського                             (на 25,6%) та Ульяновського (на 17,4%) районів.

Порівняно з січнем-жовтнем 2014р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок 2015р., збільшився на 169 кг (на 3,9%) і становив 4460 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (5810 кг), Олександрійського (5664 кг), Олександрівського (5333 кг), найнижча – Компаніївського (1613 кг) та Устинівського (1756 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. збільшилося на 1,7% і склало 456,2 млн.шт., у т.ч. в господарствах населення – на 5,8% (365,9 млн.шт.), сільськогосподарських підприємствах – зменшилося на 11,9% (90,3 млн.шт.). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–жовтні 2015р. склала 250 яєць проти 247 – у січні-жовтні 2014р. Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 9 районів області.

Загальна чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 117 тис. голів (на 7,7% менше ніж на 1 листопада 2014р.), у т.ч. корів – 60,5 тис. голів (на 5,6% менше), свиней – 263,6 тис. голів (на 0,3% менше), овець та кіз – 48,6 тис. голів (на 8,5% менше), птиці – 5885,8 тис. голів (на 4,8% більше).

Порівняно з показниками на 1 листопада 2014р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 0,5%, у т.ч. корів – на 0,4%, овець та кіз – на 13,4%, птиці – на 13,6%, водночас чисельність поголів’я свиней збільшилася на 8,6%.

На початок листопада 2015р. населенням утримувалося 76,3% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 листопада 2014р. – 78,1%),            у т.ч. корів – 83,3% (84,2%), свиней – 46,2% (50,5%), овець і кіз – 87,9% (87,2%), птиці всіх видів – 95,4% (94,4%).

Станом на 1 листопада 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих), що займалися тваринництвом було в наявності кормів усіх видів 70,5 тис.т корм.од, що на 5% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. концентрованих – 27,3 тис.т корм.од (на 0,4% більше). У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 10,1 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 3,9 ц корм.од (на 1 листопада 2014р. відповідно 11 ц та 4 ц корм.од).

За січень-жовтень 2015р. аграрними підприємствами (крім малих) отримано дотацій на продукцію тваринництва, яка реалізована переробним підприємствам, на суму 153,6 тис.грн., у т.ч. за худобу – 2,9 тис.грн., за молоко – 150,7 тис.грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-жовтень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції тваринництва – на 0,6%.

Порівняно з січнем-жовтнем 2014р. загальні обсяги продажу худоби та птиці збільшили аграрні підприємства (крім малих) 7 районів, з них значно – Олександрівського та Онуфріївського районів.

Продаж молока та молочних продуктів збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів, з них суттєво – Олександрівського, Світловодського та Ульяновського районів.

Продаж яєць збільшили підприємства Петрівського та Ульяновського районів із 6 районів області, які займалися реалізацією яєць.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень-жовтень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 35,5%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. Станом на 1 листопада 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 2075 тис.т зерна (на 20,6% більше ніж на 1 листопада 2014р.), у т.ч. 774,6 тис.т пшениці, 147,6 тис.т ячменю, 1089,6 тис.т кукурудзи, 1,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 1328,4 тис.т зерна (на 18,4% більше), у т.ч. 506,9 тис.т пшениці, 137 тис.т ячменю, 631,3 тис.т кукурудзи, 0,9 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 746,6 тис.т зерна (на 24,8% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 684,8 тис.т (на 34,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 736,9 тис.т (на 8,2% більше ніж на 1 листопада 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 477,3 тис.т (на 7% більше), на підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку, – 259,6 тис.т (на 10,5% більше).

 

Будівництво

За січень-жовтень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 448,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 92,4%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 71,2% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (17,7% та 11,1% відповідно).

За січень-вересень 2015р. в області прийнято в експлуатацію 53 тис.м2 загальної площі житла. Переважну частину (97,3%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 2,7% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла за січень-вересень 2015р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася в 1,5 раза.

Обсяги прийнятого житла зросли в містах Олександрії (у 2,3 раза), Кіровограді (в 1,6 раза), Світловодську (на 39%) та 9 районах області, з них найбільше – Ульяновському (у 4,9 раза), Олександрівському (у 4,7 раза), Кіровоградському (у 2 рази), Новоархангельському (в 1,7 раза) та Світловодському (в 1,5 раза) районах.

За січень-вересень 2015р. прийнято в експлуатацію 452 квартири. Середній розмір квартири становить 117,3 м2 загальної площі, при цьому в міських поселеннях – 113,1 м2, у сільській місцевості – 131,3 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 0,3 тис.м2, що на 24,3% більше ніж за січень-вересень 2014р.

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію медичний центр на 30 відвідувань за зміну у м.Кіровограді, дошкільний заклад на 13 місць у с.Веселівка та автомобільний кінотеатр на 30 авто в с.Соколівське Кіровоградського району.

За січень-вересень 2015р. завершено будівництво й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких гідроелектростанції потужністю 0,26 тис.кВт, лінії електропередачі протяжністю 2,15 км, волоконно-оптичні лінії зв’язку – 3,4 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 12,07 км, місцеві водопровідні мережі – 0,35 км, місцеві каналізаційні мережі – 1,21 км, склади, адміністративні будівлі, магазини, кафе, їдальня, церкви, гаражі, котельні, станція біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней на 12 тис. голів, приміщення для великої рогатої худоби – на 250 скот. місць, зерносклади механізовані – на 51,4 тис.т, комплексні пункти                       по переробці та зберіганню насіння – на 40,3 тис.т та зернофуражні сховища – на 0,2 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти – на 86,1 тис.т, плівочні теплиці – на 22,8 тис.м2, навіс для зберігання мінеральних добрив – на 120 т та інші.

 

Транспорт та зв’язок

У січні-жовтні 2015р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 0,1% менше ніж у січні–жовтні 2014р., вантажооборот зріс на 8%.

Залізницею у січні-жовтні п.р. перевезено 5221,3 тис.т вантажів, що на 3,8% менше ніж у січні-жовтні 2014р. Зменшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: кам’яного вугілля (на 92,9%), брухту чорних металів (на 30,5%), нафти і нафтопродуктів (на 25,3%), лісових вантажів  (на 9,1%), будівельних матеріалів (на 1,3%). Разом з цим збільшилося відправлення хімічного і мінерального добрива на 52,7% та зерна і продуктів перемолу (на 3,1%). Вантажооборот залізничного транспорту у січні–жовтні 2015р. склав  23931,6 млн.ткм, що на 8% більше ніж у січні-жовтні 2014р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні-жовтні 2015р. перевезено              3316,6 тис.т вантажів, що на 6,5% більше січня-жовтня 2014р., вантажооборот збільшився на 7,8% і становив 594,5 млн.ткм.

Перевезення пасажирів всіма видами транспорту у січні-жовтні 2015р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилося на 9,1%, пасажирооборот зменшився на 1,6% .

Серед міст і районів області наростили обсяги перевезень пасажирів 10 територій, пасажирооборот – 5 територій, знизили ці показники 12 та 17 територій відповідно.

На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 305 дорожньо-транспортних пригод, що на 1,7% більше ніж у січні-жовтні 2014р., внаслідок чого поранено 362 особи, що на 2% більше ніж у січні-жовтні 2014р., та загинуло 80 осіб, що залишилося на рівні відповідного періоду минулого року.

За січень-вересень 2015р. підприємствами операторами, провайдерами телекомунікацій та поштового зв’язку реалізовано послуг зв’язку на суму 615,1 млн.грн., що на 26,7% більше ніж у січні-вересні 2014р.

Найбільша частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (68,7%), телефонного міського (10%), комп’ютерного (8,1%) та поштового (7,8%) зв’язку.

Обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню за січень-вересень 2015р. склав 441,3 млн.грн., що на 26% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Частка доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 71,7% проти 73,1% у січні-вересні 2014р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень-вересень 2015р. обсяг експорту товарів склав 305,7 млн.дол. США, імпорту – 79,5 млн.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2014р. експорт скоротився на 52,6%, імпорт – на 52%. Позитивне сальдо становило 226,2 млн.дол. (за січень-вересень 2014р. – 478,9 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (104,3 млн.дол.), зернові культури (56,7 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (45,5 млн.дол.), механічні машини (20 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,85 (за січень-вересень 2014р. – 3,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 108 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 94 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 66,9 млн.дол., або 21,9% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно із січнем–вереснем 2014р. на 51,6%.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Портуґалії, Румунії, Чехії, Німеччини, серед інших країн – до Кореї, Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Туреччини, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас зменшилися поставки до Ірану, Ісламської Республіки, Польщі, Індії, Китаю, Іспанії, Саудівської Аравії, Єгипту, Нідерландів, Російської Федерації.

Найсуттєвіші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 11,9% від загального обсягу експорту (механічні машини, мінеральні продукти), Білорусі – 11,1% (залишки і відходи харчової промисловості), Туреччини – 9,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження, залишки i вiдходи харчової промисловостi), Індії – 8% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 6,8% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження), Китаю – 6,5% (жири та олії тваринного або рослинного походження).

За січень-вересень 2015р. з області було експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 105,9 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 66,2 млн.дол., готових харчових продуктів – на 51,5 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 42,6 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 66 країн-партнерів. Імпорт товарів із країн ЄС становив 33 млн.дол., або 41,5% від загального обсягу, та зменшився проти січня-вересня 2014р. на 57,5%.

Імпортні поставки порівняно з січнем-вереснем 2014р. зросли з Болгарії, Великої Британії, скоротилися – з Малайзії, Індонезії, Білорусі, Німеччини.

Найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 16,9% загального обсягу імпорту (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них), США – 15,5% (засоби наземного транспорту, крiм залiзничного), Німеччини – 12,9% (механічні машини, недорогоцінні метали та вироби з них), Туреччини – 8,9% (недорогоцінні метали та вироби з них, механічні машини, продукти рослинного походження), Франції – 6,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них).

За січень-вересень 2015р. в область надійшло механічних машин на суму 21,4 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 13,8 млн.дол., мінеральних продуктів, недорогоційних металів та виробів з них – по 7,3 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 5,5 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 5,2 млн.дол.

Підприємства та організації області у січні-вересні 2015р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 82 країн світу.

Обсяг експортних операцій з країнами Європейського Союзу порівняно з січнем–вереснем 2014р. зменшився на 30,2% і становив 3,3 млн.дол. (16,6% загального обсягу експорту області). Імпорт  послуг з цих країн зменшився на 17% і склав 12,1 млн.дол. (63,4% загального обсягу імпорту області).

Найбільшим споживачем послуг були США (76,7% загального обсягу експорту послуг). Основними країнами-імпортерами послуг були Німеччина (24,3% загального обсягу імпорту послуг), США (24,2%), Велика Британія (23,7%), Кіпр (9,1%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку області з початку інвестування, станом на 1 жовтня 2015р.  склав 67,1 млн.дол. США., що на 18,2% менше обсягів інвестицій на початок 2015р., та в розрахунку на одну особу населення склав 68,6 дол. З країн ЄС унесено 47,7 млн.дол. інвестицій (71,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 19,4 млн.дол. (28,9%).

У січні-вересні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами унесено 0,8 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 15,7 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 5,4 млн.дол., курсової різниці – 10,1 млн.дол.

Інвестиції надійшли з 36 країн світу, з них 17 – країни Європейського Союзу. До четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає 82,2% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 19,2 млн.дол., Нідерланди – 15,2 млн.дол., Російська Федерація – 10,5 млн.дол. та Кіпр – 10,2 млн.дол.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості – 43,2 млн.дол. (64,4% загального обсягу), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,3 млн.дол. (7,9%), організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 5 млн.дол. (7,4%), операції з нерухомим майном – 4,9 млн.дол. (7,3%), та підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності – 3,5 млн.дол. (5,3%).

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2015р. становила 14,6 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2015р. становив 81,7 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 жовтня 2015р. склав 5,1 тис.дол. і був спрямований в інші країни світу. Зменшення обсягу прямих інвестицій на 84,4 тис.дол. відбулося переважно за рахунок вилучення капіталу. Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти), вкладених підприємствами області в економіку країн світу, також склав 5,1 тис.дол.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2015р. становив 17369,2 млн.грн., що на 13,9% менше обсягу січня-жовтня 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі за січень–жовтень 2015р. склав 6918 млн.грн., що у порівнянних цінах на 20,8% менше обсягу січня-жовтня 2014р.

Обсяг роздрібного товарообороту за жовтень 2015р. склав 824,1 млн.грн., порівняно з жовтнем 2014р. – зменшився на 12,6%, з вереснем 2015р. – збільшився на 5,6%. 

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2015р. порівняно з вереснем 2015р. становив 99%, з початку року – 137,9% (по Україні – 98,7% та 139,5% відповідно).

Суттєвим фактором, що вплинув на показник інфляції у жовтні, було сезонне зниження цін на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання. У цілому за рахунок цього фактору природний газ подешевшав на 34,3%. У той же час на 42,8% підвищились тарифи на опалення. Загалом це призвело до зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 12%.

На споживчому ринку у жовтні 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 12,7–9,4%) подорожчали сало, яйця та цукор. На 7,4–1,3% зросли ціни на овочі, оливкову олію, фрукти, молоко, продукти переробки зернових, інші продукти харчування, масло, сметану, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 3,1–0,2% знизилися ціни на свинину, соняшникову олію, воду питну, яловичину, рис, каву, чай, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизились на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,8%, алкогольні напої – на 0,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,7%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 1,2%. Крім того на 0,9% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,5% пов’язано зі здешевленням автомобілів на 1,2%, а також палива та мастил – на 0,7%.

Ціни у сфері зв’язку зросли на 1,8%, головним чином за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефоном на 14,7%.

Послуги освіти подорожчали на 0,9% у т.ч. плата за навчання в закладах середньої освіти – на 2,6% та дошкільних закладах – на 0,8%. 

 

Доходи населення

За січень-вересень 2015р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 3115 грн., що на 13,2% вище відповідного показника 2014 року.

В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств транспорту, складського господарства, фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по області в 1,4–1,6 раза.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, операцій з нерухомим майном, адміністративного та допоміжного обслуговування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві, будівництві, сфері наукових досліджень та розробок. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 53,7%–97,8%.

У січні-вересні 2015р. порівняно з січнем–вереснем 2014р. спостерігалося зменшення реальної заробітної плати найманих працівників на 24,6% (у січні-вересні 2014р. порівняно з січнем–вереснем 2013р. – на 1,9%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж січня-вересня 2015р. збільшилася на 5,4% і на 1 жовтня 2015р. становила 36 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2015р. становив 5,6% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2015р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня-вересня 2015р. збільшилася на 4,2 млн.грн. (на 63,3%) і на 1 жовтня 2015р. становила 10,9 млн.грн. або 30,2% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня-вересня 2015р. кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 30,8% і на 1 жовтня 2015р. становила 2,5 тис. осіб або 1,4% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 4,3 тис.грн., що в 1,2 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за вересень 2015р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 жовтня 2015р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, упродовж січня-вересня 2015р. збільшилася на 2,7% і на 1 жовтня 2015р. становила 25,1 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (75,9%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2012–2014рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2015р. відсутня.

У січні-вересні 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 140209 домогосподарств, з них у міській місцевості – 100839, сільській – 39370 домогосподарств.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг та електроенергії 115287 домогосподарствам, що становило 82,2% загальної кількості сімей, які звернулися за наданням субсидій, з них у міській місцевості – 81128 домогосподарствам, сільській місцевості – 34159 домогосподарствам.

Загальна сума призначених місячних субсидій у січні-вересні 2015р. склала 36666,6 тис.грн., при цьому в міській місцевості – 26248,3 тис.грн., сільській місцевості – 10418,3 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у вересні 2015р. становив 258,2 грн. (у серпні 2015р. – 282,2 грн.).

Організаціям, що надавали послуги, у січні–вересні 2015р. нараховано коштів у сумі 155589,9 тис.грн., перераховано – 128645 тис.грн. (103% суми отриманих населенням субсидій).

У вересні 2015р. отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 25% загальної кількості домогосподарств області.

За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-вересні 2015р. звернулося 39221 домогосподарство, у т.ч. в міській місцевості – 14323, сільській – 24898 домогосподарств.

Призначено субсидії 31272 домогосподарствам (79,7% з числа тих, які звернулися), у т.ч. 11904 домогосподарствам у міській місцевості та 19368 домогосподарствам у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 41968,7 тис.грн., у міській місцевості цей показник склав 17201,6 тис.грн., сільській – 24767,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у вересні 2015р. становив 1370,7 грн. (у серпні 2015р. – 1435,4 грн.).

Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-вересні 2015р. отримали 14419 домогосподарств на суму 19282,2 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 жовтня 2015р. становила 28585,2 тис.грн.

У січні-вересні 2015р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 538,1 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 559,5 млн.грн., що становило 104% нарахованих до сплати сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 жовтня 2015р. склала 99,9 млн.грн., термін якої у вересні становив 1,7 місяця.

У вересні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 25,9% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 22,4%, вивезення побутових відходів – 15,3%, централізоване водопостачання та водовідведення – 11,2%.

Населенням області у вересні 2015р. сплачено за спожиту електроенергію 25,4 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець вересня 2015р. становила 11,6 млн.грн.

 

 Ринок праці

За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на кінець  жовтня 2015р. перебувало 16,1 тис. безробітних громадян області, що на 0,2% менше ніж на кінець вересня. Допомогу по безробіттю отримували 69,2% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2015р. склав 2,74% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2015р. становила 1 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець жовтня 2015р. становило 17 осіб проти 16 осіб на кінець вересня.

За сприяння державної служби зайнятості в жовтні 2015р. працевлаштовано 1,4 тис. осіб.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу в жовтні п.р., 41,3% становили жінки, 31,2% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з вереснем 2015р. збільшилася на 1,1 в.п. і в жовтні становила 7,6% громадян, які мали статус безробітного  в цьому місяці. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в жовтні 2015р., становила 11,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1205 грн., що дорівнює 87,5% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області на 1 жовтня 2015р., за оцінкою, становила 975,7 тис. осіб.

За січень-вересень 2015р. чисельність населення скоротилася на 4840 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (4912 осіб). Водночас міграційний приріст населення склав 72 особи.

Порівняно з січнем-вереснем 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 679 осіб (на 16%) або з 5,8 до 6,7 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Порівняно з січнем-вереснем 2014р. зменшилась кількість новонароджених – на 793 дитини (на 9,9%).

Рівень народжуваності знизився з 10,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення у січні–вересні 2014р. до 9,9 особи – у січні-вересні 2015р.

За січень-вересень 2015р. зареєстровано 12162 померлі особи. Рівень смертності становив 16,6 особи  на 1000 наявного населення (у відповідному періоді 2014р. – 16,7 особи).

У віці до 1 року померло 63 дитини. Рівень смертності дітей у віці до 1 року зменшився з 9,8 померлих на 1000 живонароджених у січні–вересні 2014р. до 8,2 – у січні-вересні 2015р.

За результатами міграційних процесів, що відбулись за дев’ять місяців 2015р. склався міграційний приріст населення, який становив 0,1 особи у розрахунку на 1000 наявного населення (у відповідному періоді 2014р. міграційне скорочення населення – 0,64 особи).

Порівняно з січнем-вереснем 2014р. збільшилась кількість осіб, які зареєстрували постійне місце проживання в області (на 0,6%), кількість вибулих скоротилась (на 4,2%).

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури області протягом січня–жовтня 2015р. обліковано 15235 кримінальних правопорушень (на 7% більше ніж у січні-жовтні 2014р.), з числа яких 14964 – виявлено органами внутрішніх справ, 230 – органами прокуратури, 65 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 22 – органами безпеки.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 36,4%.

У загальній кількості злочинів 71,8% становили злочини проти власності, 10,3% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,6% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня-жовтня 2015р. обліковано 63 умисних тяжких тілесних ушкодження (на 19,2% менше ніж у січні–жовтні 2014р.), 44 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство та 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування (відповідно на 26,7% та 27,3% менше ніж у січні–жовтні 2014р.).

Порівняно із січнем-жовтнем 2014р. кількість випадків хабарництва (30) зменшилася на 25%, шахрайств (1017) – на 5,7%, проте кількість випадків грабежів (443), розбоїв (70) та крадіжок (8861) збільшилася відповідно в 1,6, 1,5 та 1,2 раза.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 24 особи, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень-жовтень 2015р. становила 10806 осіб (на 1,6% менше ніж у січні-жовтні 2014р.), з числа яких 4407 – жінки, 1129 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 86 – неповнолітні та 57 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,3%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 7051 та 866 осіб, серед яких 40,6% – жінки (3217 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 159 осіб, з яких 35 осіб (22%) загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинула 141 особа, з яких 12,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 46,1% – вбито.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3145 осіб, з них 355 – жінки, 203 – неповнолітні особи. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 15,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 13,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 57%, безробітних – 21,9%.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Фінансовий стан великих та

середніх підприємств області

за 9 місяців 2015 року

 Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) великих та середніх підприємств області (крім банків та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за 9 місяців 2015 року склав 7143,4 млн.грн. збитку.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 59%, отримано 719 млн.грн. прибутку до оподаткування, що на 212,6 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Найбільші обсяги прибутку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 509,2 млн.грн. (70,8% прибутку по області), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –              109,3 млн.грн. (15,2%).

За промисловими видами діяльності найбільшу суму прибутку до оподаткування отримали підприємства переробної промисловості – 469,9 млн.грн. (92,3% прибутку до оподаткування промислових підприємств області), з яких левова частка припала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 325,4 млн.грн. та машинобудування – 93,8 млн.грн.

Загальний обсяг збитку до оподаткування підприємств області за 9 місяців 2015 року склав 7862,4 млн.грн. проти 3680,8 млн.грн. збитку за відповідний період попереднього року. Найбільші обсяги збитку до оподаткування одержали підприємства промисловості – 7674,4 млн.грн., зокрема підприємства переробної промисловості – 6715,8 млн.грн.

 

Робота підприємств сфери послуг

за ІІІ квартал 2015 року

 За ІІІ квартал 2015р. підприємствами сфери нефінансових послуг області реалізовано послуг на суму 1443,6 млн.грн., з них населенню – 276,2 млн.грн. або 19,1% загального обсягу реалізованих послуг.

Найбільша частка загального обсягу реалізованих послуг припала на підприємства міст Знам’янки – 47,8% (689,9 млн.грн.) та Кіровограда – 39,6% (571,7 млн.грн.).

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 72,3% складали  послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; 14,3% – інформації та телекомунікацій; 3,5% – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 2,8% – щодо здійснення професійної, наукової та технічної діяльності; 2,5% – операцій  з нерухомим майном; 2,2% – освіти.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу населення у ІІІ кварталі 2015р. склав  282 грн.

Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

за січень-жовтень 2015 року

 Промисловість. За січень-вересень 2015р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 6,1 млн.грн., що становило 0,04% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

Сільське господарство. За січень-жовтень 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з відповідним періодом 2014р. склав 98,9%.

Будівництво. За січень-вересень 2015р. у районі прийнято в експлуатацію 253 м2 загальної площі житла, що на 63,2% менше ніж за січень-вересень 2014р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту за січень-жовтень 2015р. перевезено 58,2 тис.т вантажів, що на 27,6% більше січень-жовтень 2014р., вантажооборот збільшився на 32,7% і склав 10,6 млн.ткм.

Перевезено 296,1 тис. пасажирів, що на 11,7% більше ніж за січень-жовтень 2014р., пасажирооборот зменшився на 3,2% і склав 15,6 млн.пас.км.

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-вересень 2015р. становила 2681 грн. і зросла порівняно з січнем–вереснем 2014р. на 14,6%.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2015р. становила 283 особи.

Населення. На 1 жовтня 2015р. в районі проживало 24,4 тис. осіб.
За січень-вересень 2015р. чисельність населення скоротилася на 96 осіб.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу

на території області через АЗС

за жовтень 2015 року

 У жовтні 2015р. на території області 220 автозаправних станцій здійснювали продаж нафтопродуктів та газу.

Світлих нафтопродуктів та газу продано на суму майже 191 млн.грн. Бензину моторного реалізовано 4,1 тис.т, газойлів – 2,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 2 тис.т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 0,4 тис.т.

В обсязі реалізованого бензину найбільшим попитом користувався бензин моторний марки А–92, частка продажу якого у загальному обсязі склала 67,1%, найменшим – А–80.

Станом на 1 листопада 2015р. запаси бензину на АЗС області становили 2,7 тис.т, газойлів – 1,4 тис.т, пропану та бутану скраплених – 0,3 тис.т.

 

 Демографічна ситуація у Петрівському районі

на 1 жовтня 2015 року

 Станом на 1 жовтня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 975,7 тис. осіб. Внаслідок демографічних процесів за січень-вересень 2015р. чисельність населення скоротилася на 4,8 тис. осіб (на 6,6 особи у розрахунку на 1000 жителів).

Станом на 1 жовтня 2015р. у районі проживало 24,3 тис. осіб (2,5% загальної чисельності населення області). За січень-вересень 2015р. чисельність населення району зменшилась на 96 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 5,3 особи.

Скорочення чисельності населення району стало наслідком перевищення природної складової (число померлих більше числа народжених на 142 особи) над позитивним сальдо міграції (число прибулих до району більше числа тих, хто виїхав за його межі, на 46 осіб).

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Діяльність будівельних підприємств Кіровоградської області за січень-жовтень 2015 року

За січень–жовтень 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 448,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 92,4%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним   чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 71,2% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (17,7% та 11,1% відповідно).

Підприємствами обласного центру виконано 62,4% обсягу будівельних робіт по області.

 

Демографічна ситуація в області

 Станом на 1 жовтня 2015р. в області, за оцінкою, проживало 975,7 тис. осіб. Частка міського населення склала 62,8%.

За січень–вересень 2015р. чисельність населення скоротилася на 4840 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,6 особи. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (4912 осіб). Водночас спостерігався міграційний приріст населення (72 особи).

Порівняно з січнем–вереснем 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 679 осіб, його рівень у розрахунку на 1000 наявного населення становив 6,7 особи. Рівень смертності у січні–вересні 2015р. становив 16,6 особи на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014р. – 16,7 особи).

Суттєво знизився рівень народжуваності – з 10,9 у січні–вересні 2014р. до 9,9 особи у розрахунку на 1000 наявного населення.

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області за січень–вересень 2015р. становила 0,1 особи в розрахунку на 1000 жителів (у відповідному періоді 2014р. міграційне скорочення – 0,64 особи).

 

Надання населенню субсидій у жовтні 2015 року

 У січні–жовтні 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 156798 домогосподарств, призначено субсидії 126704 домогосподарствам, що у 4 рази більше порівняно з відповідним періодом 2014 року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2015р. становив 400,5 грн.

У жовтні 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми житлових субсидій, які одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 29,5% загальної кількості домогосподарств області. Сума субсидій, отриманих населенням у січні–жовтні 2015 року для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 226472,5 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2015р. заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 131665,1 тис.грн.

         За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–жовтні 2015 року звернулося 42920 домогосподарств, призначено субсидії 33788 домогосподарствам, отримали – 24362 домогосподарства на суму 33330 тис.грн. Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 листопада 2015р. становила 18198,6 тис.грн.

 

 Зовнішня торгівля товарами

з країнами ЄС за 9 місяців 2015 року

 Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за 9 місяців 2015р. становив 66,9 млн.дол. США, імпорту – 33 млн.дол., або 48,4% та 42,5% рівня відповідного періоду 2014р.

Зовнішньоторговельні операції проводились з 26 країнами Європейського Союзу.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби.

 

Експорт товарів за 9 місяців 2015 року

 Обсяг експорту товарів області за 9 місяців 2015р. становив 305,7 млн.дол. США і порівняно з 9 місяцями 2014р. скоротився на 52,6%.

Область експортувала товари до 94 країн світу. Найбільше товарів експортовано до Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти.

 

Формування чисельності

населення в містах та районах області

за січень–вересень 2015 року

 Чисельність наявного населення області на 1 жовтня 2015р., за оцінкою, становила 975,7 тис. осіб.

Зменшення чисельності населення області у січні–вересні 2015р. відбулося виключно за рахунок природних процесів у зміні поколінь (на 4912 осіб). Водночас спостерігався міграційний приріст населення (72 особи). Загальне скорочення чисельності мешканців області у розрахунку на 1000 наявного населення склало 6,6 особи.

Чисельність городян зменшилась на 2320 осіб, мешканців сільської місцевості – на 2520 осіб.

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення Устинівського (0,97%) та Олександрійського (0,89%) районів (в середньому по області – 0,49%).

Обсяг природного скорочення становив 6,7 особи у розрахунку на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014 року – 5,8 особи).

Найнижчий рівень природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради (3,5 особи), найвищий – в Олександрівському (12,1 особи) та Світловодському (11,4 особи у розрахунку на 1000 жителів) районах.

Рівень народжуваності по області коливався від 8,2 народжених на 1000 жителів на території Світловодської міськради та у Петрівському районі до 12,2 особи у Бобринецькому та Знам’янському районах (в середньому по області – 9,9 особи).

Найнижчий рівень смертності зафіксовано на території Кіровоградської міськради (13,9 особи на 1000 жителів), найвищий – в Олександрівському районі (22,9 особи) (середньообласний рівень – 16,6 особи).

У січні–вересні 2015р. міграційний приріст населення становив 0,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення (у січні–вересні 2014р. міграційне скорочення – 0,64 особи).

Порівняно з січнем–вереснем 2014р. дещо зросла кількість осіб, які зареєстрували постійне місце проживання в області (на 0,6%), в той же час скоротилась кількість вибулих (на 4,2 %).

 

Заробітна плата

за січень–вересень 2015 року

по Петрівському району

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику Петрівського району по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2015 року зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 14,6% і становила 2681 грн., що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Рівень заробітної плати по району становив 86,1% середнього рівня по Кіровоградській області.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень–жовтень 2015 року

 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 1,6 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, продукції тваринництва – на 0,6%.

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 1716,3 тис.т зернових культур, що на 1,2% менше ніж у січні – жовтні 2014р., у т.ч. пшениці – 556,5 тис.т (на 5,5% менше), ячменю – 183,3 тис.т (на 31,9% менше), кукурудзи – 948,5 тис.т (на 15,7% більше), насіння соняшнику – 632,3 тис.т (на 7,4% менше), сої – 131,3 тис.т (в 1,5 р.б.), худоби та птиці (у живій вазі) – 14,4 тис.т (на 16,8% менше), молока та молочних продуктів – 38,6 тис.т (на 5,3% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації за січень – жовтень 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 35,5%.

 

Наявність фермерських господарств

у Кіровоградській області станом

на 1 листопада 2015 року

 Cтаном на 1 листопада 2015р. в області налічується 2608 фермерських господарств, що на рівні 1 листопада 2014р. Найбільша кількість фермерських господарств налічується в Кіровоградському (228), Маловисківському (208), Бобринецькому (191) та Новоукраїнському (190) районах.

У користуванні фермерських господарств знаходилось 415,2 тис.га сільськогосподарських угідь (на 24,2 тис.га менше ніж на 1 листопада 2014р.),  у т.ч. ріллі – 411,3 тис.га або 94,5%.

Найбільша площа сільськогосподарських угідь припадає в середньому на одне господарство, зареєстроване в м.Знам’янці (464,8 га) та Олександрівському (404 га) районі.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної

діяльності за січень–вересень 2015 року

У січні–вересні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 0,8 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, з них з країн Євросоюзу – 0,1 млн.дол. (17,5%).

Станом на 1 жовтня 2015р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, становив 67,1 млн.дол. та зменшився на 18,2% порівняно з початком 2015р.

В економіку області вклали капітал інвестори 36 країн світу, серед яких провідні партнери: Велика Британія, Нідерланди, Російська Федерація та Кіпр.

Найбільш привабливими об’єктами іноземного інвестування були підприємства м. Кіровограда (38,1% загального обсягу прямих іноземних інвестицій області), Маловисківського району (15,7%) та м.Олександрії (14,1%).

За видами економічної діяльності найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах промисловості; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; операції з нерухомим майном та підприємствах транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності.

 

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Кіровоградській області

за січень–вересень 2015 року

   За січень – вересень 2015р. прийнято в експлуатацію 53 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,5 раза більше ніж за відповідний період 2014р.

Із загального обсягу прийнятого в експлуатацію житла по області 51,6 тис.м2 (97,3%) збудовано індивідуальними забудовниками.

За обсягом житлового будівництва перше місце серед міст та районів посів обласний центр, де збудовано 47,4% загального обсягу житла. Значну частку житла прийнято в експлуатацію також у Кіровоградському районі (16,7%), містах Олександрії (8,1%), Знам’янці (5%), Світловодську (4,4%) та Світловодському районі (3,3%).

Обсяги прийнятого житла зросли в містах Олександрії (у 2,3 раза), Кіровограді (в 1,6 раза), Світловодську (на 39%) та 9 районах області, з них найбільше – Ульяновському (в 4,9 раза), Олександрівському (в 4,7 раза), Кіровоградському (в 2 раза), Новоархангельському (в 1,7 раза) та Світловодському (в 1,5 раза) районах.

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію медичний центр на 30 відвідувань за зміну в м.Кіровограді, дошкільний заклад на 13 місць у с.Веселівка та автомобільний кінотеатр на 30 авто у с.Соколівське Кіровоградського району.

За січень – вересень 2015р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію гідроелектростанції, лінії електропередачі, трубопроводи для транспортування газу, каналізаційні та водостічні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод, берегоукріплювальні споруди, потужності з виробництва кисломолочних продуктів та тари з пластмас.

Крім того прийнято в експлуатацію зерноочисні та зерноочисно-сушильні пункти, зерносклади, комплексні пункти по переробці та зберіганню насіння, навіс для зберігання мінеральних добрив, плівочні теплиці, приміщення для великої рогатої худоби, тваринницький комплекс по вирощуванню і відгодівлі свиней, склади, торгові центри та магазини, кафе, їдальню, адміністративні будівлі, церкви, котельні та інші об’єкти.

                                          

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

та виробничих потужностей у Петрівському районі

за січень – вересень 2015 року

За січень – вересень 2015р. у Петрівському районі прийнято в експлуатацію 2 квартири загальною площею 0,3 тис.м2, що на 63,2% менше ніж за відповідний період попереднього року (по області – в 1,5 раза більше). Частка житла, прийнятого в районі, склала 0,5% загального обсягу житла, прийнятого по області. Житло збудоване індивідуальними забудовниками.

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію місцеві каналізаційні та водостічні мережі, станцію біологічного очищення стічних вод та інші об’єкти.

 

Наявність фермерських господарств

у Кіровоградській області станом

на 1 листопада 2015 року

Cтаном на 1 листопада 2015р. в області налічується 2608 фермерських господарств, що на рівні 1 листопада 2014р. Найбільша кількість фермерських господарств налічується в Кіровоградському (228), Маловисківському (208), Бобринецькому (191) та Новоукраїнському (190) районах.

У користуванні фермерських господарств знаходилось 415,2 тис.га сільськогосподарських угідь (на 24,2 тис.га менше ніж на 1 листопада 2014р.),  у т.ч. ріллі – 411,3 тис.га або 94,5%.

Найбільша площа сільськогосподарських угідь припадає в середньому на одне господарство, зареєстроване в м.Знам’янці (464,8 га) та Олександрівському (404 га) районі.

 Головне управління статистики у Кіровоградській області

 

 

Ринок праці в Петрівському районі

в жовтні 2015 року

 За даними обласної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних району на кінець жовтня 2015р. становила 283 особи, що на 1,7% менше ніж на кінець вересня.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в жовтні 2015р. порівняно з вереснем зменшилася на чверть і на кінець місяця склала склала  3 місця.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець жовтня становило 94 особи проти 72 осіб на початок місяця.

За сприяння обласної служби зайнятості в жовтні 2015р. працевлаштовано 35 безробітних мешканців району, що на 9,4% більше ніж у вересні.

 

Зміни споживчих цін в області

у жовтні 2015 року

 Індекс споживчих цін в області у жовтні 2015р. порівняно з вереснем 2015р. становив 99%, з початку року – 137,9% (по Україні – 98,7% та 139,5% відповідно).

Суттєвим фактором, що вплинув на показник інфляції у жовтні, було сезонне зниження цін на газ, що використовується для індивідуального опалення або комплексного споживання (постанова НКРЕКП від 03.03.2015 № 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення»). У цілому за рахунок цього фактору природний газ подешевшав на 34,3%. У той же час на 42,8% підвищились тарифи на опалення. Загалом це призвело до зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 12%.

На споживчому ринку в жовтні 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Найбільше (на 12,7%–9,4%) подорожчали сало, яйця та цукор. На 7,4–1,3% зросли ціни на овочі, оливкову олію, фрукти, молоко, продукти переробки зернових, інші продукти харчування, масло, сметану, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 3,1–0,2% знизилися ціни на свинину, соняшникову олію, воду питну, яловичину, рис, каву, чай, рибу
та продукти з риби, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизились на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 0,8%, алкогольні напої – на 0,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,7%, насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 1,2%. Крім того на 0,9% зросли ціни на фармацевтичну продукцію.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,5% пов’язано зі здешевленням автомобілів на 1,2%, а також палива та мастил на 0,7%.

Ціни у сфері зв’язку зросли на 1,8% головним чином за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефоном на 14,7%.

Послуги освіти подорожчали на 0,9% у т.ч. плата за навчання в закладах середньої освіти – на 2,6% та дошкільних закладах – на 0,8%.

  

Збір урожаю та проведення інших польових робіт

станом на 1 листопада 2015 року

 Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 771,9 тис.га, що складає 95% площі посіву зернових культур (включаючи кукурудзу), посіяних під урожай 2015р. (торік – 94,7% таких площ). Із зібраної площі одержано 3140,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 5,5% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2485,8 тис.т (на 7,3% менше), господарствами населення – 654,7 тис.т (на 2% більше).

Усіма категоріями господарств на початок листопада п.р. кукурудзу на зерно зібрано та обмолочено з площі 289 тис.га (на 88,6% посівних площ), що на 12,6% менше ніж торік, із зібраної площі одержано 1501,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 8,8% менше ніж на 1 листопада 2014р., при середній врожайності 52 ц з 1 га (торік – 49,8 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій отримано 1167,6 тис.т насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,9% більше ніж на початок листопада 2014р., за рахунок зростання площ його збирання на 0,8%  (535,2 тис.га).

Порівняно з початком листопада 2014р. загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки (265,4 тис.т) зменшилося в 1,6 раза насамперед за рахунок зменшення зібраної площі в 1,5 раза (або на 4,5 тис.га), при середній врожайності 325 ц з 1 га (торік – 346 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій накопано 525,3 тис.т картоплі,
що на 3,2% менше ніж на 1 листопада 2014р., це обумовлено зменшенням середньої врожайності з 135 ц до 131 ц з 1 га.

Загальне виробництво плодоягідної продукції (28,5 тис.т) зросло порівняно з початком листопада 2014р. в 1,5 раза за рахунок збільшення середньої врожайності з 1 га площі насаджень у плодоносному віці
на 30,4 ц.

Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва картоплі, 97,7% – плодів та ягід та 96,9% – овочів.

Під урожай 2016р. озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, аграрними підприємствами (крім малих) посіяно на площі 294,3 тис.га, що на 20,1% менше ніж на 1 листопада 2014р., у т.ч. зернові на зерно – 257 тис.га  (на 21,4% менше), ріпак озимий на зерно – 32,2 тис.га (на 17,7% менше).

Станом на 1 листопада п.р. під посіви озимини внесено 122,1 тис.ц мінеральних добрив (у поживних речовинах) і 30,2 тис.т органічних добрив.                       У розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 41,5 кг мінеральних та 0,1 т органічних добрив.

 

Витрати і ресурси домогосподарств

Кіровоградської області у ІІ кварталі 2015 року    


Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у ІІ кварталі 2015р. склали 4145 грн., що в 1,3 раза більше, ніж у відповідному періоді 2014р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні  витрати становили 2182 грн. 

За підсумками вибіркового обстеження домогосподарств, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у ІІ кварталі 2015р. склали 4051 грн. і зросли на 14,5% проти відповідного періоду 2014р. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 2132 грн. на місяць. Рівень середньомісячних загальних доходів однієї особи в 1,8 раза перевищив рівень встановленого на цей період прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць (1176 грн.).                   

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Вкладення:
Скачати цей файл (press-1.doc)Збирання урожаю сільськогосподарських культур господарствами області на 01.08[064]
Скачати цей файл (press_09_08.doc)Підсумки обліку посівних площ під урожай 2017 року [063]
Скачати цей файл (press.08_08.doc)Заробітна плата у червні 2017 року[062]
Скачати цей файл (press_07_08.doc)Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–червень 2017 ро[061]
Скачати цей файл (press 04 08.doc)СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ у січні–червні 2017 року[060]
Скачати цей файл (press-31_07.doc)Статистична інформація 31 07 2017 року[059]
Скачати цей файл (press 06 07.doc)Статистична інформація 06 07 2017 року[058]
Скачати цей файл (press0507.doc)Статистична інформація за 05 07 2017 року[057]
Скачати цей файл (press 04 07.doc)Статистична інформація за 04 07 2017 року[056]
Скачати цей файл (press  14 06 2017.doc)Статистична інформація за 14 06 2017 року[055]
Скачати цей файл (комплексний прес випуск.doc)Копмлексний прес-випуск 07 06 2017 року[054]
Скачати цей файл (стат за 08 06.doc)Статистична інформація за 08 06 2017 року[053]
Скачати цей файл (стат 07 06 2017.doc)Статистична інформація за 07 06 2017 року[052]
Скачати цей файл (стат за 06 06.doc)Статистична інформація за 06 06 2017 року[051]
Скачати цей файл (стат за 02 06.doc)Статистична інформація за 02 06 2017 року[050]
Скачати цей файл (Статистична інформація на 30 05 2017 року.doc)Статистична інформація на 30 05 2017 року [049]
Скачати цей файл (стат 31 05.doc)стат 31 05.doc[048]
Скачати цей файл (стат 25 05.doc)Статистична інформація 25 05 2017 року[047]
Скачати цей файл (стат за 24 05.doc)Статистична інформація 24 05 2017 року[046]
Скачати цей файл (стат 11 05.doc)Статистична інформація станом на 11 05 2017 року[045]
Скачати цей файл (стат за 04 05 2017.doc)Статистична інформація за 04 05 2017 року [044]
Скачати цей файл (стат за 21 04.doc)Статистична інформація станом на 21 04 2017 року[043]
Скачати цей файл (стат 14 04.doc)Статистична інформація станом на 14 04 2017 року[042]
Скачати цей файл (стат 13 04.doc)Статистична інформація станом на 13 04 2017 року [041]
Скачати цей файл (стат 12 04.doc)Статистична інформація станом на 12 04 2017 року [040]
Скачати цей файл (стат за 11 04.doc)Статистична інформація за 11 04 2017 року [039]
Скачати цей файл (комплексна.doc)Комлексна статистична інформація на 06 04 2017 року[038]
Скачати цей файл (стат за 06 04.doc)Статистична інформація станом на 06 04 2017 року[037]
Скачати цей файл (стат за 05 04.doc)Статистична інформація станом на 05 04 2017 року[036]
Скачати цей файл (стат за 23 03.doc)Статистична інформація станом на 23 03 2017 року[035]
Скачати цей файл (стат за 22 03.doc)Статистична інформація станом на 22 03 2017 року[034]
Скачати цей файл (стат за 15 03.doc)Статистична інформація станом на 15 03 2017 року[033]
Скачати цей файл (соц економ за січень.doc) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ за січень 2017 року[032]
Скачати цей файл (стат 10 03.doc)Статистична інформація станом на 10 03 2017 року[031]
Скачати цей файл (стат 10 02.doc)Статистична інформація станом на 10 02 207 року[030]
Скачати цей файл (соц стан.doc)Соціально-економічне становище Кіровоградської області за 2016 рік[029]
Скачати цей файл (стат 07 02.doc)Статистична інформація станом на 07 02 2017 року[028]
Скачати цей файл (стат за 06 02 2017.doc)Статистична інформація станом на 06 02 2017 року[027]
Скачати цей файл (стат за 27 01.doc)Статистична інформація станом на 27 01 2017 року[026]
Скачати цей файл (стат за 25 01.doc)Статистична інформація станом на 25 01 2017 року[025]
Скачати цей файл (стат за 18 01.doc)Статистична інформація станом на 18 01 2017 року[024]
Скачати цей файл (стат 10 01.doc)Статистична інформація станом на 10 01 2017 року[023]
Скачати цей файл (стат 26 12.doc)Статистична інформація станом на 26 12 2016 року[022]
Скачати цей файл (стат 21 12.doc)Статистична інформація станом на 21 12 2016 року[021]
Скачати цей файл (статистична 16 12.doc)Статистична інформація станом на 16 12 2016 року[019]
Скачати цей файл (стат 9 12.doc)Статистична інформація станом на 09 12 2016 року[018]
Скачати цей файл (стат 05 12.doc)Статистична інформація станом на 05 12 2016 року[017]
Скачати цей файл (стат за 30 11.doc)Статистична інформація станом на 30 11 2016 року[016]
Скачати цей файл (статистична 21 11 2016.doc)Статистична інформація станом на 21 11 2016[015]
Скачати цей файл (статистична за 18 11 2016.doc)статистична за 18 11 2016.doc[014]
Скачати цей файл (press 09 11 2016.doc)Статистична інформація станом на 09 11 2016 року[013]
Скачати цей файл (press 249.doc)Статистична інформація станом на 04 11 2016 року[012]
Скачати цей файл (25 10 2016.doc)Статистична інформація станом на 25 10 2016 року[011]
Скачати цей файл (24 10.doc)Статистична інформація станом на 24 10 2016 року[010]
Скачати цей файл (21 10.doc)Статистична інформація станом на 21 10 2016 року[009]
Скачати цей файл (20  10.doc)Статистична інформація станом на 20 10 2016 року[008]
Скачати цей файл (19 10.doc)Статистична інформація станом на 19 10 2016 року[007]
Скачати цей файл (Буклет Машинобудування - 2.pdf)Машинобудування Кіровоградської області[004]
Скачати цей файл (press.doc)Надання населенню субсидій у серпні 2016 року[003]
Скачати цей файл (стат 06 12.doc)Статистична інформація станом на 06 12 2016 року[ ]
Скачати цей файл (стат.doc)Статистична інформація станом на 05 12 2016 року[ ]
Скачати цей файл (WebSR24910.doc)Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–вересень 2015 року[ ]
Скачати цей файл (22 11 2016 прес.doc)Статистична інформація станом на 22 11 2016 року[ ]
Скачати цей файл (24 11 2016 прес.doc)Статистична інформація станом на 24 11 2016 року[ ]