ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

    1.Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді.
    2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
    3. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

     4. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
     5. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління.
     6. Основними завданнями центру є :
    - забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
    - участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;
     - створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування ;
     - залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
     7. Районний центр :
     - забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг ;
     - здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
     - проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя ;
    - здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім’ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного рівня для досягнення соціальної адаптації;
     - забезпечує раннє виявлення, облік, соціальне супроводження прийомних сімей, соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
     - здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;
     - надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
     - здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмові від новонароджених дітей;
     - здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
     - проводить аналіз та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання;
     - виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
    8. Центр під час виконання покладених на нього завдань :
    - проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
     - сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:
     пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки - вихователі та направлення їх на навчання;
     - соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
     - проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно - просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
     - забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
     - виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.
     9. Центр має право :
    - вносити Мінсоцполітиці, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
     - подавати пропозиції до проекту районного бюджету з питань, що належать до його компетенції;
     - утворювати спеціалізовані формування типові положення, які затверджує Мінсоцполітика ;
     - укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань ;
     - залучати спеціалістів підприємств, установ чи організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;
    - здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;
    - одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції ;
     - проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів ;
     - порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
     10. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.
    11. Директор районного центру призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
     12. Директор центру:
     - керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень ;
     - визначає ступінь відповідальності його працівників ;
    - затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
     - затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників ;
     - видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання ;
     - розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису ;
     - утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру, проводить атестацію державних службовців ;
     - призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру ;
    - застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру;
    - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
     13. Положення про районний центр затверджується головою районної державної адміністрації.
     14. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які проводять діяльність на громадських засадах.
     15. Районна державна адміністрація та районна рада забезпечують центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
     16. Діяльність районного центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.
    17. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінсоцполітикою за погодженням з Мінфіном.
    18. Штатна чисельність працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами, що затверджені Мінсоцполітикою за погодженням з Мінфіном.
     19. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штамп та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

Директор центру:
Стулій Оксана Анатоліївна
Адреса центру:
28300, смт Петрово, вул. Літвінова, 19
тел./факс 9-72- 63

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

    Розпорядок роботи центру

 

Початок роботи з 08:00
Кінець роботи 17:15
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Вихідні дні: субота, неділя

 
 
 

    ГРАФІК
особистого прийому громадян директором та спеціалістом
Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

    Прийом громадян проводиться директором районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді кожного понеділка, вівторка та п’ятниці з 10.00 до 12.00.
    Понеділок: з 10.00 до 12.00
    Вівторок: : з 10.00 до 12.00
    П’ятниця: : з 10.00 до 12.00

    
Прийом громадян проводиться спеціалістом районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щоденно з 9.00 до 16. 00.
    Понеділок: з 9. 00 до 16.00
    Вівторок: з 9.00 до 16.00
    Середа: з 9.00 до 16.00
    Четвер: з 9.00 до 16.00
    П’ятниця : з 9.00 до 16.00