Про роботу архівних установ району в І півріччі 2020 року

 

     Впродовж І півріччя 2020 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

     У березні 2020 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2019 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 02 квітня 2020 року № 108-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом І півріччя 2020 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо подолання проблем в архівній справі та забезпечення її подальшого розвитку.

     В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду. Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На даний час районному бюджету затверджено обсяги субвенції на 2020 рік у сумі 273050 грн. для забезпечення діяльності Трудового архіву Петрівського району в поточному році. У І півріччі 2020 року спрямовано на утримання Трудового архіву 146560 грн.

     В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 46 фондів загальною кількістю 3538 справ за 1990-2017 роки, які внесені до описів.

     У І півріччі 2020 року до архівного відділу надійшло 174 одиниці постійного зберігання по 4 фондах: «Відділ агропромислового розвитку  Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області»,  «Петрівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України», «Петрівська районна рада Кіровоградської області», «Петрівська центральна районна лікарня».

     Протягом І півріччя 2020 року вибуло 346 одиниць збереження по 3 фондах: «Балахівська селищна рада Петрівського району», «Іскрівська сільська рада Петрівського району», «Чечеліївська сільська рада      Петрівського району».

     На   зберіганні  в Трудовому архіві Петрівського району знаходиться 14244 справи по 74 фондах за 1943-2019 роки. У І півріччі 2020 року до Трудового архіву Петрівського району надійшло 570 справ по 4 фондах.

    Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

     Відповідно до плану розвитку архівної справи в районі протягом І півріччя 2020 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

     Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

     Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено  положення  про архів та експертну комісію,  інструкцію  з діловодства  відповідно  до  чинних  законодавчих  актів. В  установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

     Архівним відділом райдержадміністрації впродовж І півріччя 2020 року вносились зміни та записи в облікові документи.

     Начальником архівного відділу впродовж січня-червня поточного року надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

     Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

     Протягом І півріччя 2020 року проведено 4 засідання експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; положення про архів та експертну комісію, інструкція з діловодства.

     Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж І півріччя 2020 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання соціально-правових запитів, що надходили від юридичних і фізичних осіб. У І півріччі 2020 року до архівного відділу надійшло 22 соціально-правових запита. Двадцять запитів виконано з позитивним результатом, 2 – надано роз’яснювальну відповідь в установлений законодавством термін.

     Громадянам, які зверталися на особистому прийомі до начальника архівного відділу райдержадміністрації, надавались консультації та роз’яснення (у І півріччі 2020 року звернулося 37 осіб).

     До  Трудового   архіву   Петрівського   району  за  звітний  період  надійшло 282 запита. З них виконано: 277 – з позитивним результатом, 1 – з рекомендацією, 4 – надано роз’яснювальну відповідь.

     У І півріччі поточного року архівним відділом райдержадміністрації спільно з Петрівським районним музеєм історії проведено документальні виставки: до Дня вшанування   учасників   бойових   дій   на   території   інших   держав та 31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан на тему: «Час вибрав нас», приурочену  24-ій річниці Конституції України - «До Дня Конституції України» та підготовлено документальну виставку до Дня пам’яті та примирення, присвячену пам’яті жертв Другої світової війни на тему: «Перемога в серцях поколінь», яку розміщено на веб-сайті Петрівської районної державної адміністрації.

     Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.

     За звітний період архівним відділом, відповідно до плану роботи архівної установи та розвитку архівної справи у Петрівському районі на 2020 рік, проведено 4 комплексних та 3 контрольних перевірок роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії та архіву установ, стан ведення діловодства.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про роботу архівних установ району в 2019 році

        Впродовж 2019 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

       У квітні 2019 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2018 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 08 квітня 2019 року № 108-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом 2019 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо подальшого розвитку архівної справи в районі.

       В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду. Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На 2019 рік у районному бюджеті затверджено обсяги субвенції в сумі 291101 грн. для забезпечення діяльності Трудового архіву Петрівського району. В 2019 році спрямовано на утримання Трудового архіву 291101 грн.

       В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 47 фондів загальною кількістю 3710 справ за 1990-2017 роки, які внесені до описів. З них 3284 справи періоду незалежності України.

       У 2019 році до архівного відділу надійшло 265 одиниць постійного зберігання по 7 фондах: «Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації», «Ганнівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області», «Малинівська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області», «Чечеліївська сільська рада Петрівського району Кіровоградської області», «Балахівська селищна рада Петрівського району Кіровоградської області», «Управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі», «Комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія».

       Протягом 2019 року вибуло 2377 одиниць збереження по 6 фондах: «Богданівська сільська рада Петрівського району», «Іванівська сільська рада Петрівського району», «Йосипівська сільська рада Петрівського району», «Петрівська сільська рада Петрівського району», «Відділ культури і туризму Петрівської районної державної адміністрації», «Управління агропромислового розвитку Петрівської районної державної адміністрації» та частини фондів: «Балахівська селищна рада Петрівського району», «Петрівська селищна рада Петрівського району», «Водянська сільська рада Петрівського району», «Ганнівська сільська рада Петрівського району», «Луганська сільська рада Петрівського району», «Червонокостянтинівська сільська рада Петрівського району», «Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації».

       На  зберіганні   в   Трудовому   архіві    Петрівського   району    знаходиться

13674 справи по 70 фондах за 1940-2017 роки. У 2019 році до Трудового архіву Петрівського району надійшло 250 справ по 10 фондах.

       Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

       Відповідно до плану розвитку архівної справи в районі протягом 2019 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

       Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

       Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено: положення про архів відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 (із змінами) та призначено відповідального за архів, інструкцію з діловодства та внесено зміни до положення про експертні комісії відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року № 2163/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»; в установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

       Архівним відділом райдержадміністрації впродовж 2019 року вносились зміни та записи в облікові документи.

       Начальником архівного відділу в 2019 році надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

       Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

       Протягом 2019 року проведено 8 засідань експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; інструкція з діловодства.

       Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж 2019 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання тематичних та соціально-правових запитів, що надходили від  юридичних  і  фізичних  осіб.  У  2019  році  до  архівного  відділу надійшло

50  соціально-правових   та   15  тематичних  запитів.   Всі  тематичні  запити  та

40 запитів соціально-правового характеру виконано з позитивним результатом, 10 – надано роз’яснювальну відповідь в установлений законодавством термін.

       Громадянам, які зверталися на особистому прийомі до начальника архівного відділу райдержадміністрації, надавались консультації та роз’яснення (у 2019 році звернулося 54 особи).

       До  Трудового   архіву   Петрівського   району  за  звітний  період  надійшло 770 запитів. З них виконано: 756  –  з позитивним результатом, 14 – з рекомендацією.

       У 2019 році архівним відділом райдержадміністрації спільно з Петрівським районним    музеєм   історії   проведено    документальні    виставки:    з   нагоди

74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й Дня пам’яті та  примирення – «Пам’ятати  заради  майбутнього», приурочену 23-ій річниці Конституції  України  -  «Конституція   України:  традиційне  і  нове»,  з  нагоди

28-ї річниці незалежності України на тему: «З Україною в серці», до Дня Гідності та Свободи; підготовлено один інформаційний лист до 70-річчя з дня початку діяльності Петрівського районного відділу культури.

       Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.

        За звітний період архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи на 2019 рік, проведено 6 комплексних та 7 контрольних перевірок роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії та архіву установ, стан ведення діловодства.

        Протягом 2019 року із працівниками діловодних служб і відповідальними за архів підприємств, установ і організацій, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації, проведено один семінар стосовно активізації та вдосконалення роботи щодо належного розвитку архівної справи в районі.

 

 

Про роботу архівних установ району в І півріччі 2019 року

 

       Впродовж І півріччя 2019 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

       У квітні 2019 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2018 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 08 квітня 2019 року № 108-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом І півріччя 2019 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо подальшого розвитку архівної справи в районі.

       В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду. Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На даний час районному бюджету затверджено обсяги субвенції на 2019 рік у сумі 275101 грн. для забезпечення діяльності Трудового архіву Петрівського району в поточному році. У І півріччі 2019 року спрямовано на утримання Трудового архіву 154889 грн.

       В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 51 фонд загальною кількістю 5001 справа за 1987-2017 роки, які внесені до описів. З них 4525 справ періоду незалежності України.

       У І півріччі 2019 року до архівного відділу надійшло 182 одиниці постійного зберігання по 4 фондах: відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації, Ганнівська, Малинівська сільські та Балахівська селищна ради Петрівського району Кіровоградської області.

       Протягом   І  півріччя   2019  року   вибуло   1003  одиниці   збереження   по

2 фондах «Богданівська сільська рада Петрівського району», «Іванівська сільська рада Петрівського району» та частини фондів «Балахівська селищна рада Петрівського району», «Водянська сільська рада Петрівського району», «Ганнівська сільська рада Петрівського району».

       На   зберіганні   в   Трудовому   архіві   Петрівського   району   знаходиться

13653 справи по 69 фондах за 1940-2017 роки. У І півріччі 2019 року до Трудового архіву Петрівського району надійшло 84 справи по 7 фондах.

       Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

       Відповідно до плану розвитку архівної справи в районі протягом І півріччя 2019 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

       Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

       Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено: положення про архів відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 (із змінами) та призначено відповідального за архів, інструкцію з діловодства та внесено зміни до положення про експертні комісії відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року № 2163/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»; в установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

       Архівним відділом райдержадміністрації впродовж І півріччя 2019 року вносились зміни та записи в облікові документи.

       Начальником архівного відділу впродовж січня-червня поточного року надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

       Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

       Протягом І півріччя 2019 року проведено 5 засідань експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; інструкція з діловодства.

       Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж І півріччя 2019 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання тематичних та соціально-правових запитів, що надходили від юридичних і фізичних осіб. У І півріччі 2019 року до архівного відділу надійшло 32 соціально-правових та 13 тематичних запитів. Всі тематичні запити та 27 запитів соціально-правового характеру виконано з позитивним результатом, 5 – надано роз’яснювальну відповідь в установлений законодавством термін.

       Громадянам, які зверталися на особистому прийомі до начальника архівного відділу райдержадміністрації, надавались консультації та роз’яснення (у І півріччі 2019 року звернулося 39 осіб).

       До  Трудового   архіву   Петрівського   району  за  звітний  період  надійшло

392 запити. З них виконано: 381 – з позитивним результатом, 11 – з рекомендацією.

        У І півріччі поточного року архівним відділом райдержадміністрації спільно з Петрівським районним музеєм історії проведено документальні виставки: з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й Дня  пам’яті  та  примирення – «Пам’ятати  заради  майбутнього»,   приурочену 

23-ій річниці Конституції України - «Конституція України: традиційне і нове».

       Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.

        За звітний період архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи на 2019 рік, проведено 3 комплексних та 4 контрольних перевірок роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії та архіву установ, стан ведення діловодства.

 

 Про роботу архівних установ району в 2018 році

                Впродовж 2018 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

        У березні 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2017 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної    державної адміністрації від 03 квітня 2018 року № 93-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом 2018 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо забезпечення подальшого розвитку архівної справи в районі.      

       В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду.  Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На 2018 рік районному бюджету затверджено обсяги субвенції у сумі 299 120 грн. для забезпечення діяльності Трудового архіву   Петрівського району в поточному році. У 2018 році спрямовано на утримання Трудового архіву 299 120 грн.

       В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 53 фонди загальною кількістю 5822 справи за 1987-2017 роки, які внесені до описів. З них 5346 справ періоду незалежності України.

       У 2018 році до архівного відділу надійшло 444 одиниці постійного зберігання по 10 фондах: Іванівська, Йосипівська, Зеленська, Водянська, Іскрівська, Луганська, Богданівська, Червонокостянтинівська сільські ради Петрівського району Кіровоградської області; Територіальні виборчі комісії, Управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі.        

       Протягом 2018 року вибуло 898 одиниць збереження по 1 фонду «Петрівська районна рада» та частини фондів «Петрівська районна державна адміністрація», «Іскрівська сільська рада», «Новостародубська сільська рада».

       На   зберіганні   в  Трудовому  архіві   Петрівського  району   знаходиться

13424 справи по 62 фондам за 1940-2016 роки. У 2018 році до Трудового архіву Петрівського району надійшло 52 справи по 2 фондах.

       Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

       Відповідно   до   плану   розвитку   архівної   справи   в  районі   протягом

2018 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

       Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

       Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено: положення про архів відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 (із змінами) та призначено відповідального за архів, інструкцію з діловодства та внесено зміни до положення про експертні комісії відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року № 2163/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»; в установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

       Архівним відділом райдержадміністрації впродовж 2018 року вносились зміни та записи в облікові документи.

       Начальником архівного відділу впродовж поточного року надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

       Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

       Протягом 2018 року проведено 7 засідань експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; інструкція з діловодства, положення про експертну комісію та архів установ, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу.

       Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж 2018 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання тематичних та соціально-правових запитів, що надходили від  юридичних  і  фізичних  осіб. У  2018 році до архівного  відділу надійшло

65 соціально-правових та 29 тематичних запитів. Всі тематичні запити та шістдесят запитів соціально-правового характеру виконано з позитивним результатом, 5 – надано роз’яснювальну відповідь в установлений законодавством термін.        

        Громадянам, які зверталися на особистому прийомі до начальника архівного відділу райдержадміністрації,  надавались консультації та роз’яснення (у 2018 році звернулося 57 осіб).

        До Трудового архіву Петрівського району за звітний період надійшов 881 запит. З них виконано: 852  –  з позитивним результатом, 12 -  з рекомендацією, 17 - надано роз’яснювальну відповідь.

       У звітному році архівним відділом райдержадміністрації спільно з  Петрівським районним  музеєм історії  проведено  документальні виставки: з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - «Твій подвиг незабутній», до Дня державної     служби   -  «Історія   державної   служби   району»,   приурочену

22-ій річниці Конституції України - «Оберіг нашої державності», з нагоди відзначення   27-ї   річниці   незалежності   України   -  «В  обіймах  часу»,  до

85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.      

       Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.            

       Архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи на 2018 рік, проведено 7 комплексних та 5 контрольних перевірок роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії та архіву установ, стан ведення діловодства.

       Протягом 2018 року із працівниками діловодних служб і відповідальними за архів підприємств, установ і організацій, які передають документи до архівного відділу районної державної адміністрації, проведено один семінар на тему:  «Про затвердження нових нормативно-правових актів та вдосконалення роботи щодо упорядкування управлінської документації». 

 

Про роботу архівних установ району в І півріччі 2018 року

          Впродовж І півріччя 2018 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

        У березні 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2017 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної    державної адміністрації від 03 квітня 2018 року № 93-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом І півріччя 2018 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо забезпечення подальшого розвитку архівної справи в районі.      

       В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду.  Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На даний час районному бюджету затверджено обсяги субвенції на 2018 рік у сумі 261 320 грн. для забезпечення діяльності Трудового   архіву   Петрівського   району   в  поточному  році.  У  І   півріччі

2018 року спрямовано на утримання Трудового архіву 137 245 грн.

       В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 54 фонди загальною кількістю 6589 справ за 1989-2016 роки, які  внесені  до  описів.  З  них  6084 справи  періоду  незалежності  України.

       У І півріччі 2018 року  до  архівного  відділу  надійшло  312 одиниць  постійного зберігання по 6 фондах: Водянська, Зеленська, Іванівська, Йосипівська сільські ради Петрівського району Кіровоградської області, управління   Пенсійного   фонду   України   в   Петрівському   районі,     Територіальні виборчі комісії.     

       На   зберіганні   в  Трудовому  архіві   Петрівського  району   знаходиться

13423 справи по 61 фонду за 1940-2016 роки. У І півріччі 2018 року до Трудового архіву Петрівського району надійшла 51 справа по 1 фонду.

       Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

       Відповідно   до   плану   розвитку  архівної  справи   в  районі   протягом

І півріччя 2018 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

       Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

       Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено: положення про архів відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 (із змінами) та призначено відповідального за архів, інструкцію з діловодства та внесено зміни до положення про експертні комісії відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 02 листопада 2015 року № 2163/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів»; в установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

       Архівним відділом райдержадміністрації впродовж І півріччя 2018 року вносились зміни та записи в облікові документи.

       Начальником архівного відділу впродовж січня-червня поточного року надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

       Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

       Протягом І півріччя 2018 року проведено 3 засідання експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, положення про експертну комісію та архів установ, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу.

       Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж І півріччя 2018 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання соціально-правових та тематичних запитів, що надходили від юридичних і фізичних осіб. У І півріччі поточного року до архівного  відділу надійшло 42 соціально-правових та 14 тематичних запитів. Всі тематичні запити та сорок запитів соціально-правового характеру виконано з позитивним результатом, 2 – надано роз’яснювальну     відповідь в установлений законодавством термін.        

        Громадянам, які зверталися на особистому прийомі до начальника архівного відділу райдержадміністрації, надавались консультації та роз’яснення (у І півріччі 2018 року звернулося 36 осіб).

        До Трудового архіву Петрівського району за звітний період надійшло 434 запита. З них виконано: 421  –  з позитивним результатом, 4 -  з рекомендацією, 9 - надано роз’яснювальну відповідь.

       У І півріччі поточного року архівним відділом райдержадміністрації спільно з  Петрівським районним  музеєм історії  проведено  документальні виставки: з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - «Твій подвиг незабутній», до Дня державної    служби  -  «Історія    державної    служби   району»,   приурочену 22-ій річниці Конституції України - «Оберіг нашої державності».

       Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.            

       Архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи на 2018 рік, проведено 4 комплексних та 2 контрольних перевірки роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії та архіву установ, стан ведення діловодства.

 

 

   Про роботу архівних установ району в 2017 році

         Впродовж 2017 року архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району вживались певні заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів та їх обліку, планові показники виконано по всіх основних напрямках діяльності. Проводилась робота по здійсненню заходів щодо виконання законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та інших нормативних і правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

У березні 2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації слухалось питання на тему: «Про роботу архівних установ району в 2016 році», за результатами розгляду видане розпорядження голови Петрівської районної    державної адміністрації від 07 квітня 2017 року № 114-р. На виконання даного розпорядження архівним відділом райдержадміністрації, Трудовим архівом Петрівського району, підприємствами, установами та організаціями – джерелами формування архівної установи, протягом 2017 року вживались відповідні заходи та проводилась необхідна робота щодо подолання проблем архівної справи та забезпечення її подальшого розвитку в районі.

В районі проведена певна робота і вживаються заходи щодо забезпечення умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду.  Всіма сільськими, селищними радами району делеговано власні повноваження на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території сільських, селищних рад, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду. На 2017 рік районному бюджету затверджено обсяги субвенції у сумі 225000 грн. для забезпечення діяльності Трудового архіву Петрівського району в поточному році. У 2017 році спрямовано на утримання Трудового архіву 225 000 грн.   

В архівному відділі райдержадміністрації на сьогоднішній день зберігається 54 фонди загальною кількістю 6277 справ за 1989-2016 роки, які внесені до описів.  З них 5772 справи  періоду  незалежності  України.

У 2017 році до архівного відділу надійшло 367 одиниць постійного зберігання по 8 фондах: управління агропромислового розвитку, відділ культури і туризму Петрівської районної державної адміністрації; сільськогосподарський виробничий кооператив «Агрофірма Маріампольська»; управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі; відділ статистики у Петрівському районі Кіровоградської області; Новостародубська, Петрівська сільські та Петрівська селищна ради Петрівського району Кіровоградської області. 

Протягом 2017 року вибуло 1006 одиниць збереження по 1 фонду «Відділ статистики у Петрівському районі Кіровоградської області».

На зберіганні в Трудовому архіві Петрівського району знаходиться 13372 справи по 60 фондах за 1940-2016 роки. У 2017 році до Трудового архіву Петрівського району надійшло 177 справ по 3 фондах.

Станом на 30 грудня 2017 року 3898 справ постійного зберігання  та 5770 справ з кадрових питань (особового складу) за 1944-2015 роки налічується в  установах, організаціях, підприємствах – джерелах формування архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного архівного фонду, науково-методичного керівництва діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ і організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду.

Відповідно   до   плану   розвитку  архівної  справи   в  районі   протягом

2017 року архівним відділом забезпечено приймання справ управлінської документації.

Архівний відділ здійснює облік роботи з джерелами комплектування: заповнюються паспорти архівних підрозділів, заведені наглядові справи, які містять документи, що характеризують стан роботи архівів, експертних комісій установ.

Усіма юридичними особами – джерелами формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, впроваджено: положення про архів відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 та призначено відповідального за архів, інструкцію з діловодства та положення про експертні комісії й затверджено склад ЕК; в установах є номенклатура справ погоджена з експертною комісією архівного відділу райдержадміністрації та експертно-перевірною комісією Державного архіву Кіровоградської області.

Архівним відділом райдержадміністрації впродовж 2017 року вносились зміни та записи в облікові документи.

Начальником архівного відділу протягом поточного року надавалась методична та практична допомога відповідальним за діловодство та архів підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх кваліфікації з питань забезпечення збереженості документів, підготовки нормативно-методичних документів юридичної особи, складання номенклатур справ, роботи експертних комісій, упорядкування архівних документів.

Науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів здійснює експертна комісія архівного відділу Петрівської райдержадміністрації.

Протягом 2017 року проведено 8 засідань експертної комісії, на яких розглядались номенклатури справ, описи справ документів постійного строку зберігання, з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, положення про експертну комісію та архів установ, що перебувають в зоні комплектування архівного відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації та Трудовим архівом Петрівського району впродовж 2017 року проводилась відповідна робота по використанню інформації документів, що знаходяться в них на зберіганні, шляхом виконання соціально-правових запитів, що надходили від юридичних  та  фізичних осіб.  У 2017  році  до   архівного  відділу  надійшло

100 соціально-правових запитів. Вісімдесят вісім запитів виконано з позитивним результатом, 2 - з рекомендацією, 10 – надано роз’яснювальну відповідь в установлений законодавством термін.        

Громадянам, які звернулися на особистий прийом до начальника архівного відділу райдержадміністрації, надавались консультації та роз’яснення (у 2017 році звернулася 61 особа).

До Трудового архіву Петрівського району за звітний період надійшло 830 запитів. З них виконано: 809 – з позитивним результатом, 6 -  з рекомендацією, 15 – надано роз’яснювальну відповідь.

У звітному році архівним відділом райдержадміністрації спільно з Петрівським районним музеєм історії було підготовлено та проведено  документальні виставки: з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  і  Дня  пам’яті  та  примирення  на  тему:  «Герої  твої, Петрівщино», до 21-ї річниці Конституції України на тему: «Рідний край – Петрівщина моя», до 26-ї річниці незалежності України - «Живи і міцній, рідний краю!» та  до 100-річчя від дня створення системи архівних установ.

Архівний відділ здійснює контроль за станом діловодства та архівної справи в установах – джерелах формування Національного архівного фонду.            

Архівним відділом, відповідно до плану розвитку архівної справи на 2017 рік, проведено 5 комплексних та 7 контрольних перевірок роботи архівів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу райдержадміністрації, під час яких начальником архівного відділу надавалась методична і практична допомога відповідальним за архів та секретарям експертної комісії установ. За результатами перевірок складено довідки, які висвітлюють роботу експертної комісії установ, стан ведення діловодства, містять конкретні пропозиції щодо поліпшення стану архівної справи та встановлюють терміни виконання.

У 2017 році архівним відділом Петрівської райдержадміністрації проведено огляд стану діловодства, упорядкування та збереженості документів Національного архівного фонду в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зокрема в управлінні Державної казначейської служби України у Петрівському районі Кіровоградської області; комунальних закладах «Петрівська центральна районна лікарня»,  «Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Петрівської районної ради, «Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради. За результатами огляду встановлено, що в цілому територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що відносяться до юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які повинні передавати документи до архівного відділу райдержадміністрації, вживаються відповідні заходи та проводиться необхідна робота відповідно до вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, інших нормативних та правових актів, що регулюють роботу з питань діловодства та архівної справи.

Також проведено 1 семінар із працівниками діловодних служб і відповідальними за архів на тему: «Про додержання вимог Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5».