Публічний звіт

голови Петрівської  районної  державної  адміністрації 

про діяльність районної державної адміністрації

за 2016 рік

  Публічний звіт голови Петрівської  районної  державної  адміністрації  про діяльність районної державної адміністрації за 2016 рік (далі – Публічний звіт) підготовлений відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2017 року за № 28/29896.

Повноваження, які здійснювались районною державною адміністрацією, максимально мали своє відображення в основних завданнях і заходах програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2016 рік, затвердженою рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 14 зі змінами, метою яких було забезпечення стабільного функціонування основних галузей економіки району, підвищення зайнятості та доходів населення, зростання конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості району, а також в інших районних цільових і комплексних програмах.

З метою забезпечення виконання завдань, заходів і основних показників Програми, райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування району вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи галузей економіки та сфер діяльності, створення умов для розвитку території району, підвищення рівня життя населення.

Короткі підсумки діяльності районної державної адміністрації за звітний період наведені нижче.

 Підсумки економічного і соціального розвитку Петрівського району за 2016 рік

1.1. За 2016 рік забезпечена позитивна динаміка стосовно виконання наступних показників, завдань і заходів Програми:

обсяг виробництва валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах становить 374344 тис. грн. або 105,5 % до відповідного періоду минулого року (354828 тис. грн.) за рахунок збільшення сільськогосподарськими підприємствами району виробництва валової продукції рослинництва і тваринництва:

обсяг валової продукції рослинництва по сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік складає 354023 тис. грн. (темп росту – 105,1 %), а за відповідний період минулого року – 336844 тис. грн.;

обсяг валової продукції тваринництва по сільськогосподарських підприємствах за  2016 рік складає 20321 тис. грн. (темп росту – 107,0 %), а за відповідний період минулого року – 18995 тис. грн.;

обсяг виробництва продукції сільського господарства на сільського мешканця (у постійних цінах) сільськогосподарськими підприємствами за 2016 рік склав 23183,2 грн. (113,3 % до 2015 року (20465,0 грн.)). Стан виконання програмного показника на 2016 рік (19602 грн.) – 118,3 %;

обсяг виробництва промислової продукції склав 4466,0 т, що становить 100,4 % до відповідного періоду попереднього року (4448,0 т);

капітальних інвестицій за січень – грудень 2016 року освоєно на загальну суму       227954 тис. грн. (+ 151394 тис. грн. або у 3,0 р.б. до відповідного періоду минулого року
(76560 тис. грн.));

обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення за січень – грудень 2016 року склав 9357,7 грн. або у 3,0 р.б. до
2015 року (3112,2 грн.);

планові показники по власних і закріплених доходах загального фонду бюджету району виконано на 120,9 % (план – 68367,5 тис. грн., факт – 82686,6 тис. грн., + 14319,1 тис. грн.), темп росту склав 151,6 %, у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб виконано на 123,9 % (план – 32692,5 тис. грн., факт – 40520,7 тис. грн., +7828,3 тис. грн.), темп росту - 154,0 %;

плату на землю виконано на 111,7 % (план – 21424,3 тис. грн., факт –
23934,0 тис. грн., + 2509,7 тис. грн.), темп росту - 131,4 %;

доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення складає 4038 грн. (за 2015 рік – 2644,0 грн.);

темп зменшення податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету складає 98,6 % до початку року (станом на 1 січня 2016 року сума податкового боргу складала 562,4 тис. грн., а станом на 1 січня 2017 року –
554,8 тис. грн.);

середньомісячна номінальна заробітна плата складає 3629,0 грн., що складає 127,6 % до відповідного періоду минулого року (2844,0 грн.) та 102,2 % до програмного показника
(3550,0 грн.);

заборгованість із заробітної плати відсутня;

працевлаштовано 116 громадян на нові робочі місця, що складає 100,8 % від програмного показника (115);

заборгованість із страхових внесків економічно-активних платників до Пенсійного фонду України відсутня;

охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти складає 100 % (на рівні минулого року);

охоплення дітей старшого дошкільного віку (п’ять років) всіма формами дошкільної освіти складає 100 % (на рівні минулого року);

питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, становить 85 % до загальної кількості дітей шкільного віку (за 2015 рік – 78 %).

 1.2. За підсумками проведеної роботи по виконання завдань і заходів Програми за 2016 рік залишились невиконаними наступні показники:

обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств склав 7112,1 тис. грн., що становить 82,7 % до відповідного періоду попереднього року (8602,9 тис. грн.) та 88,9 % до програмного показника (8000,0 тис. грн.);

обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення складає 292,2 грн. (84,1 % до відповідного періоду 2015 року – 350,7 грн. та 88,9 % до програмного показника (332,0 грн.);

темп зменшення обсягу прийнятого в експлуатацію житла становить 61,0 % (обсяг прийнятого у 2016 році в експлуатацію житла становить 401 кв. м загальної площі проти
658 кв. м у 2015 році);

темп зростання заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування економічно активних платників складає 156,7 % до початку року (заборгованість станом на 01 січня 2016 року складала 99,9 тис. грн., а станом на 01 січня 2017 року – 156,6 тис. грн.);

надходження власних коштів до Пенсійного фонду України за 2016 рік складають 32,5 млн. грн., темп росту – 72,0 % до відповідного періоду минулого року (45,2 млн. грн.); 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб за січень – вересень 2016 року (у фактичних цінах) склав 30341,8 тис. грн., що становить 89,8 % у порівняних цінах до відповідного періоду 2015 року (30966,3 тис. грн.);

рівень оплати за спожиту електроенергію за січень – грудень 2016 року склав 96,7 %, в т.ч. населення – 92,9 % (за 2015 рік – 98,4%, населення – 96,7%);

за  2016 рік прямі іноземні інвестиції в район не залучались (як і за аналогічний період попереднього року).

  Фінансова самодостатність

 До зведеного бюджету району за 2016 рік надійшло 203,3  млн. грн., що становить 110,5 % до затвердженого обсягу з урахуванням змін та 136,2 % до фактичних надходжень 2015 року, у тому числі:

загальний фонд - 187,0 млн. грн. або 108,2 %, 134,3 % відповідно;

спеціальний фонд - 16,3 млн. грн. або 147,6 % та 162,0 % відповідно.

Із загальної суми надходжень власні та закріплені доходи склали 98,1 млн. грн., що становить 124,9 % запланованого обсягу та 152,0 % у порівняні з 2015 роком, у тому числі:

загальний фонд - 82,7 млн. грн. або 120,9 %, 151,6 % відповідно;

спеціальний фонд - 15,4 млн. грн. або 151,7 % та 154,3 % відповідно.

 

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Надходження власних і закріплених доходів до зведеного бюджету району, млн. грн.

51,6

64,6

98,1

Темп зростання доходів місцевих бюджетів, % до відповідного періоду попереднього року

109,2

125,0

152,0

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

113,6

116,1

124,9

 Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2015 роком склав у цілому по району 28,1 млн. грн., або 51,6 %, по спеціальному фонду - 5,4 млн. грн. або 54,3 %.

Основними джерелами дохідної частини місцевих бюджетів (78,0 % від обсягу доходів загального фонду) залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (49,0 %) і плата за землю (29,0 %).

Із загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб (40,5 млн. грн.) 27,3 млн. грн. (67,4 %) надійшло із доходів платника у вигляді заробітної плати та
11,0 млн. грн. (27,2 %) - податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (орендна плата за земельні паї).

Надходження плати за землю склали 23,9 млн. грн., або 111,7 % до плану. Порівняно з 2015 роком в цілому по району приріст надходжень плати за землю склав 5,7 млн. грн. або 31,4 %.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду бюджетів району є екологічний податок (65,6 %) - 10,1 млн. грн. та власні надходження бюджетних установ (24,7 %) - 3,8 млн. грн.

 Трансферти з державного бюджету району у 2016 році склали 105,2 тис. грн., що становить 51,8 % від загального обсягу дохідної частини.

Стабілізаційної дотації отримано 960,0 тис. грн., субвенцій - 104,2 млн. грн., з них на здійснення програм соціального захисту населення - 55,2 млн. грн., медична субвенція -
15,4 млн. грн., освітня субвенція - 29,0 млн. грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 4,6 млн. грн.

 Здійснено уточнення зведеного бюджету району за рахунок перевиконання дохідної частини на 17,0 млн. грн., у т.ч.:

загальний фонд - 14,2 млн. грн.;

спеціальний фонд - 2,8 млн. грн.

По загальному фонду із загальної суми перевиконання спрямовано на заробітну плату з нарахуванням - 4,0 млн. грн., енергоносії - 0,7 млн. грн. На першочергові видатки спрямовано 33,2 % (4,7 млн. грн.).

За рахунок розподілу вільного залишку коштів збільшено видаткову частину на
10,8 млн. грн., з них на оплату праці - 0,2 млн. грн., енергоносії - 0,3 млн. грн., на першочергові видатки спрямовано 0,8 млн. грн. (7,7 %).

У 2016 році спрямовувалися кошти на виконання власних та делегованих повноважень органами виконавчої влади місцевого самоврядування , а саме:

на житлово-комунальне господарство у сумі 12,7 млн. грн. (загальний фонд -
10,6 млн. грн., спеціальний фонд - 2,1 млн. грн.), з них фінансова підтримка підприємств ЖКГ - 3,4 млн. грн. (загальний фонд), благоустрій сіл, селищ - 7,5 млн. грн. (загальний фонд - 5,7 млн. грн., спеціальний фонд - 1,8 млн. грн.);

на утримання, ремонт доріг використано 7,8 млн. грн. (загальний фонд - 0,9 млн. грн., спеціальний фонд - 6,9 млн. грн.), у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету -
4,0 млн. грн.  

 Капітальні видатки місцевих бюджетів

 

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Капітальні видатки зведеного бюджету району, млн. грн.

9,0

21,8

27,1

Темп зростання, % до відповідного періоду попереднього року

144,3

у 2,4 р.б.

124,4

 

2.3. Використання коштів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів

 

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Касові видатки на фінансування природоохоронних об’єктів та заходів, тис. грн.

2507,0

8009,4

5754,4

 

Сума фактичних надходжень за 12 місяців 2016 року до державного бюджету склала 140 392,6 тис. грн. при прогнозі 139 264,5 тис грн. або 100,8 % до доведеного показника та 142,6 % до минулорічного показника (+ 41 929.9 тис. грн.).  

Податку на прибуток підприємств за 2016 рік при прогнозних показниках  в сумі
360,5 тис. грн.  надійшло 684,8 тис. грн., виконання складає 190,0 % та у 15 р. б. до факту минулого року (+ 639,8 тис. грн.).

Податку на додану вартість з початку року при завданні 19 761,2  тис. грн. надійшло 22 937,0 тис. грн., виконання доведених показників складає 116,1 % та 1316,3 % до факту минулого року. Кількість платників ПДВ - 109 юридичних осіб, з них застосовують спеціальний режим оподаткування у сфері сільського господарства - 91. Середньомісячні нарахування ПДВ в 2016 році склали  2104,0 тис. грн.

За 2016 рік військового збору при завданні 3 670,0  тис. грн. надійшло
4 336,2 тис. грн., виконання доведених показників складає 115,3 % та 145,6 %  до факту минулого року.

Екологічного податку за 2016 рік при прогнозних показниках  в сумі 6 705,9 тис. грн.  надійшло 8 091,6 тис. грн., виконання складає 120,7 % та 140,9 % до факту минулого року
(+ 2 347,0 тис. грн.).

Не забезпечено виконання розрахункової бази за 2016 рік до загального фонду державного бюджету  по рентній платі за  користування надрами  .

Рентної плати  за користування надрами до зведеного бюджету рік надійшло
87 175,3 тис. грн., виконання планових показників складає  91,9 % та 114,0 %  до факту минулого року. Від загальних надходжень 99,9 % сплачує ПрАТ «ЦГЗК», податкові зобов`язання по платі за надра задекларовані та сплачені платниками самостійно і складають 116 164,4 тис. грн., в тому числі до держаного бюджету – 87 123,3 тис. грн., місцевий бюджет – 29 041,1  тис. грн.

Виконання місцевого бюджету за січень - грудень 2016 року становить 117,3 %, при прогнозному завданні в сумі 131 104,6 тис. грн. фактичні надходження складають
153 785,8 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у складі надходжень місцевих бюджетів склали надходження податку на доходи фізичних осіб, по якому забезпечено надходження в сумі
50 650,9 тис. грн. при прогнозі 40 343,4 тис. грн. або 125,5 % виконання доведеного показника та 154,0 % до минулорічного показника ( + 17 755,2 тис грн).

Плати за землю за 12 місяців 2016 року при прогнозних показниках  в сумі
20 814,5 тис. грн. надійшло 23 934,1 тис. грн., виконання складає 115,0 % та 131,4 % до факту минулого року (+ 5 715,2 тис. грн.).

Єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва при  прогнозному завданні в сумі 8 431,9 тис. грн. фактично надійшло 13 631,0 тис. грн., виконання – 161,7 %, в  порівнянні з 2015 роком надійшло більше на 5 957,2 тис.  грн., в тому числі:  по єдиному податку з юридичних осіб 4 групи (фіксованого с/г податку) надходження складають 11 636,0 тис грн. при прогнозних показниках в сумі 6 851,7 тис грн., виконання становить 180,0 %, до відповідного періоду минулого року фактичні надходження зросли на
5 171,1 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при  прогнозному завданні  на рік в сумі 2 479,4 тис.  грн. фактично надійшло 3 097,7  тис. грн., виконання – 124,9 %, в  порівнянні  з  минулим роком  надійшло  більше на  1 464,6 тис.  грн. . 

Надходження податку на нерухоме майно виконано на 133,2 %, при прогнозних  показниках в сумі 472,6 тис грн, надходження складають 629,6 тис грн, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшено на 396,3 тис. грн.

За 12 місяців  2016 року до бюджету надійшло 39 238,2 тис. грн. Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування при індикативному показнику в сумі  32 780,1 тис. грн. Надходження склали більше від доведеного завдання на
6 458,1 тис. грн., або на 19,7 %.

 

 1. Інвестиційні проекти і соціальні заходи, реалізовані у Петрівському районі у 2015 – 2016 роках

 

Кошти державного бюджету, залучені на соціально-економічний

розвиток району, тис. грн.

 

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Державний фонд регіонального розвитку  

-

3087,8

4368,4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

-

1639,9

4600,0

 

ВСЬОГО

-

4727,7

8968,4

Обсяг коштів міжнародної технічної допомоги, залучених в район, тис. грн.

 

2014 рік

2015 рік

2016 рік

-

1041,6

2181,9

                                                                                                         Всього – 3223,5 тис. грн.

 

 

3.1. Освіта – 13,5 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

4,1 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

6,4 млн. грн.

Інші джерела

-

3,0 млн. грн.

 

 1. В рамках участі в Проекті «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», організатором якого є Український фонд соціальних інвестицій, у 2015 – 2016 роках в комунальному закладі «Петрівський НВК «ЗШ ІІ-ІІІ ступенів - гімназія» встановлено 86 віконних прорізів та 4 дверних блоків, облаштовані внутрішні і зовнішні укоси. Загальна вартість проекту склала 2,7 млн. грн.
 2. В рамках участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2015-2016 роках реалізовані 2 мікропроекти по заміні віконних прорізів в Петрівському ДНЗ № 1 «Рудана» та в Новостародубській ЗШ I-III ступенів на енергозберігаючі на загальну суму 760,0 тис. грн.
 3. У 2015 – 2016 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету реалізовані 3 інвестиційні проекти по заміні віконних прорізів в Чечеліївській і Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів, а також по капітальному ремонту теплосистеми КЗ  «Петрівське  навчально-виховне  об’єднання  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» на загальну суму 2,8 млн. грн.:
 4. У 2016 році в рамках перемоги в Програмі «Місто - нашими руками», організатором якого є ПрАТ «ЦГЗК», отримані гранти на реалізацію 2 проектів по заміні віконних прорізів Іскрівської ЗШ I-III ступенів та капітальному ремонту даху Зеленського ДНЗ в загальній сумі 240,0 тис. грн. Загальна ж вартість робіт по цих 2 об’єктах (включаючи фінансування з місцевих бюджетів) склала 1,4 млн. грн.
 5. У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету придбано шкільний автобус для Новостародубської сільської ради на суму 1,3 млн. грн.
 6. У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету придбано навчально-комп’ютерний комплекс для Петрівського НВК на суму 197,5 тис. грн.
 7. У 2015 – 2016 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів місцевих бюджетів придбане обладнання для навчальних закладів Петрівського району на загальну суму 817,0 тис. грн. (комп’ютери, комплекти спортивного обладнання, мультимедійні комплекси та обладнання для кабінету хімії).
 8. У 2016 році частково придбані підручники для безоплатного забезпечення учнів
  4 – 7 класів ЗНЗ району на загальну суму 102,0 тис. грн.
 9. У 2015 – 2016 роках здійснено заходів з енергоефективності та енергозбереження виконано в закладах загальної (крім зазначених вище) та дошкільної освіти на загальну суму близько 2,0 млн. грн.
 10. У 2015 – 2016 роках відкрито додаткову групу в Зеленському ДНЗ та обладнано харчоблок, спортзал, озеленено та облаштовано територію Зеленської ЗШ I-III ступенів, на що Зеленської сільською радою спрямовано 200,0 тис. грн.
 11. У 2016 році виконані поточні ремонти спортзалів Луганської, Балахівської та Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів на суму 200,0 тис. грн.
 12. У 2016 році Петрівською селищною радою виконано капітальний ремонт пральні Петрівського ДНЗ № 1 «Рудана», освоєно 170,0 тис. грн.
 13. У 2015 – 2016 роках на покращення матеріально-технічного стану та виконання поточних ремонтів приміщень ЗНЗ та ДНЗ району спрямовані кошти в сумі
  760,0 тис. грн.

 

 3.2. Охорона здоров’я – 5,9 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

2,0 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

2,2 млн. грн.

Інші джерела

-

1,7 млн. грн.

 

 1. В рамках участі в проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2015-2016 роках реалізовані 2 мікропроекти по капітальному ремонту систем опалення зі встановленням піролізних котлів в Чечеліївському ФАПі та Іскрівській лікарській амбулаторії на загальну суму 998,0 тис. грн.:
 2. У 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету реалізовані 2 інвестиційні проекти на загальну суму 2,2 млн. грн.
 3. В рамках перемоги в Програмі «Місто – нашими руками», організатором якого є ПрАТ «ЦГЗК», та за рахунок залучених спонсорських коштів соціально відповідального бізнесу у 2015 році реалізовано інвестиційний проект «Ремонт фасаду та приміщення терапевтичного відділення Петрівської центральної районної лікарні із заміною віконних прорізів та дверних блоків» на загальну суму 760,0 тис. грн.
 4. У 2015 році виконано реконструкцію покрівлі інфекційного корпусу Петрівської ЦРЛ та поточний ремонт покрівель Водянського та Червонокостянтинівського ФАПів на загальну суму 250,0 тис. грн.
 5. У 2015 - 2016 роках виконаний поточний ремонт 6 палат в головному корпусі, капітальний ремонт рентгенологічного кабінету, хірургічного кабінету та поточний ремонт малої операційної поліклінічного відділення, поточний ремонт цокольного поверху та поточний ремонт входу до головного корпусу Петрівської ЦРЛ на загальну суму 544,0 тис. грн.
 6. У 2016 році облаштована кімната для зберігання і видачі наркотичних засобів в приміщенні комунального закладу "Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" районної ради, освоєно 30,0 тис. грн.
 7. У 2016 році забезпечене централізоване постачання кисню по відділенням та виконаний капітальний ремонт ліфтів терапевтичного відділення Петрівської центральної районної лікарні на загальну суму 215,0 тис. грн.
 8. У 2015 - 2016 роках в Петрівській ЦРЛ (крім зазначених вище головного та інфекційного корпусів), ФАПах та лікарських амбулаторіях виконано капітальний ремонт (заміну) віконних прорізів і дверних блоків на суму 135,0 тис. грн.
 9. У 2016 році придбано 5 газових опалювальних котлів на суму 143,5 тис. грн. та виконано частковий ремонт опалювальної системи головного та інфекційного корпусів Петрівської центральної районної лікарні на суму 32,0 тис. грн.
 10. У 2015 - 2016 роках придбане медичне та технічне обладнання для Петрівської центральної лікарні на суму 472,0 тис. грн.
 11. У 2015 - 2016 роках виконаний поточний ремонт та покращено матеріально-технічний стан Зеленської лікарської амбулаторії (заміна вікон, вхідних і міжкімнатних дверей, ремонт покрівлі, внутрішній ремонт, встановлення бетонного паркану, закупівлю меблів, обладнання) на загальну суму 259,0 тис. грн.

 

3.3. Культура – 2,2 млн. грн.

 

 1. У 2015 – 2016 роках виконано капітальний ремонт віконних прорізів (заміну) та частковий капітальний ремонт покрівлі Петрівського районного будинку культури на загальну суму 706,0 тис. грн.
 2. У 2016 році виконано капітальний ремонт Петрівського районного музею історії на суму 163,0 тис. грн. та засновано сквер під символічною назвою «Єдність Петрівщини».
 3. У 2016 році придбані сценічні костюми і сценічне взуття аматорському хоровому колективу районного Будинку культури та українські костюми для хореографічного відділення Петрівської дитячої музичної школи на суму 223,0 тис. грн.
 4. У 2015 – 2016 роках виконано капітальний та поточні ремонти приміщень та покрівель сільських будинків культури, клубів та бібліотек, встановлення теплогенераторів, заміну віконних прорізів, покращення матеріально-технічної бази на загальну суму 1,1 млн. грн.

  

3.4. Житлово-комунальне господарство – 14,5 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

2,6 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

11,7 млн. грн.

Інші джерела

-

0,2 млн. грн.

 

 1. У 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку реалізовано проект «Водопровідна мережа по вулиці Леніна, смт Петрове Петрівського району – реконструкція (третя черга)» на суму 3,0 млн. грн.
 2. Для відновлення зовнішнього вуличного освітлення на територіях сільських, селищних рад району у 2015 – 2016 роках спрямовані кошти в сумі 2,4 млн. грн.

3. В с. Ганнівка ведуться роботи з будівництва водопровідної мережі, у 2015 – 2016 роках освоєно близько 500,0 тис. грн.

 1. У 2015 – 2016 роках виконано капітальний ремонт покрівлі, ремонт лабораторії, здійснено освітлення території та покращено матеріально-технічну базу водоочисної станції водоочисної станції КП «Петрівське» на суму близько 900,0 тис. грн.
 2. У 2015 році КП "Комунсервіс" Зеленської сільської ради придбано техніки (трактор, косилка, сніговідвал, екскаватор, установка з виробництва пеллетів) на суму більше 900,0 тис. грн.
 3. У 2015 – 2016 роках сільськими, селищними радами виконані роботи з оновлення містобудівної документації населених пунктів району на суму 450,0 тис. грн.
 4. У 2015 – 2016 роках виконано реконструкцію водопровідної системи головного корпусу Петрівської центральної районної лікарні. Освоєно 328,0 тис. грн.
 5. У 2016 році Петрівською селищною радою реалізовано інвестиційний проект «Упорядкування прибудинкової території біля будинків №№ 5, 6 по вул. Літвінова в смт Петрове». Освоєно 1650,0 тис. грн., у тому числі 140,0 тис. грн. - грант ПрАТ «ЦГЗК» в рамках участі і перемоги в Програмі «Місто - нашими руками».
 6. У 2016 році для ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків в
  смт Петрове спрямовані кошти в сумі близько 580,0 тис. грн.

12. На територіях населених пунктів району протягом 2015 – 2016 років облаштовані зупинки громадського транспорту на суму 114,0 тис. грн.

 

3.5. Охорона навколишнього природного середовища – 13,8 млн. грн.

 Реалізовано інвестиційний проект «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Березніговатої в смт Петрове з проведенням робіт по благоустрою берегової лінії водойми з улаштуванням габіонного кріплення». У 2015 – 2016 роках освоєно 769,0 тис. грн.

 1. У 2016 році Петрівською селищною радою реалізується проект «Нове будівництво по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Березніговатої в смт Петрове з проведенням робіт по розчищенню водойми».
  У 2016 році освоєно 1326,0 тис. грн.
 2. Реалізовано інвестиційний проект «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану Іскрівського водосховища в районі мосту на території Богданівської сільської ради з проведенням робіт по благоустрою берегової лінії водойми». У 2015 – 2016 роках освоєно 376,0 тис. грн.
 3. Реалізовано інвестиційні проекти по відновлення і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Зелена в центральній і південній частині с. Йосипівка. У 2014 – 2016 роках освоєно 2,8 млн. грн.
 4. Виконано будівництво гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення поверхневими водами вул. Шкільна в с. Йосипівка на суму 220,0 тис. грн.
 5. Виконано будівництво протиповіневого ставка на території Йосипівської сільської ради. У 2014 – 2016 роках освоєно 970,0 тис. грн.
 6. У 2014 - 2015 роках виконано гідрологічну очистку русла річки Жовта на території Ганнівської сільської ради. Освоєно 1,2 млн. грн.
 7. У 2015 – 2016 роках на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, забезпечення екологічного зберігання і захоронення відходів, придбання обладнання та інвентарю, здійснення заходів з благоустрою і озеленення територій спрямовано коштів в сумі
  2,6 млн. грн.
 8. У 2015 – 2016 роках виконувались будівництво і реконструкція каналізаційних мереж і споруд закладів освіти та охорони здоров’я, освоєно 2,6 млн. грн.
 9. Завершена реконструкція каналізаційних мереж в смт Петрове. У 2014 – 2016 роках освоєно 1,4 млн. грн.
 10. У 2015 році для забезпечення екологічного зберігання та захоронення твердих побутових відходів на місці їх санкціонованого видалення на територіях Водянської та Новостародубської сільських рад спрямовані кошти в сумі 99,0 тис. грн.
 11. У 2016 році виконаний поточний ремонт гідроспоруди в с. Іскрівка на суму
  150,0 тис. грн.

 

3.6. Транспорт та автомобільні дороги – 13,6 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

5,6 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

7,6 тис. грн.

Інші джерела

-

0,4 тис. грн.

 

 1. У 2015 – 2016 роках за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій реалізовано інвестиційний проект «Проведення капітального ремонту мосту по вулиці Ілліча в смт Петрове Кіровоградської області» на загальну суму 2,8 млн. грн.
 2. У 2016 році виконані роботи по поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Т-12-15 Глинськ - Олександрія – Петрове - межа області (напрямки: Петрове – Олександрія та Петрове – Луганка).
 3. У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій реалізовано інвестиційний проект «Капітальний ремонт ділянки дороги Т-12-15 Глинськ - Олександрія - Петрове, Петрівський район» на загальну суму 4,1 млн. грн.
 4. У 2015 – 2016 роках виконані капітальні та поточні ремонти комунальних доріг на території району за кошти місцевих бюджетів та кошти соціально відповідального бізнесу на загальну суму 6,7 млн. грн. Значні кошти місцевих бюджетів в цьому напрямку спрямовували Петрівська селищна, Ганнівська, Зеленська, Чечеліївська та Йосипівська сільські ради.
 5. По комунальним дорогам за кошти місцевого бюджету в сумі 23,0 тис. грн. встановлені технічні засоби регулювання дорожнього руху на території Петрівської селищної ради.

 

3.7. Фізкультура і спорт – 1,6 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

0,4 млн. грн.

Інші джерела

-

1,2 млн. грн.

 

 1. У 2016 році за рахунок коштів соціально відповідального бізнесу виконано капітальний ремонт спортивного залу Петрівської дитячої музичної школи на суму
  970,0 тис. грн.

2. На територіях населених пунктів району протягом 2015 – 2016 років побудовані дитячі ігрові і спортивні майданчики та встановлені вуличні тренажери на загальну суму 665,1 тис. грн.

  

3.8. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,6 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

1,4 млн. грн.

Інші джерела

-

0,2 млн. грн.

 

 1. У 2015 – 2016 роках виконані роботи з капітального ремонту територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району а також покращено його матеріально-технічну базу на загальну суму 1,1 млн. грн.
 2. У 2015 – 2016 роках виконаний частковий капітальний ремонт будівлі Петрівської районної організації ветеранів України на суму 165,0 тис. грн.
 3. В рамках перемоги в Програмі «Місто – нашими руками», організатором якого є ПрАТ «ЦГЗК», у 2015 році реалізовано інвестиційний проект «Благоустрій скверу ветеранів» на загальну суму 307,3 тис. грн.

  

3.9. Сільське господарство – 30,5 млн. грн.

 Для покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарськими товаровиробниками району придбано 19 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 

 1. 23,6 млн. грн. (118,0 % від запланованого – 20,0 млн. грн.).
 2. З метою поліпшення селекційної роботи в галузі тваринництва, покращення породного складу великої рогатої худоби та оновлення основного стада сільськогосподарськими підприємствами району здійснені заходи (закупівля нетелів, ремонтних свинок, кнурців, введення в основне стадо нетелів) на загальну суму 5,4 млн. грн., що більше у 4,1 рази від запланованого (1,3 млн. грн.).
 3. Розвиток городництва. ФОП Гончаренко С.В. та ФОП Горбанець І.І. спрямовані кошти в сумі 149,0 тис. грн. для закупівлю садивного матеріалу, догляд за рослинами та оплату праці найманих працівників (149 % від запланованого – 100,0 тис. грн.).
 4. ПСП «Зарічне» в проведена часткова реконструкція молочно-товарного комплексу проектною потужністю 500 голів загальною вартістю 20,0 млн. грн. Станом на 01 січня
  2017 року ступінь будівельної готовності об’єкта становить 50 %, освоєно 10,0 млн. грн.
 5. СТОВ «Колос» виконане будівництво зерноочисного агрокомплексу ЗАВ в с. Зелене вартістю 530,0 тис. грн.
 6. ФГ «Алан» в с. Зелене проводиться будівництво току загальною вартістю 1,5 млн. грн. Станом на 01 січня 2017 року ступінь будівельної готовності об’єкта становить
  55 %, освоєно 800,0 тис. грн.

 

3.10. Промисловість – 200,0 тис. грн.

 ТОВ «ЕКО ФУД ІНВЕСТ» частково виконані роботи по створенню підприємства по переробці молочної продукції та виробництву сиру на території Малинівської сільської ради (потужність 4 т/добу, створення 8 робочих місць), освоєно 200,0 тис. грн. (план на 2016 – 2017 роки – 900,0 тис. грн.).

  3.11. Інші – 1,2 млн. грн.

 У 2015 – 2016 роках виконані капітальні ремонти віконних прорізів та дверних блоків (заміну), ремонти покрівель, поточні ремонти приміщень, заходи з енергозбереження та енергоефективності, покращення матеріально-технічної бази районної, сільських, селищних рад на суму 1,2 млн. грн.

 1. Виконаний зовнішній ремонт Свято-Покровської церкви на суму 60,0 тис. грн.

  Підтримка учасників АТО

 

У 2016 році надана допомога військовій частині Збройних Сил України – польова пошта 2304, над якою здійснює шефство райдержадміністрація:

ремонт автомобіля ВАЗ 2106;

дрова (30 кубометрів).

 Протягом 2016 року через ЦНАП райдержадміністрації надійшло 137 звернень від учасників АТО щодо надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області видано 129 наказів щодо надання дозволів на виготовлення проектної документації із землеустрою та 19 наказів щодо затвердження документації із землеустрою та передачі у приватну власність земельних ділянок на загальну площу 36,6700 га за рахунок земель державної власності.

Станом на 01 січня 2017 року по Петрівському району зарезервовано земельні ділянки, для передачі у власність учасникам АТО, загальною площею 128,24 га.

 Протягом 2015 – 2016 років:

встановлено статус учасників бойових дій з числа учасників АТО 200 особам;

виплачено компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг 181 учаснику АТО, яким ще не встановлено статус учасник бойових дій за рахунок коштів районного бюджету (в розмірі 50 %) на загальну суму 208,3 тис. грн.;

виплачено допомогу на лікування 14 пораненим учасникам АТО та допомогу 2 сім’ям загиблих учасників АТО на загальну суму 113,0 тис. грн.;

послугою сімейного відпочинку скористалися 13 сімей демобілізованих учасників АТО (38 осіб, з них – 25 - дорослих, 13 - дітей);

забезпечено санаторно-курортними путівками 18 учасників АТО;

щорічну разову грошову допомогу до 9 травня виплачено 180 учасникам АТО в сумі 920,0 грн.

19 демобілізованих учасників АТО навчалися на курсах водіїв за категорією «С» та «Д». Загальна сума витрат на навчання склала 161,5 тис. грн.;

складено 301 соціальний паспорт демобілізованих учасників АТО;

здійснено оцінку потреб 95 сімей учасників АТО (психологічна, правова, медична допомога, працевлаштування, оздоровлення) та направлено до відповідних установ та організацій, до компетенції яких відноситься їх забезпечення;

в рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи», психологами Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги 3 особам.

  

 1. Організаційна інформація

 Станом на 01 січня 2017 року у Петрівській райдержадміністрації є 

4 керівні посади, з них посада першого заступника голови районної державної адміністрації є вакантною. Зокрема, на даних посадах працюють:

голова РДА – Завалій С.В.,

перший заступник голови РДА – вакансія,

заступник голови РДА – Панета Т.Г.,

керівник апарату РДА – Семехова О.О.

Крім посади першого заступника голови райдержадміністрації, яка відноситься до посад державної служби категорії «Б», інших вакантних посад державних службовців категорії «Б» станом на 01 січня 2017 року у райдержадміністрації немає.

Всього у 2016 році призначено (переведено):

на посади керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (категорія «Б») - 6 осіб, з них за конкурсом – 4 особи;

на посаду керівника структурного підрозділу апарату райдержадміністрації переведено 1 державного службовця (до 01 травня  2016 року);

на посади керівників структурних підрозділів у складі управлінь, відділів райдержадміністрації (категорія «Б») переведено 3 державних службовці (після 01 травня 2016 року).

На виконання законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та у зв’язку з передачею функцій щодо надання послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Петрівського районного управління юстиції до районної державної адміністрації в структурі районної державної адміністрації в межах граничної чисельності працівників було утворено самостійний структурний підрозділ - сектор з питань державної реєстрації з чисельністю 2 штатні одиниці.

З метою приведення структури райдержадміністрації у відповідність до вимог частини третьої статті 6 Закону України «Про державну службу» в частині кількості посад державної служби категорій посад «А» і «Б» у районній державній адміністрації видані відповідні розпорядження голови райдержадміністрації та збільшено штатну чисельність райдержадміністрації на 3 одиниці (з 25 серпня 2016 року і по теперішній час штатна чисельність райдержадміністрації становить  89 одиниць).

Прийняті розпорядження голови райдержадміністрації, якими внесено відповідні зміни до структури і штату структурних підрозділів райдержадміністрації: агропромислового розвитку, соціального захисту населення, фінансового.

В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації забезпечено наявність усіх груп оплати праці, передбачених частиною першою статті 51  Закону України «Про державну службу».

 На виконання розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року № 473 –р «Про план засідань колегій Петрівської районної державної адміністрації на 2016 рік» заплановано 12 та проведено 12 засідань колегій Петрівської районної державної адміністрації на яких було розглянуто 41 питання. За наслідками розгляду питань на колегії прийнято 38 розпоряджень голови районної державної адміністрації та 3 доручення. Аналіз прийнятих рішень свідчить про те, що вони приймались з важливих питань життєдіяльності  Петрівського району.

 

 1. Адміністративні послуги

 В районі створений та діє відділ (центр) надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації.

Укомплектованість ЦНАПу матеріально-технічним обладнанням у 2016 році -
37 одиниць або у 2 р. б. до відповідного періоду минулого року (2015 рік - 18).

Укомплектованість ЦНАПу персоналом у 2016 році - 4 особи (2015 рік - 2).

Кількість наданих адміністративних послуг у 2016 році - 9979 або 2 р. б. до відповідного періоду минулого року (2015 рік - 4902).

Кількість наданих адміністративних послуг на 1000 мешканців складає
413,9 (2015 рік - 202,0).

Повноваження з реєстрації місця проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання передані сектору Петрівської районної ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб та Петрівській селищній раді.

Повноваження з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців передані від органів юстиції відділу (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 ______________________

 

 Публічний звіт буде представлений на пленарному засіданні сесії Петрівської районної ради 30 березня 2016 року о 10.00, яке відбудеться в сесійній залі адміністративної будівлі районної ради.

Відповідальна особа – Горбанець Геннадій Миколайович, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, 097-418-64-93.

 

19 грудня 2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555, якою затверджено відповідний порядок, триває  процедура проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації з розроблення детального плану території земельної ділянки, яка розташована  за межами населеного пункту на території Зеленської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області для потреб пов’язаних з користуванням надрами -  під будівництво та відсипку 2-ї черги автомобільного відвалу  «Західний» кар’єру №4 Артемівського родовища. З матеріалами проекту детального плану території земельної ділянки можна ознайомитися на сайті, матеріали додаються у вкладеннях.    

 Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відповідальним за проведення слухань -  відділом містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства  до 16  січня 2017 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Петрове, вулиця Святкова, 20, кабінет 106. Пропозиції (зауваження) подаються відповідно до чинного законодавства у  письмовому вигляді із зазначенням  прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

 

16 грудня 2016 року 

Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік

17 березня 2016 року у  сесійній залі районної ради о 13-й годині відбудеться публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік.

На веб-сайті райдержадміністрації

http://petrovo.kr-admin.gov.ua/vikonannya-byudzhetiv/vikonannya-mistsevikh-byudzhetiv.html  (розділ «Виконання бюджетів») розміщено інформацію щодо звіту про виконання районного бюджету Петрівського району за 2015 рік.

 

 10 грудня 2016 року

До уваги громадськості!

Петрівська районна державна адміністрація пропонує до обговорення орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2017 рік. Повний текст заходів, передбачених орієнтовним планом можна знайти в розділі "Електронні консультації":http://petrovo.kr-admin.gov.ua/konsultatsiji-z-gromadskistyu/gromadska-ekspertiza.html Ваші пропозиції чекаємо за електронною адресою сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном 9-73-51 (Волощенко Тетяна Миколаївна)

 

09 грудня 2016 року

Петрівська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту детального плану території земельної ділянки  для потреб пов’язаних з користуванням надрами та початок процедури громадських слухань, щодо врахування інтересів громадськості під час розроблення містобудівної документації. Замовником є Петрівська районна державна адміністрація, виконавець – Приватне підприємство «СЕРВІСІНВЕСТ». Підставою для розроблення є розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2016 року №413-р «Про розроблення детального плану території земельної ділянки».

Мета проекту детального плану – використання  земельної ділянки на території Зеленської сільської ради, де розвивається розробка Артемівського родовища магнетитових залізистих кварцитів. Також проводиться визначення і обґрунтування можливості будівництва та відсипки 2-гої черги автомобільного відвалу «Західний» кар’єру № 4 Артемівського родовища та  встановлення заходів по мінімізації техногенного впливу об’єкту гірничорудної промисловості на навколишнє середовище Приватного Акціонерного Товариства «Центральний гірничо - збагачувальний комбінат». Загальна площа території проектування в межах детального плану території складає 115 га (земельна ділянка №1 кадастр№3524981900:02:000:9059 площа 72,1394га; Ділянка №2 площа 43 га). Існуючі громадські та господарські будівлі на ділянці відсутні. Територія, щодо якої здійснюється детальне планування, відноситься за своїм функціональним призначенням до промислових (виробничих). З проектом містобудівної документації  можна ознайомитися в приміщенні районної ради за адресою: смт Петрове, вулиця Святкова, 20, кабінет 106, відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Петрівської районної державної адміністрації або на офіційній сторінці Петрівської райдержадміністрації. Особисто ознайомитися з матеріалами документації можна усі дні, крім суботи та неділі з 9 до 17 години, телефон для довідок 9-62-80. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відповідальним за проведення слухань -  відділом містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства з дня опублікування повідомлення та до 16  січня 2017 року. Пропозиції (зауваження) подаються відповідно до чинного законодавства у  письмовому вигляді із зазначенням  прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.