Публічний звіт

голови Петрівської  районної  державної  адміністрації 

про діяльність районної державної адміністрації

за 2017 рік

 Публічний звіт голови Петрівської  районної  державної  адміністрації  про діяльність районної державної адміністрації за 2017 рік (далі – Публічний звіт) підготовлений відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2017 року за № 28/29896.

Повноваження, які здійснювались районною державною адміністрацією, максимально мали своє відображення в основних завданнях і заходах програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2016 рік, затвердженою рішенням районної ради від 25 грудня 2015 року № 14 зі змінами і доповненнями, метою яких було забезпечення стабільного функціонування основних галузей економіки району, підвищення зайнятості та доходів населення, зростання конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості району, а також в інших районних цільових і комплексних програмах.

З метою забезпечення виконання завдань, заходів і основних показників Програми, райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування району вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи галузей економіки та сфер діяльності, створення умов для розвитку території району, підвищення рівня життя населення.

Короткі підсумки діяльності районної державної адміністрації за звітний період наведені нижче.

 Підсумки економічного і соціального розвитку Петрівського району за 2017 рік

 1.1. За 2017 рік забезпечена позитивна динаміка стосовно виконання наступних показників, завдань і заходів Програми:

обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за 2017 рік склав 10,5 млн. грн., що становить 147,9 % до відповідного періоду попереднього року (7,1 млн. грн.) та 123,5 % до програмного показника (8,5 млн. грн.);

обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за 2017 рік складає 429,1 грн. (145,4 % до  відповідного періоду 2016 року - 295,1 грн. та 120,7 % до програмного показника (355,6 грн.);

за 2017 рік очікується капітальних інвестицій на суму 250000,0 тис. грн.             (203,9 % до відповідного періоду минулого року (122563 тис. грн.)) та 108,7 % до програмного показника (230000,0 тис. грн.));

обсяг капітальних інвестицій на одну особу за 2017 рік очікується в сумі 10548,5 грн., що становитиме 112,7 % до 2016 року (9357,7 грн.) та 109,2 % до програмного показника (9663,9 тис. грн.);

обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за 2017 рік очікується в сумі 16000,0 тис. грн., що становитиме 109,0 % (індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у порівняних цінах) до показника відповідного періоду 2016 року;

середньомісячна заробітна плата працівників за 2017 рік розрахунково становить 5352 грн., темп росту – 147,5 % до відповідного періоду 2016 року (3629 грн.) Стан виконання розміру середньомісячної заробітної плати до програмного показника (5180 грн.) – 103,3 %;

зарплата в галузі сільського господарства за 2017 рік становить 5736 грн. (152,6 % до відповідного періоду минулого року – 3758 грн.);

заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня;

темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) за 2017 рік складає 170,9 % до відповідного періоду попереднього року (за 2016 рік – 152,0%);

планові показники по власних і закріплених доходах загального фонду бюджету району у 2017 році виконано на 119,0 % (план – 119546,4 тис. грн., факт –142309,4 тис. грн., +22763,0 тис. грн.), темп росту – 175,6 %;

доходи місцевих бюджетів на одну особу населення за 2017 рік склали 6,858 тис. грн., темп росту – 173,7 % до відповідного періоду минулого року (3,947 тис. грн.);

темп зростання середньооблікової кількості штатних працівників за III квартал поточного року становить 105,4 % до відповідного періоду минулого року  (середньооблікова чисельність штатних працівників по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, зареєстрованих в районі: III квартал 2017 року – 3016 осіб; III квартал 2016 року - 2879 осіб);

частка домогосподарств, які уклали кредитні договори у рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності у житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансування з місцевих бюджетів) за 9 місяців 2017 року склала 0,28 % до загальної кількості домогосподарств регіону (січень - вересень 2016 року – 0,04 %).

 1.2. За підсумками проведеної роботи по виконання завдань і заходів Програми за 2017 рік залишились невиконаними наступні показники:

станом на 01 грудня 2017 року чисельність наявного населення району складала 23709 осіб, що менше на 336 осіб від показника на початок року (24045 осіб);

природний рух населення у січні – листопаді 2017 році: кількість живонароджених – 131 особа, кількість померлих – 382 особи, природне скорочення – -251 особа);

обсяг виробництва промислової продукції за 2017 рік склав 3717,0 т, що становить 84,5 % до відповідного періоду попереднього року (4399,0 т);

обсяг валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах за січень – листопад 2017 року склав 343194 тис. грн., що становить 92,4 % до відповідного періоду минулого року (371422 тис. грн.), у тому числі:

продукція рослинництва - 324319 тис. грн. або 91,7 % до відповідного періоду минулого року (353562 тис. грн.);

продукція тваринництва - 18875 тис. грн. або 105,7 % до відповідного періоду минулого року (17860 тис. грн.).

обсяг виробництва продукції сільського господарства на сільського мешканця (у постійних цінах) сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік очікувано складе 20141 грн. або 86,9 % до 2016 року (23183грн.);

за 2017 рік працевлаштовано 82 громадянина на нові робочі місця, що становить 109,3 % до затвердженого програмного показника (75 громадян), темп зменшення кількості працевлаштованих на новостворені робочі місця становить 70,7 % до відповідного періоду минулого року (116 осіб);

темп зростання податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі за 9 місяців 2017 року становить 174,3 % до початку року (податковий борг станом на 1 січня 2017 року – 554,8 тис. грн., станом на 1 жовтня 2017 року – 967,0 тис. грн.);

у 2017 році очікується введення в експлуатацію житла в обсязі 133,0 кв. м, темп зменшення – 33,2 % до відповідного періоду минулого року (2016 рік – 401,0 кв. м).

у 2017 році очікується прийняти в експлуатацію 56,1 кв. м житла загальної площі у розрахунку на 10 тис. осіб населення (2016 рік – 164,6 кв. м), темп зменшення – 34,1 %;

за 2017 рік прямі іноземні інвестиції в район не залучались (як і за аналогічний період попереднього року);

інформація щодо обсягів експорту товарів у 2017 році є конфіденційною.

 Фінансова самодостатність

 До зведеного бюджету району за 2017 рік надійшло 325,0  млн. грн., що становить 110,3 % до затвердженого обсягу з урахуванням змін та 149,7 % до фактичних надходжень 2016 року, у тому числі:

загальний фонд – 297,0 млн. грн. або 108,0 %, 149,7 % відповідно;

спеціальний фонд – 28,1 млн. грн. або 142,9% та 150,1 % відповідно.

Із загальної суми надходжень власні та закріплені доходи склали 164,9 млн. грн., що становить 123,4 % запланованого обсягу та 170,9 % у порівняні з 2016 роком, у тому числі:

загальний фонд – 142,3 млн. грн. або 119,0 %, 175,6 % відповідно;

спеціальний фонд – 22,6 млн. грн. або 160,8 % та 146,3 % відповідно.

 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)

 

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Надходження власних і закріплених доходів до зведеного бюджету району, млн. грн.

64,6

98,1

164,9

Темп зростання доходів місцевих бюджетів, % до відповідного періоду попереднього року

125,0

152,0

170,9

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

116,1

124,9

123,4

 

Приріст  власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2016 роком склав у цілому по району 61,3 млн. грн., або 75,6 %, по спеціальному фонду – 7,2 млн. грн. або 46,3 %.

Доходи місцевих бюджетів району у розрахунку на одну особу склали 6,9 тис. грн., що на 3,0 тис. грн. більше ніж у 2016 році.

Основними джерелами дохідної частини місцевих бюджетів (82,4 % від обсягу доходів загального фонду) залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (43,2 %) і плата за землю (39,2 %).

Із загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб (61,5 млн. грн.) 41,5 млн. грн. (67,5 %) надійшло із доходів платника у вигляді заробітної плати та 16,6 млн. грн. (27,0 %) - податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (орендна плата за земельні паї).

Надходження плати за землю склали 55,7 млн. грн., або 118,7 % до плану. Порівняно з 2016 роком в цілому по району приріст надходжень плати за землю склав 31,8 млн. грн., ріст збільшення у 2,3 рази.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду бюджетів району є екологічний податок (58,4 %) – 13,2 млн. грн.,  кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (21,8%) - 4,9 млн. грн.  та власні надходження бюджетних установ (17,8 %) – 4,0 млн. грн., з них  інші джерела власних надходжень -1,6 млн. грн., що складає 39,8 % від загального обсягу власних надходжень.

 

Трансферти з державного бюджету району у 2017 році склали 139,8 млн. грн., що становить 43,0 % від загального обсягу дохідної частини:

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я  - 12,9 млн. грн.;

субвенцій – 126,8 млн. грн., з них:

на здійснення програм соціального захисту населення – 71,2 млн. грн.;

медична субвенція -19,5 млн. грн.;

освітня субвенція – 32,5 млн. грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2,2 млн. грн.;

субвенція на відшкодування лікарських засобів - 433,8 тис. грн.;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 111,7 тис. грн.;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб - 811,4 тис. грн.

Здійснено уточнення зведеного бюджету району за рахунок перевиконання дохідної частини на 42,1 млн. грн., у т.ч.:

загальний фонд – 38,5 млн. грн.;

спеціальний фонд – 3,6 млн. грн.

По загальному фонду із загальної суми перевиконання спрямовано на заробітну плату з нарахуванням – 6,1 млн. грн., енергоносії - 0,5 млн. грн. На першочергові видатки спрямовано 17,7 % (6,8 млн. грн.).

За рахунок розподілу вільного залишку коштів збільшено видаткову частину на 17,8 млн. грн., з них на оплату праці – 1,3 млн. грн., енергоносії - 0,3 млн. грн., на першочергові видатки спрямовано 1,6 млн. грн. (9,0 %).

У 2017 році спрямовувалися кошти на виконання власних та делегованих повноважень органами виконавчої влади місцевого самоврядування, а саме:

на житлово-комунальне господарство у сумі 20,3 млн. грн. (загальний фонд - 16,7 млн. грн., спеціальний фонд – 3,6 млн. грн.), з них:

забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства - 2,2 млн. грн.(загальний фонд - 1,9 млн. грн., спеціальний фонд - 0,3 млн. грн.);

фінансова підтримка об’єктів ЖКГ – 5,7 млн. грн. (загальний фонд - 5,6 млн. грн., спеціальний фонд - 7,5 тис. грн.);

забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства - 2,3 млн. грн.(загальний фонд - 1,4 млн. грн., спеціальний фонд - 0,9 млн. грн.);

благоустрій сіл, селищ – 10,2 млн. грн. (загальний фонд – 7,7 млн. грн., спеціальний фонд – 2,4 млн. грн.);

 на утримання, ремонт доріг використано 6,3 млн. грн. (загальний фонд –2,8 млн. грн., спеціальний фонд – 3,5 млн. грн.);

на фінансування природоохоронних об’єктів і заходів спрямовано 7,2 млн. грн.;

капітальні видатки місцевих бюджетів проведено на суму 40,1 млн.грн., що на 148,0 %  більше ніж у 2016 році.

Капітальні видатки місцевих бюджетів

 

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Капітальні видатки зведеного бюджету району, млн. грн.

21,8

27,1

40,1

Темп зростання, % до відповідного періоду попереднього року

у 2,4 р.б.

124,4

148,0

 

Використання коштів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів

 

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Касові видатки на фінансування природоохоронних об’єктів та заходів, тис. грн.

8009,4

5754,4

7247,5

 

За січень-грудень 2017 року Петрівським відділенням Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області до зведеного бюджету забезпечено надходження в сумі  418 031,5 тис. грн. або 104,5 %  виконання доведених індикативних показників та 142,1 % до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року (+ 123 853,1 тис. грн.).

Сума фактичних надходжень за 12 місяців 2017 р до державного бюджету склала 186 884,9 тис. грн. при прогнозі 191 499,5 тис грн. або 97,6 % до доведеного показника та 133,1 % до минулорічного показника (+ 46 492,3 тис. грн.). 

Податку на прибуток підприємств за 2017 рік при прогнозних показниках  в сумі 719,4 тис. грн.  надійшло 758,1 тис. грн., виконання складає 105,4 % та 110,7 % до факту минулого року (+ 73.3 тис. грн.).

Податку на додану вартість з початку року при завданні 35 846,7  тис. грн. надійшло 38 597,8 тис. грн., виконання доведених показників складає 107,7 % та 168,3 % до факту минулого року. Кількість платників ПДВ - 110 юридичних осіб та одна фізична особа-підприємець. Середньомісячні нарахування ПДВ в 2017 році складають  3 216,5 тис. грн.

За 2017 рік військового збору при завданні 6 938,0 тис. грн. надійшло 6 582,6 тис. грн., виконання доведених показників складає 94,9 % та 151,8 %  до факту минулого року.

Екологічного податку за 2017 рік при прогнозних показниках  в сумі 11 364,9 тис. грн.  надійшло 10 531,0 тис. грн., виконання складає 92,7 % та 130,1 % до факту минулого року (+ 2 439,4 тис. грн.).

Не забезпечено виконання розрахункової бази за 2017 рік до загального фонду державного бюджету  по рентній платі за  користування надрами. Рентної плати  за користування надрами до зведеного бюджету рік надійшло 136 081,7 тис. грн., виконання планових показників складає  94,1 % та 117,1 %  до факту минулого року. Від загальних надходжень  99,9 % сплачує ПрАТ «ЦГЗК», податкові зобов’язання по платі за надра задекларовані та сплачені платниками самостійно та складають 135 990,8 тис. грн., в тому числі до держаного бюджету – 101 993,1 тис. грн., до місцевого бюджету –33 997,7  тис. грн.

Виконання місцевого бюджету за січень-грудень 2017 року становить 110,8 %, при прогнозному завданні в сумі 208 679,9 тис. грн. фактичні надходження складають 231 146,6 тис. грн..

Найбільшу питому вагу у складі надходжень місцевих бюджетів склали надходження податку на доходи фізичних осіб, по якому забезпечено надходження в сумі 76 904,4 тис. грн. при прогнозі 74 930,1 тис. грн. або 102,6 % виконання доведеного показника та 151,8 % до минулорічного показника (+ 26 253,5 тис. грн.).

Плати за землю за 12 місяців  2017 року при прогнозних показниках  в сумі 29 622,9 тис. грн.  надійшло 55 723,1 тис. грн., виконання складає 188,1 % та 232,8 % до факту минулого року (+ 31 789 тис. грн.).

Єдиного  податку для суб’єктів малого підприємництва при  прогнозному завданні  за  рік в сумі  19 930,7 тис.  грн.   фактично  надійшло 18 337,6  тис. грн.,   виконання - 92,0 %, в  порівнянні  з  минулим 2016 роком  надійшло  більше на  4 706,6 тис.  грн. Невиконання доведених показників допущено по єдиному податку з юридичних осіб 4 групи (фіксованого с/г податку) по якому  надходження складають  15 326,6 тис грн. при прогнозних показниках в сумі 17 468,3 тис грн., виконання становить 87,7 % у зв’язку з тим, що термін сплати даного податку - січень 2018 року.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при  прогнозному завданні  на рік   в сумі 1 313,3 тис.  грн.   фактично  надійшло 1 504,9  тис. грн.,   виконання – 114,6 %. 

Надходження податку на нерухоме майно виконано на 152,6 %, при прогнозних     показниках  в сумі    892,9 тис. грн. надходження складають 1 362,9 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшено на 733,3 тис грн.

За 12 місяців 2017 року до бюджету надійшло 56569,8 тис. грн. Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при індикативному показнику в сумі  50125,7 тис. грн. Надходження склало більше від доведеного завдання на 6 444,1 тис. грн. або на 12,9 %.

 

 1. Інвестиційні проекти і соціальні заходи, реалізовані у Петрівському районі у 2017 році

 

Кошти державного бюджету, залучені на соціально-економічний розвиток району, тис. грн.

 

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Державний фонд регіонального розвитку 

3087,8

4368,4

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1639,9

4600,0

 

2180,6

ВСЬОГО

4727,7

8968,4

2180,6

 

Планом заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року передбачена реалізація 12 проектів регіонального розвитку Петрівського району на загальну суму 20,3 млн. грн.

У 2015 – 2017 роках реалізовано проектів на загальну суму 18,5 млн. грн., що становить 91,1 % від запланованого.

З 12 проектів регіонального розвитку:

реалізація яких завершена - 10 (83 %);

на стадії реалізації – 2 (17 %);

на стадії підготовки – 0 (0 %).

 

3.1. Освіта – 9,6 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

9,0 млн. грн.

Інші джерела

-

0,6 млн. грн.

 

 1. Капітальний ремонт (заміна) віконних прорізів і дверних блоків, капітальні і поточні ремонти покрівель в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і ЦДЮТ – 3,9 млн. грн.
 2. Інформатизація освіти та комп’ютеризація навчального процесу – 430 тис. грн.
 3. Поточний ремонт та придбання обладнання для харчоблоку Петрівської ЗШ I ступеня – 307 тис. грн.
 4. Капітальний ремонт котельні Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ст. – 374 тис. грн.
 5. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району (побутова техніка, підручники, шкільні меблі, поточні ремонти в класах, обладнання, спорядження) – 453 тис. грн.
 6. Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів району (поточні ремонти приміщень, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, облаштування блискавкозахистів, встановлення систем пожежної сигналізації, капітальний ремонт і встановлення дитячих ігрових майданчиків та ігрових зон, упорядкування і благоустрій територій та ін.) – 3,2 млн. грн.
 7. Капітальний ремонт приміщення групової Петрівського ДНЗ № 1 «Рудана» (для відкриття додаткової групи) – 956 тис. грн.

 

3.2. Охорона здоров’я – 14,1 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

2,2 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

8,4 млн. грн.

Інші джерела

-

3,5 млн. грн.

 

 1. Капітальний ремонт теплосистем головного та інфекційного корпусів комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 2,2 млн. грн., у тому числі: 2,1 млн. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 157 тис. грн. – районний бюджет;
 2. Капітальний і поточний ремонти дитячого відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» з придбанням меблів – 1,8 млн. грн., в т.ч.: 105,0 тис. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 1,7 млн. грн. – районний бюджет.
 3. Капітальний та поточний ремонти харчоблоку комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» (із заміною дверних блоків і віконних прорізів) та придбанням обладнання – 1,4 млн. грн.
 4. Капітальний ремонт терапевтичного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,4 млн. грн., в т.ч.: 400,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 1,0 млн. грн. – районний бюджет.
 5. Капітальний та поточний ремонти інфекційного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,0 млн. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 190 тис. грн. – районний бюджет, 271 тис. грн. – інші джерела.
 6. Капітальний ремонт пологового відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,5 млн. грн., в т.ч.: 300,0 тис. грн. – кошти ПрАТ "ЦГЗК", 1,2 млн. грн. – районний бюджет.
 7. Капітальний ремонт Богданівського фельдшерсько-акушерського пункту із придбанням меблів і обладнання – 579,0 тис. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 79,0 тис. грн. – районний та сільський бюджети.
 8. Капітальний та поточний ремонти Луганської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини – 880 тис. грн., т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 380 тис. грн. – районний та сільський бюджети.
 9. Капітальний ремонт Новостародубської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини – 1000,0 тис. грн. (кошти ПСП «Зарічне»).
 10. Придбання 2 санітарних автомобілів для комунальних закладів «Петрівська центральна районна лікарня» і "Петрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" районної ради – 1,2 млн. грн.
 11. Придбання квартири для молодого спеціаліста комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 196 тис. грн.
 12. Укладено 2 договори на компенсацію витрат на навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах III – IV рівнів акредитації для роботи у лікувально-профілактичних закладах району (20 тис. грн. за 1 семестр).
 13. Поточний ремонт коридору першого поверху головного корпусу комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» з заміною дверних блоків –140,0 тис. грн.
 14. Капітальний ремонт (заміна) віконних прорізів і дверних блоків, реконструкція покрівель медичних закладів району – 215,0 тис. грн.
 15. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району (придбання медичного обладнання, побутової, комп’ютерної та оргтехніки, капітальний ремонт ліфта комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня») – 495 тис. грн.

 

3.3. Культура – 4,3 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

4,2 млн. грн.

Інші джерела

-

163 тис. грн.

 

 1. Капітальний ремонт покрівлі та капітальний і поточний ремонти будівлі Новостародубської дитячої музичної школи – 1,3 млн. грн.
 2. Завершений капітальний ремонт покрівлі Петрівського районного будинку культури – 245 тис. грн. (всього у 2016 – 2017 роках освоєно 776 тис. грн.).
 3. Капітальний та поточний ремонти Петрівського районного музею історії – 42 тис. грн.
 4. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури (заміна віконних прорізів, поточні ремонти приміщень, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, монтаж систем протипожежної сигналізації, придбання побутової, комп’ютерної та оргтехніка, музичних інструментів, концертних костюмів, сувенірної продукції та ін.) – 881 тис. грн.
 5. Реконструкція будівлі Зеленського СБК – 1,6 млн. грн.
 6. Капітальний ремонт покрівлі та поточний ремонт приміщення Іванівського сільського клубу – 135 тис. грн.
 7. Проведення інвентаризації пам’яток та об’єктів археології (курганів) на території Богданівської сільської ради – 23 тис. грн.
 8. 27 травня 2018 року в обласній філармонії відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», урочисто відкритий творчою делегацією Петрівського району.

З метою належної підготовки до фестивалю аматорському хоровому і хореографічному колективам Петрівського РБК було придбано концертний баян (125,0 тис. грн.) та повний комплект  сценічних  костюмів (53,4 тис. грн.).

До участі в презентації Петрівського району було залучено 92 учасника аматорського мистецтва.

Представниці Петрівського району взяли участь у презентації автентичного національного вбрання «Врода калинова» та сучасного одягу в українському стилі.

В експозиції виставки "Калиновий розмай" було представлено 160 виробів 36 майстрів з Петрівського району: вишиті рушники, оздоблені скриньки із дерева, вироби в техніці соломоплетіння, роботи в сучасних техніках декоративно-ужиткового мистецтва, картини молодих художниць і  виставка короваїв та хлібів.                 

Солістка Тетяна Ігнатьєва, народний аматорський вокальний квартет «Елегія» Петрівського РБК зайняли почесні перші місця і нагородженні Дипломами І ступеня та цінними подарунками, народний аматорський вокальний ансамбль «Тополя» Володимирівського СБК удостоєний другого місця у пісенному фестивалі, Диплому ІІ ступеня, цінного подарунку, а також призу глядацьких симпатій від обкому профспілки працівників культури області. 

 

3.4. Фізкультура і спорт – 2,2 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

1,6 млн. грн.

Інші джерела

-

0,6 млн. грн.

 

 1. Капітальний ремонт спортивного залу комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія» із придбанням спортивних тренажерів і обладнання – 608 тис. грн.
 2. Поточний ремонт спортзалу Новостародубської ЗШ I-III ступенів – 96 тис. грн.
 3. Придбання і встановлення спортивних та дитячих ігрових майданчиків –1,4 млн. грн.
 4. Придбання спортивного інвентарю, тренажерів та обладнання для ДЮСШ "Олімп" – 196 тис. грн.

 

3.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 870 тис. грн.

                                                                                  (місцевий бюджет)

 

 1. Реконструкція господарського приміщення під майстерню територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району – 460 тис. грн.
 2. Покращення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району (придбання комп’ютера, кондиціонера, бензопили) – 35 тис. грн.
 3. Поточний ремонт будівлі ради районної організації ветеранів України –375 тис. грн.

 

3.6. Транспорт та автомобільні дороги – 7,8 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

160 тис. грн.

Місцевий бюджет

-

6,7 млн. грн.

Інші джерела

-

0,9 млн. грн.

 

 1. Встановлення бордюрів на автодорогах вулиць смт Петрове – 160 тис. грн.
 2. Капітальні ремонти автомобільних доріг – 3,2 млн. грн.
 3. Поточні ремонти автомобільних доріг – 4,1 млн. грн.
 4. Встановлення дорожніх знаків та влаштування дорожньої розмітки – 39 тис. грн.
 5. Придбання КП «Комунсервіс» Зеленської сільської ради мікроавтобусу «Ford Transit» – 105 тис. грн.

 3.7. Житлово-комунальне господарство – 13,2 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

12,3 млн. грн.

Інші джерела

-

0,9 млн. грн.

 

 1. Поточний ремонт системи водопостачання Іскрівської сільської лікарської амбулаторії – 50 тис. грн.
 2. Реконструкція та поточні ремонти водопровідних мереж та водопропускних труб, облаштування водостоків та очищення свердловин - 1,7 млн. грн.
 3. Капітальний ремонт (заміна) віконних прорізів та поточний ремонт покрівель каналізаційно-насосних та водоочисної станцій КП "Петрівське" – 427 тис. грн.
 4. Реконструкція системи теплопостачання адміністративного приміщення Петрівської районної ради – 672 тис. грн.
 5. Поточний ремонт приміщення із заміною віконних прорізів та дверних блоків в обрядовій залі с. Водяне – 59 тис. грн.
 6. Капітальний та поточний ремонти приміщень Новостародубської та Зеленської сільських рад – 451 тис. грн.
 7. Поточний ремонт, монтаж системи опалення, водопроводу і каналізації та внутрішнє оздоблення у відділі реєстрації КП «Петрівське» Петрівської селищної ради – 382 тис. грн.
 8. Утеплення мешканцями багатоквартирних житлових будинків зовнішніх стін квартир та заміна віконних прорізів – 278 тис. грн.
 9. Поточні ремонти покрівель, козирків під’їздів та ганків багатоповерхових житлових будинків в смт Петрове – 2,2 млн. грн., в тому числі 3 будинків за рахунок коштів районного бюджету, що перебувають на балансі Петрівського ККП – 1,0 млн. грн.
 10. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою в районі житлових будинків по вул. Літвінова смт Петрове – 1,2 млн. грн.
 11. Рекультивація розарію з метою благоустрою в районі центрального ринку по вул. Каштанова в смт Петрове – 186 тис. грн.
 12. Корчування дерев і кущів, видалення порослі з плануванням проїзної частини дороги по вул. Миру та Квітневій в смт Петрове – 198 тис. грн.
 13. Облаштування територій парків відпочинку в с. Олександрівка та с. Іскрівка і території Володимирівської ЗШ I-II ст. – 499 тис. грн.
 14. Встановлення одностороннього бар’єрного огородження на підході до мосту через р. Інгулець по вул. Центральна в смт Петрове – 389 тис. грн.
 15. Упорядкування тротуарів, місць для паркування автомобілів в смт Петрове – 550 тис. грн.
 16. Встановлення урн, лавок, павільйонів – 76 тис. грн.
 17. Встановлення та впорядкування місць біля меморіальних дощок, пам’ятних знаків, геральдичних плит - 160 тис. грн.
 18. Встановлення систем відеоспостереження – 464 тис. грн.
 19. Встановлення та поточний ремонт автобусних зупинок – 150 тис. грн.
 20. Відновлення вуличного освітлення вулиць населених пунктів – 2,1 млн. грн.
 21. Виготовлення цифрових векторних планів для розробки генеральних планів населених пунктів, оновлення містобудівної документації - 969 тис. грн.

 3.8. Охорона навколишнього природного середовища – 7,3 млн. грн.

                                                                                          (місцевий бюджет)

 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, поліпшення технічного стану та благоустрою водойм, будівництво берегоукріплювальних споруд, улаштування габіонного кріплення берегової лінії річок: Зелена в с. Йосипівка, Березніговата в смт Петрове та Жовта в с. Ганнівка – 2,5 млн. грн.

 1. Реконструкція каналізаційних мереж та споруд багатоквартирного будинку по пров. Кошового, 1б в смт Петрове – 97 тис. грн.
 2. Реконструкція каналізаційних мереж та споруд Петрівського районного будинку культури – 160 тис. грн.
 3. Реконструкція каналізаційних мереж та споруд Новостародубської ЗШ І-ІІІ ст. та Зеленської ЗШ І-ІІ ст. – 186 тис. грн.
 4. Реконструкція каналізаційної системи та споруд Іскрівської сільської лікарської амбулаторії – 292 тис. грн.
 5. Реконструкція та поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж житлових будинків, жолобів зливної каналізації в смт Петрове – 921 тис. грн.
 6. Будівництво каналізаційної мережі приміщення Ганнівської сільської ради –135 тис. грн.
 7. Будівництво каналізаційної мережі приміщення Володимирівського СБК –428 тис. грн.
 8. Придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств району –1,2 млн. грн.
 9. Санітарна обрізка, видалення аварійних і сухостійних дерев – 1,3 млн. грн.
 10. Придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів – 190 тис. грн.
 11. Вирощування захисних лісових насаджень, здійснення заходів з озеленення територій – 665 тис. грн.
 12. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 1,0 млн. грн.

 3.9. Співпраця з ПрАТ «ЦГЗК»

25 квітня 2017 року було підписано тристоронню Угоду про соціально-економічне партнерство між райдержадміністрацією, районною радою та ПрАТ «ЦГЗК» (додаткову угоду було підписано 24 липня 2017 року).

В рамках Угоди на території Петрівського району у 2017 році було реалізовано 7 масштабних дороговартісних проектів і 18 мікропроектів - переможців конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» загальним обсягом фінансування 8,7 млн. грн., у тому числі за джерелами фінансування:

3,5 млн. грн.

-

грант ПрАТ «ЦГЗК» в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство

3,2 млн. грн.

-

кошти районного бюджету

1,1 млн. грн.

-

кошти сільських, селищних бюджетів

0,1 млн. грн.

-

кошти громади

0,8 млн. грн.

-

інші джерела

 Перелік інвестиційних проектів, реалізованих в рамках Угоди у 2017 році:

 Капітальний ремонт терапевтичного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,4 млн. грн., в т.ч.: 400,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 1,0 млн. грн. – районний бюджет.

 1. Капітальний та поточний ремонти інфекційного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,0 млн. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 190 тис. грн. – районний бюджет, 271 тис. грн. – інші джерела.
 2. Капітальний ремонт пологового відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 1,5 млн. грн., в т.ч.: 300,0 тис. грн. – кошти ПрАТ "ЦГЗК", 1,2 млн. грн. – районний бюджет.
 3. Капітальний ремонт Богданівського фельдшерсько-акушерського пункту із придбанням меблів і обладнання – 579,0 тис. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 79,0 тис. грн. – районний та сільський бюджети.
 4. Капітальний та поточний ремонти Луганської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини – 880 тис. грн., т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 380 тис. грн. – районний та сільський бюджети.
 5. Капітальний ремонт спортивного залу комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія» із придбанням спортивних тренажерів і обладнання – 608 тис. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 108 тис. грн. – районний бюджет.
 6. Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Жовтнева в с. Іскрівка - 587 тис. грн., в т.ч.: 300,0 тис. грн. - кошти ПрАТ «ЦГЗК», 187 тис. грн. - сільський бюджет, 100,0 тис. грн. - інші джерела.
 7. Проекти – переможці конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» - 2,1 млн. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 452 тис. грн. – районний бюджет, 628 тис. грн. – сільські, селищні бюджети, 82,0 тис. грн. – кошти громади, 429 тис. грн. – спонсорські кошти, а саме:

8.1. «Спільно створимо умови для дозвілля сільського населення» (облаштування території парку в с. Олександрівка) – 256 тис. грн.

8.2. «Облаштування території парку в с. Іскрівка» – 183 тис. грн.

8.3. «Моє шкільне подвір’я» (встановлення дитячого майданчика, лавок, столів, висадження зелених насаджень, облаштування клумб на території Володимирівської ЗШ I-II ст.) – 70 тис. грн.

8.4. «Капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання в с. Володимирівка та с. Ганнівка» (заміна глибинних насосів) – 37 тис. грн.

8.5. «Енергозберігаючі заходи в школі с. Новий Стародуб. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові» - 317 тис. грн.

8.6. «З турботою про людей» (поточний ремонт приміщення із заміною віконних прорізів та дверних блоків в обрядовій залі с. Водяне) – 59 тис. грн.

8.7. «Турбота про підростаюче покоління - запорука успішної держави» (капітальний ремонт віконних прорізів Петрівської ЗШ I ступеня - філії КЗ "Петрівське НВО "ЗШ I-III ступенів - гімназія") – 267 тис. грн.

8.8. «Енергозберігаючі заходи  в ДНЗ «Колосок» с. Козацьке Капітальний ремонт: заміна вікон  на металопластикові» - 150 тис. грн.

8.9. «Покращення навчально-матеріальної бази школи. Забезпечення сучасними технічними засобами: придбання LED-телевізора» (для Балахівської ЗШ І-ІІ ст.) –30 тис. грн.

8.10. «Ми-клас-школа» (придбання шкільних меблів та телевізора в кращий клас Петрівської ЗШ I-III ст.) -  30 тис. грн.

8.11. «Від комфортних умов - до якісної освіти» (придбання шкільних меблів, телевізора, проектора, ноутбуків, планшетів, стендів, поточний ремонт кращого класу КЗ "Петрівське НВО "ЗШ I-III ступенів - гімназія") – 108 тис. грн.

8.12. «Здоров’я дитини - майбутнє України» (встановлення комплексу вуличних спортивних тренажерів біля Іскрівської ЗШ I-III ст.) – 100 тис. грн.

8.13. «Спорт доступний для всіх» (встановлення комплексу вуличних спортивних тренажерів в дворі житлового будинку по вул. Л.Українки в с. Новий Стародуб) – 75 тис. грн.

8.14. «Подаруй дитині мрію» (встановлення дитячого ігрового майданчику в с. Солдатське) – 120 тис. грн.

8.15. «Бібліотека - інформаційний центр громади» (придбання комп’ютерної та оргтехніки в Петрівську центральну районну бібліотеку) – 42 тис. грн.

8.16. «Культура громади – понад усе» (придбання музичної апаратури в Петрівський РБК) – 49 тис. грн.

8.17. «Відроджуємо мистецтво разом» (придбання музичної апаратури в Новостародубський СБК) – 44 тис. грн.

8.18. «Удосконалення надання медичних послуг населенню» (придбання медичного обладнання для клініко-діагностичної лабораторії поліклінічного відділення КЗ "Петрівська ЦРЛ") – 154 тис. грн.

 3.10. Сільське господарство – 117,4 млн. грн.

 1. Сільськогосподарськими підприємствами району для покращення матеріально-технічної бази придбано 53 одиниці техніки на загальну суму 109,0 млн. грн.

 1. З метою поліпшення селекційної роботи в галузі тваринництва, покращення породного складу великої рогатої худоби та оновлення основного стада ПСП «Зарічне», ТОВ А/ф «П’ятихатська» та СВК А/ф «Маріампольська» введено в основне стадо 210 голів нетелів, придбано 85 голів ремонтних свинок, 18 голів кнурців та 12 голів овець на загальну суму 1,6 млн. грн.
 2. На розвиток городництва фізичними особами-підприємцями спрямовано 120,0 тис. грн. на закупівлю насіння, догляд за рослинами та оплату праці сезонних найманих працівників.
 3. У 2015 – 2017 роках ПСП «Зарічне» проводиться реконструкція молочно-товарного комплексу проектною потужністю 500 голів, всього освоєно 16,0 млн. грн., в т.ч. 6,0 млн. грн. у 2017 році (заплановано – 20,0 млн. грн.).
 4. У 2016 – 2017 роках ФГ «АЛАН» виконане будівництво току в с. Зелене вартістю 1,5 млн. грн., у тому числі 2017 рік – 0,8 млн. грн.

 Підтримка учасників АТО

 Відповідно до розпочатих соціальних ініціатив сформовано Атлас земельних масивів для передачі військовослужбовцям, які приймають чи приймали участь в Антитерористичній операції на території східної частини України, згідно якого зарезервовані  земельні ділянки для передачі у власність на території Петрівського  району Кіровоградської області на загальну площу 128,24 га.

Як результат, Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області протягом 2017 року передано у власність 103 земельних ділянки загальною площею 206 га.

Окрім того, надано 45 дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 90 га. 

 Протягом 2017 року:

на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебувають 225 осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій з числа учасників АТО;

2  учасникам АТО виплачено допомогу на лікування на загальну суму 20 тис. грн. (10 тис. грн. - районний бюджет, 10 тис. грн. - обласний бюджет);

послугою сімейного відпочинку скористалися 4 сім'ї учасників АТО (11 осіб, з них 7 – дорослих, 4 – дитини). Витрати на надання послуги в санаторії «Борисфен» м. Очаків склали 24 тис. грн.;

фінансування на заходи профадаптації та санаторне-курортного лікування склало 90 тис. грн. (71 тис. грн. – державний бюджет, 13 тис. грн. – обласний бюджет, 6 тис. грн. – районний бюджет), у т.ч.: 3 учасники АТО отримали послуги професійного навчання - курси водіїв (14 тис. грн.) та 12 учасників АТО отримали санаторно-курортне лікування (76 тис. грн.);

72 учасникам АТО виплачена пільга на житлово-комунальні послуги на загальну суму 42 тис. грн. (в розмірі 50 % до встановлення статусу учасника бойових дій);

малолітня дитина загиблого учасника АТО Матлак Д.О. забезпечена житлом загальною площею 65,6 кв. м. на суму 405 тис. грн., а малолітньому Міхно О.І. призначено та виплачено компенсацію на придбання житла у сумі 406 тис. грн.;

послугами відпочинку та оздоровлення охоплено 10 дітей учасників АТО (100 %), загальна сума витрат склала 63 тис. грн.;

складено 215 соціальних паспортів демобілізованих учасників АТО;

здійснено оцінку потреб 22 сімей учасників АТО (психологічна, правова, медична допомога, працевлаштування, оздоровлення) та направлено до відповідних установ та організацій, до компетенції яких відноситься їх забезпечення;

в рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи», психологами Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги 3 особам;

розроблено та розповсюджено буклети «Інформаційний порадник для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей», «Психологічна допомога після пережитої стресової  події» та дорожня карта демобілізованого, «Соціальна  допомога учасникам АТО «Залиш «ТЕМРЯВУ» на війні».

 Організаційна інформація

 Станом на 01 січня 2018 року у Петрівській райдержадміністрації є 4 керівні посади, з них одна, а саме: посада заступника голови районної державної адміністрації є вакантною. Зокрема, на даних посадах працюють:

голова РДА – Завалій С.В.,

перший заступник голови РДА – Панета Т.Г.,

заступник голови РДА – вакансія,

керівник апарату РДА – Семехова О.О.

Протягом 2017 року зміни у структурі та скорочення штату у районній державній адміністрації не відбулися. Станом на 01 січня 2018 року штатна чисельність райдержадміністрації залишилася без змін і становить 89 одиниць, у тому числі апарату райдержадміністрації – 24 одиниці.

Станом на 31 грудня 2017 року у райдержадміністрації та її структурних підрозділах вакантними є одна посада категорії «Б» (начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер управління соціального захисту населення райдержадміністрації), а також одна посада заступника голови районної державної адміністрації, на яку відповідно до Закону № 2190 не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (раніше відносилася до посад державної служби категорії «Б»).

Протягом 2017 року райдержадміністрацією та її структурними підрозділами оголошено та проведено конкурси на заміщення 4 вакантних посад державної служби категорії «Б», а саме: заступника голови райдержадміністрації (конкурс проводила обласна державна адміністрація); начальника відділу освіти райдержадміністрації; начальника відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення райдержадміністрації (тимчасово вакантна); начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера управління соціального захисту населення райдержадміністрації (двічі).

Заповнено у минулому році 3 вакантні посади державних службовців категорії «Б»: першого заступника голови райдержадміністрації (конкурс відбувся у 2016 році), начальника відділу освіти райдержадміністрації (призначено особу за конкурсом), начальника відділу прийняття рішень управління соціального захисту населення райдержадміністрації (остання посада є тимчасово  вакантною; протягом року на цю посаду призначалися 2 особи, з них одна – за переведенням, інша – за конкурсом).

На виконання розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2016 року № 456-р «Про план засідань колегій Петрівської районної державної адміністрації на 2017 рік» заплановано 11 та проведено 11 засідань колегій районної державної адміністрації, на яких було розглянуто 38 питань. За наслідками розгляду питань на колегії прийнято 38 розпоряджень голови районної державної адміністрації та 3 доручення. Аналіз прийнятих рішень свідчить про те, що вони приймались з важливих питань життєдіяльності  Петрівського району.

 Взаємодія з органами місцевого самоврядування.

 Протягом 2017 року було проведено 2 комплексні перевірки  по здійсненню виконавчими органами Богданівської та Луганської сільських рад делегованих повноважень  органів виконавчої влади, а також 2 тематичні перевірки по виконанню делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33 б), та в галузі бюджету, фінансів та цін (ст. 28 б).

З метою належної співпраці з органами місцевого самоврядування Петрівського району та надання необхідної організаційно-практичної допомоги проведено 12 спільних семінарів районної державної адміністрації та районної ради з сільськими та селищними головами, розглянуто та надано методичну допомогу з 26 питань.

 Адміністративні послуги

 В районі створений та діє відділ (центр) надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації.

Укомплектованість ЦНАПу матеріально-технічним обладнанням у 2017 році - 37 одиниць (на рівні минулого року).

Укомплектованість ЦНАПу персоналом у 2017 році - 4 особи (на рівні 2016 року).

Кількість наданих адміністративних послуг у 2017 році - 14179 (в т.ч. 2404 послуг за реєстрацію місця проживання) або 142,1% до відповідного періоду минулого року (2016 рік - 9979).

Кількість наданих адміністративних послуг на 1000 мешканців складає 597,3 (2016 рік - 413,9).

Сформовано архів реєстру справ в кількості 14200 справ. Обладнано архів стелажами для зберігання справ, забезпечено вогнегасниками, засобами пломбування, встановлено металеві двері. 

Повноваження з реєстрації місця проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання передані сектору Петрівської районної ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб та Петрівській селищній раді.

Повноваження з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців передані від органів юстиції відділу (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

_________________________

Публічний звіт буде представлений головою районної державної адміністрації Завалієм С.В. 19 лютого 2017 року о 15.00 в сесійній залі адміністративної будівлі Петрівської районної ради.

Відповідальна особа – Горбанець Геннадій Миколайович, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, (05237) 9-62-62, 068-393-29-40, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

19 грудня 2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555, якою затверджено відповідний порядок, триває  процедура проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації з розроблення детального плану території земельної ділянки, яка розташована  за межами населеного пункту на території Зеленської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області для потреб пов’язаних з користуванням надрами -  під будівництво та відсипку 2-ї черги автомобільного відвалу  «Західний» кар’єру №4 Артемівського родовища. З матеріалами проекту детального плану території земельної ділянки можна ознайомитися на сайті, матеріали додаються у вкладеннях.    

 Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відповідальним за проведення слухань -  відділом містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства  до 16  січня 2017 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Петрове, вулиця Святкова, 20, кабінет 106. Пропозиції (зауваження) подаються відповідно до чинного законодавства у  письмовому вигляді із зазначенням  прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

 

16 грудня 2016 року 

Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік

17 березня 2016 року у  сесійній залі районної ради о 13-й годині відбудеться публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік.

На веб-сайті райдержадміністрації

http://petrovo.kr-admin.gov.ua/vikonannya-byudzhetiv/vikonannya-mistsevikh-byudzhetiv.html  (розділ «Виконання бюджетів») розміщено інформацію щодо звіту про виконання районного бюджету Петрівського району за 2015 рік.

 

 10 грудня 2016 року

До уваги громадськості!

Петрівська районна державна адміністрація пропонує до обговорення орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2017 рік. Повний текст заходів, передбачених орієнтовним планом можна знайти в розділі "Електронні консультації":http://petrovo.kr-admin.gov.ua/konsultatsiji-z-gromadskistyu/gromadska-ekspertiza.html Ваші пропозиції чекаємо за електронною адресою сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном 9-73-51 (Волощенко Тетяна Миколаївна)

 

09 грудня 2016 року

Петрівська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту детального плану території земельної ділянки  для потреб пов’язаних з користуванням надрами та початок процедури громадських слухань, щодо врахування інтересів громадськості під час розроблення містобудівної документації. Замовником є Петрівська районна державна адміністрація, виконавець – Приватне підприємство «СЕРВІСІНВЕСТ». Підставою для розроблення є розпорядження голови райдержадміністрації від 25 листопада 2016 року №413-р «Про розроблення детального плану території земельної ділянки».

Мета проекту детального плану – використання  земельної ділянки на території Зеленської сільської ради, де розвивається розробка Артемівського родовища магнетитових залізистих кварцитів. Також проводиться визначення і обґрунтування можливості будівництва та відсипки 2-гої черги автомобільного відвалу «Західний» кар’єру № 4 Артемівського родовища та  встановлення заходів по мінімізації техногенного впливу об’єкту гірничорудної промисловості на навколишнє середовище Приватного Акціонерного Товариства «Центральний гірничо - збагачувальний комбінат». Загальна площа території проектування в межах детального плану території складає 115 га (земельна ділянка №1 кадастр№3524981900:02:000:9059 площа 72,1394га; Ділянка №2 площа 43 га). Існуючі громадські та господарські будівлі на ділянці відсутні. Територія, щодо якої здійснюється детальне планування, відноситься за своїм функціональним призначенням до промислових (виробничих). З проектом містобудівної документації  можна ознайомитися в приміщенні районної ради за адресою: смт Петрове, вулиця Святкова, 20, кабінет 106, відділ містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Петрівської районної державної адміністрації або на офіційній сторінці Петрівської райдержадміністрації. Особисто ознайомитися з матеріалами документації можна усі дні, крім суботи та неділі з 9 до 17 години, телефон для довідок 9-62-80. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відповідальним за проведення слухань -  відділом містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства з дня опублікування повідомлення та до 16  січня 2017 року. Пропозиції (зауваження) подаються відповідно до чинного законодавства у  письмовому вигляді із зазначенням  прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.