Апарат

    Голова районної державної адміністрації
    Перший заступник голови районної державної адміністрації
    Заступник голови районної державної адміністрації
    Керівник апарату районної державної адміністрації
    Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
    Відділ управління персоналом
    Загальний відділ
    Відділ ведення Державного реєстру виборців
    Відділ фінансово-господарського забезпечення
    Сектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання і виявлення корупції та мобілізаційної роботи
    

Структурні підрозділи

   

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури 
    Відділ освіти 
    Відділ культури і туризму
    Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
    Сектор молоді та спорту 
    Архівний відділ
    Служба у справах дітей

    Відділ (центр) надання адміністративних послуг
    Сектор з питань цивільного захисту

    Фінансове управління 
    Відділ агропромислового розвитку
    Управління соціального захисту населення

    

Апарат

 

Відділ

Прізвище, ім’я,
по батькові
Телефон
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
ПРИТУЛА
Тетяна Володимирівна
9-75-87
Відділ управління персоналом
ПРОНЬ
Світлана Анатоліївна
9-72-58
Загальний відділ
ПОПОВИЧ
Любов Степанівна
9-62-96
Відділ ведення Державного реєстру виборців
ГЕЙКО
Наталія Миколаївна
9-61-82
Відділ фінансово-господарського забезпечення
ЖУГАН
Інна Анатоліївна
9-62-98
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобіганння і виявлення корупції та мобілізаційної роботи
ГІЮК
Олег Володимирович
9-76-09

 

Структурні підрозділи РДА

 

Відділ

Прізвище, ім’я,
по батькові
Телефон
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
ГОРБАНЕЦЬ
Геннадій Миколайович
9-62-62
Відділ освіти
 Вакансія
9-73-52
Відділ культури і туризму
ПОДКОПАЄВА
Наталія Вікторівна
9-63-48
Відділ  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
ЗАЄЦЬ
Світлана Вікторівна
9-62-80
Сектор молоді та спорту
Лугова Ірина Іванівна 
0683496116
Архівний відділ
БАБЕНКО
Людмила Петрівна
9-75-90
Служба у справах дітей
 
НІКУЛЬШИНА
Тетяна Василівна
9-62-63
Відділ (центр) надання адміністративних послуг
ТЕРЕЩЕНКО
Наталія Миколаївна
9-64-28
Сектор з питань цивільного захисту
МАЛЮТА
Віта Валентинівна
9-78-63
Фінансове управління
ОВДІЙ
Галина Тарапонівна
9-63-03 (факс)
Відділ агропромислового розвитку
ЖАЛОБА
Тетяна Василівна 
9-75-53
Управління соціального захисту населення
СИБІРА
Валентина Григорівна
9-62-52

 

Основні завдання структурних підрозділів райдержадміністрації, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

 

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Начальник відділу – Притула Тетяна Володимирівна,

телефон (05237) 9-75-87,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
    Основними завданнями відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації є:

    - проведення за дорученням голови райдержадміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу;
    - на основі пропозицій першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації опрацювання та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів річних, квартальних та місячних планів роботи районної державної адміністрації, забезпечення контролю за їх виконанням; 

    - організація в установленому порядку проведення засідань колегії райдержадміністрації, “днів адміністрації” в сільських, селищних радах, нарад з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сільськими, селищними головами, семінарів з секретарями сільських, селищних рад;

    - організаційне, методичне, аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації;

    - організація взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування району, трудовими колективами, громадськими організаціями у вирішенні питань місцевого життя;
    - здійснення контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад району в частині делегованих їм повноважень державної виконавчої влади, Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань, що відносяться до його компетенції;

    - аналіз діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації;
    - надання практичної і методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні делегованих їм повноважень виконавчої влади;

    - вивчення, узагальнення та поширення досвіду діяльності органів місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи;

    - розгляд внесених органами місцевого самоврядування пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу, підготовка висновків щодо них, подання їх керівництву райдержадміністрації;

    - підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;

    - забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян, особистих питань, що надійшли до райдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

      - забезпечення належної організації особистого, виїзного прийомів громадян головою райдержадміністрації, його першим заступником, заступником, керівником апарату районної державної адміністрації;

      - здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до райдержадміністрації і направлені, за дорученням керівництва, для вирішення структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств, установ і організацій району;

       - забезпечення підготовки матеріалів для періодичного особистого звітування голови райдержадміністрації перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

        -  забезпечення проведення днів контролю;

  - забезпечення підготовки матеріалів на засідання районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

        - надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування району в організації роботи із зверненнями громадян і особистого прийому громадян;

        - проведення аналізу письмових і усних звернень громадян, підготовка матеріалів та регулярне інформування голови райдержадміністрації, керівника апарату про стан цієї роботи;

         - забезпечення щоквартальної підготовки та опублікування аналітичної довідки про стан роботи із зверненнями громадян у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті райдержадміністрації;

    - аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

    - проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
    - сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями та реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

    - реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвиткові української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

    - сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною;

    - здійснення заходів щодо розселення та облаштування на території району осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

    - забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання; 

    - участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення відповідної території в інформаційній та видавничій продукції;

    - здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на відповідній території.

 

Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації

 Начальник відділу – Пронь Світлана Анатоліївна, телефон (05237) 9-72-58,    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями відділу управлінням персоналом апарату райдержадміністрації є:

    - реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті та малочисельних структурних підрозділах районної державної адміністрації;

 - забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

 - забезпечення організаційного розвитку апарату та малочисельних структурних підрозділів районної державної адміністрації;

 - добір персоналу апарату, малочисельних структурних підрозділів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною адміністрацією, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

- представлення інтересів районної державної адміністрації в судах.

            

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

Начальник відділу – Попович Любов Степанівна, телефон (05237) 9-62-96, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями загального відділу апарату райдержадміністрації є:

    - забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;

    - контроль за термінами проходження і виконання службових документів;

    - надання методичної допомоги в організації роботи щодо ведення діловодства відділам, управлінням, іншим службам районної державної адміністрації;

    - підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;
    - підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації і доручень голови, керівника апарату райдержадміністрації, з питань, що належать до компетенції відділу; 

    - ведення Системи обліку публічної інформації;

    - здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, та за станом роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

    Начальник відділу - Гейко Наталія Миколаївна, телефон (05237) 9-61-82,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації є:

    - ведення Державного реєстру виборців, до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Петрівського району;

   - складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

 

Відділ фінансово-господарсього забезпечення апарату райдержадміністрації

Начальник відділу - Жуган Інна Анатоліївна,

телефон (05237) 9-62-98,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями відділу фінансово-господарсього забезпечення апарату райдержадміністрації є:

    - ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату та малочисельних структурних підрозділів районної державної адміністрації та складення звітності;

    - відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

    - забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

    - забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; 
    - запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; 

    - здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в підпорядкованих бюджетних установах.

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобіганння і виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору - Гіюк Олег Володимирович,

телефон (05237) 9-76-09, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
     Основними завданнями сектору взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобіганння і виявлення корупції та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації є забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян у частині здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, державної антикорупційної політики, мобілізаційних заходів та захисту державної таємниці.

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу - Горбанець Геннадій Миколайович,

телефон: (05237) 9-62-62, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації є забезпечення реалізації на території району: 
    - державної політики економічного і соціального розвитку;
    - державної цінової політики; 
    - державної промислової політики;
    - державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно – приватного партнерства;
    - державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;
    - державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
    - державної політики у сфері управління об’єктами комунальної власності;
    - державної політики у сфері транспорту та зв’язку;

    - державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності;
    - єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

 

Відділ освіти Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу – вакансія

телефон-факс: (05237) 9-73-52, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Відділ освіти районної державної адміністрації виконує такі завдання:
    - участь у забезпеченні реалізації на території Петрівського району державної політики у сфері освіти;
    - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
    - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
    - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти;
    - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
    - забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
    - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
    - координація діяльності навчальних закладів та установ, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їхнього нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
    - забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
    - впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок.

 

Відділ культури і туризму Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу – Подкопаєва Наталія Вікторівна,

телефон: (05237) 9-63-48,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями відділу культури і туризму Петрівської районної державної є:
    - забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини на території району;
    - забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
    - забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
    - сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
    - сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації;
    - сприяння збереженню культурної спадщини;
    - забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
    - захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
    - забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму;
    - сприяння розробленню і здійсненню заходів для розвитку туризму.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу – Заєць Світлана Вікторівна,

телефон: (05237) 9-62-80,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:
    - державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;
    - державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
    - державної політики у сфері теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження;
    - державної політики у сфері ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги;
    - державної житлової політики;
    - державної політики у сфері благоустрою населених пунктів та поводження з побутовими відходами;
    - державної політики у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
    - державної політики у сфері будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві.

 

Сектор з питань цивільного захисту Петрівської районної державної адміністрації


Завідувач сектору - Малюта Віта Валентинівна,

телефон: (05237) 9-78-63, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Основним завданням сектору є:

 - забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району;   

- забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства пожежної безпеки;

- збирання інформації та здійснення обміну нею у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- розроблення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і забезпечення реагування на них;

- організація та забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, районної комісії з питань евакуації та спеціалізованих комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;

- забезпечення організації і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;

- розроблення та організація виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

- координація діяльності формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

- здійснення оповіщення керівного складу районної державної адміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення готовності пунктів управління місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечення отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;

- забезпечення організації та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- ведення обліку і здійснення контролю за утриманням захисних споруд, участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організація роботи планування укриття населення у захисних спорудах;

- розгляд проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту та розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

- здійснення планування, організація та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організація роботи відповідної евакуаційної комісії в районі;

- розроблення плану цивільного захисту та заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

- створення, накопичення, зберігання, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

- організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

- розроблення та забезпечення реалізації районних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- координація діяльності органів місцевого самоврядування Петрівського району, сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

 

Сектор молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації

 Завідувач сектору - Лугова Ірина Іванівна,

телефон: (05237) 0683496116.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основним завданням сектору є:

    - забезпечення реалізації на території району державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту.

- аналіз стану та тенденцій розвитку галузі фізичної культури і спорту та молодіжної політики у межах району та вжиття заходів до усунення недоліків;

      - вжиття заходів для забезпечення розвитку спортивних шкіл, які знаходяться у безпосередньому віданні сектору, здійснення контролю за їх діяльністю;

 - сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснення контролю за організацією навчально-тренувального процесу, сприяння створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту;

      - вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", здійснення контролю за їх діяльністю;

      - забезпечення у межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

      - сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вжиття заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази;

                  - вжиття у межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді ;

- проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

      - організація та участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді;

      - комплектація складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяння розв’язанню житлово-побутових проблем і створення максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

      - порушення в установленому порядку клопотань про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними   нагородами,   присвоєння   їм   спортивних   звань,   а   також   про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді стипендій для спортсменів району - переможців та призерів Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх Універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України.

 

Архівний відділ Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу – Бабенко Людмила Петрівна,

телефон: (05237) 9-75-90
     Основними завданнями архівного відділу районної державної адміністрації є:
    - реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
    - координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;
    - внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
    - здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Служба у справах дітей Петрівської районної державної адміністрації

Начальник служби – Нікульшина Тетяна Василівна,

телефон: (05237)9-62-63, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
     Основними завданнями служби у справах дітей районної державної адміністрації є:
     - розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
    - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
    - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
    - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
    - ведення державної статистики щодо дітей;
    -ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів;
    - надання органам виконавчої, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
    - улаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
    - підготовка інформаційно – аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
    - визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

    - забезпечення захисту персональних даних.

Відділ (центр) надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу - адміністратор Терещенко Наталія Миколаївна

телефон: (05237)9-64-28, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Основними завданнями відділу (центру) надання адміністративних послуг районної державної адміністрації є:

 - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 - спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

 - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг.

 - видача документів дозвільного характеру, забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- забезпечення формування, ведення та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі;

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  інших законів та нормативно-правових актів які регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг;

- забезпечення  у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

- інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 

- забезпечення захисту персональних даних; 

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктами надання адміністративних послуг;

- видача або надсилання засобами поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;  

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг,  прийняття рішень, видачі результатів надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 

Фінансове управління Петрівської районної державної адміністрації

Начальник управління – Овдій Галина Тарапонівна ,

телефон – факс: (05237) 9-63-03,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основними завданнями фінансового управління районної державної адміністрації є:
    - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
    - розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
    - підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;
    - забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
    - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
    - проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку; 
    - здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
    - здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Відділ агропромислового розвитку Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу - Жалоба Тетяна Василівна,

телефон (05237) 9-75-53,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    

Основними завданнями відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації Кіровоградської області є:

- забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
    - участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району;

- організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

Управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації

Начальник управління – Сибіра Валентина Григорівна,

телефон: (05237) 9-62-52,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

    - забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

    - забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

    - призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
    - організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи;
    - розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

    - забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

    - здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

    - розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації

     

     Управлінська діяльність в районній державній адміністрації здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.
     Видання розпорядчих документів визначається актами законодавства, положеннями про її структурні підрозділи.
     Відповідно до ст.41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, голова районної державної адміністрації видає розпорядження одноособово і несе за них відповідальність згідно із законодавством.
     Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів. Нормативно-правові акти районної державної адміністрації підлягають державній реєстрації у відповідному органі юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації; ті з них, які стосуються прав і обов”язків громадян, або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню.
     З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, приймаються спільні розпорядження.
     Юридична адреса: 28300, Кіровоградська область,  смт Петрове, вул. Святкова, 20
     Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Телефон: 9-62-96