Структура РДА

Апарат

 • Голова районної державної адміністрації
 • Заступник голови районної державної адміністрації
 • Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 • Відділ ведення Державного реєстру виборців
 • Сектор з питань організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та звернень громадян
 • Сектор управління персоналом, з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції
 • Сектор документообігу та контролю
 • Сектор фінансово-господарського забезпечення
 • Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи.

 

Структурні підрозділи

 • Фінансове управління 
 • Управління соціального захисту населення
 • Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
 • Відділ (центр) надання адміністративних послуг
 • Архівний відділ
 • Сектор освіти
 • Сектор культури, молоді та спорту.
 • Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.
 • Служба у справах дітей

А п а р а т

Назва структурного підрозділу

ПІБ керівника

Телефон

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 ГЕЙКО
Наталія Миколаївна

9-61-82

Сектор з питань організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та звернень громадян

ПРИТУЛА
Тетяна Володимирівна

9-75-87

Сектор управління персоналом, з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції

ПРОНЬ
Світлана Анатоліївна

9-72-58

Сектор документообігу та контролю

ПОПОВИЧ
Любов Степанівна

9-62-96

Сектор фінансово-господарського забезпечення

ЖУГАН
Інна Анатоліївна

9-62-98

Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи

ГІЮК
Олег Володимирович

9-76-09

 

 

Структурні підрозділи РДА

 

  Назва структурного підрозділу

ПІБ керівника

Телефон

Фінансове управління

ОВДІЙ
Галина Тарапонівна

 

9-63-03

Управління соціального захисту населення

СИБІРА
Валентина Григорівна

 

9-62-52

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

ЗАЄЦЬ
Світлана Вікторівна

9-62-80

 

Відділ (центр) надання адміністративних послуг

 

ТЕРЕЩЕНКО
Наталія Миколаївна

9-64-28

Архівний відділ

БАБЕНКО
Людмила Петрівна

 

9-75-90

 

Сектор освіти

 

 Вакансія

9-73-52

Сектор культури, молоді та спорту

 

ПОДКОПАЄВА
Наталія Вікторівна

 

9-63-48

Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

МАЛЮТА

Віта Валентинівна

9-78-63

Служба у справах дітей

 

НІКУЛЬШИНА
Тетяна Василівна

 

9-62-63

 

Основні завдання структурних підрозділів райдержадміністрації,

прізвища, імена, по батькові, номери телефонів,

адреси електронної пошти їх керівників

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації:

Начальник відділу - Гейко Наталія Миколаївна, телефон (05237) 9-61-82, 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями відділу є:

- ведення Державного реєстру виборців, до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Петрівського району;

- складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

 

Сектор з питань організаційної, інформаційної діяльності, захисту персональних даних та звернень громадян апарату райдержадміністрації:

Заступник керівника апарату, завідувач сектору – Притула Тетяна Володимирівна,

телефон (05237) 9-75-87,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


    Основними завданнями сектору є:

    - забезпечення взаємодії апарату районної державної адміністрації з Кіровоградською обласною державною адміністрацією, структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі та громадськими організаціями у вирішенні питань місцевого життя;

    - формування перспективних (річних) та поточних (квартальних) планів роботи районної державної адміністрації, узагальнення пропозицій з цих питань;

    - організація контролю за виконанням повноважень, наданих Законом України «Про місцеві державні адміністрації», виконавчими комітетами місцевих рад в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та районної державвної адміністрації з питань, що відносяться до його компетенції;

    - організаційне забезпечення проведення засідань колегій, заходів та нарад, що проводяться за участю голови райдержадміністрації;

    - надання практичної і методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, а також органам місцевого самоврядування у здійсненні делегованих їм повноважень виконавчої влади;

    - забезпечення кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад та здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що надійшли до райдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

   - забезпечення неухильного дотримання графіка та належної організації особистого, виїзного прийомів громадян головою райдержадміністрації, його заступником, керівником апарату районної державної адміністрації;

   - забезпечення підготовки матеріалів для періодичного особистого звітування голови райдержадміністрації перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян, на засіданні районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

    -  забезпечення проведення днів контролю, щоквартальної підготовки та опублікування аналітичної довідки про стан роботи із зверненнями громадян, щодо реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад у засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті райдержадміністрації;

   - проведення аналізу письмових і усних звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, підготовка матеріалів та регулярне інформування голови райдержадміністрації, керівника апарату про стан цієї роботи;

    - здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на відповідній території;

    - підготовка проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

    - вивчення, узагальнення та поширення досвіду діяльності районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи;

    - розгляд внесених структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування пропозицій з питань, що належать до компетенції сектору, підготовка висновків щодо них, подання відповідних пропозицій керівництву райдержадміністрації.

 

Сектор управління персоналом, з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

  Завідувач сектору – Пронь Світлана Анатоліївна, телефон (05237) 9-72-58,

    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


    Основними завданнями сектору є:

    - реалізація державної політики з питань управління персоналом в районній державній адміністрації;

    - забезпечення здійснення керівником апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

    - забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації;

    - добір персоналу районної державної адміністрації;

    - прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

    - здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

    - організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

    - документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

    - організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками та посадовими особами районної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

    - представлення інтересів районної державної адміністрації в судах;

   - підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

   - надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

   - проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

   - здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у районній державній адміністрації;

   - здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у районній державній адміністрації.

 

Сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

 Завідувач сектору – Попович Любов Степанівна, телефон (05237) 9-62-96, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


    Основними завданнями сектору є:

    - розроблення в райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;

    - розроблення номенклатури справ апарату райдержадміністрації;

    - реєстрація та облік документів;

    - забезпечення надання методичної допомоги та контролю за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах райдержадміністрації та апараті;

     - організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовка для передавання до архівного відділу райдержадміністрації;

    - впровадження та нагляд за дотриманням структурними підрозділами райдержадміністрації вимог Інструкцій з діловодства та національних стандартів;

     - здійснення заходів із зменшення обсягу службового листування в райдержадміністрації та в установах, що належать до сфери її управління;

     - проведення регулярних перевірок стану діловодства та виконання документів в апараті райдержадміністрації, а також в структурних підрозділах;

     - використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізацію електронних довідників в райдержадміністрації;

     - дотримання вимог до підготовки електронних та паперових документів та організації роботи з ними;

     - організація нагляду за станом збереження документаційного фонду райдержадміністрації в електронній формі та користування ним;

    - інформаційна взаємодія з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему взаємодії;

    - ініціювання та проведення в райдержадміністрації підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації з питань діловодства;

    - підготовка проектів розпоряджень (проектів наказів)  і доручень голови (керівника апарату) райдержадміністрації, зокрема з питань, що належать до компетенції сектору; 

   - підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань діловодства керівництву райдержадміністрації;
   - здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень, та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, аналізу причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

 

Сектор фінансово-господарсього забезпечення апарату райдержадміністрації

Завідувач сектору головний бухгалтер - Жуган Інна Анатоліївна, телефон (05237) 9-62-98,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями сектору є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

 - забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, складання бюджетного запиту по апарату та структурних підрозділах районої державної адміністрації; 

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; 

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

  Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації - Гіюк Олег Володимирович, телефон (05237) 9-76-09,

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями головного спеціаліста є:

    - організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контролю за їх здійсненням в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

    - забезпечення захисту державної таємниці в апараті та структурних підрозділах (без статусу юридичної особи публічного права) районної державної адміністрації.

 

Управління соціального захисту населення

Петрівської районної державної адміністрації

Начальник управління – Сибіра Валентина Григорівна, телефон: (05237) 9-62-52, 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


    Основними завданнями управління є:

    - забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

    - забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання  та протидії домашньому насильству; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

    - призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

    - організація надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведння соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги; співпраця з територіальними громадами щодо розвитку соціальних послуг  у громаді;

    - розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

    - забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;

   - забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

   - реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

   - реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни ( в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

    - нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

    - розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидія домашньому насильству.

 

Фінансове управління

Петрівської районної державної адміністрації

Начальник управління – Овдій Галина Тарапонівна, телефон – факс: (05237) 9-63-03,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    Основними завданнями фінансового управління є:

    - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

    - розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

    - підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

    - забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

    - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

    - проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку; 

    - здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

    - здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Архівний відділ

Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу – Бабенко Людмила Петрівна, телефон: (05237) 9-75-90

Основними завданнями архівного відділу є:

    - реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

    - координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

   - внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

    - здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування,

архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

Петрівської районної державної адміністрації

 

Начальник відділу – Заєць Світлана Вікторівна, телефон: (05237) 9-62-80,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


    Основними завданнями відділу є:

    - державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

    - державної політики у сфері містобудування, архітектури;

     - державної політики у сфері транспорту та зв’язку;

    - державної політики у сфері енергозбереження та енергоефективності;

    - державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки.

 

Відділ (центр) надання адміністративних послуг

Петрівської районної державної адміністрації

Начальник відділу - адміністратор Терещенко Наталія Миколаївна

телефон: (05237)9-64-28,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Основними завданнями відділу (центру)  є:

 - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 - спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

 - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг.

 

Сектор освіти

Петрівської районної державної адміністрації

Завідувач сектору – вакансія, телефон-факс: (05237) 9-73-52, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основними завданнями є:


    - участь у забезпеченні реалізації на території Петрівського району державної політики у сфері освіти;

    - організація виконання  актів законодавства у сфері освіти, здійснення контролю за їх реалізацією.

 

 

Сектор культури, молоді та спорту

Петрівської районної державної адміністрації

Завідувач сектору – Подкопаєва Наталія Вікторівна, телефон: (05237) 9-63-48,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основним завданнями сектору є реалізація  державної політики у сфері культури, молоді та спорту на території району.


Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту

та взаємодії з правоохоронними органами

Петрівської районної державної адміністрації

 

Завідувач сектору - Малюта Віта Валентинівна, телефон: (05237) 9-78-63, 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Основними завданнями сектору є:

 • виконання законодавства з питань оборонної роботи;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району;   
 • реалізація повноважень районної державної адміністрації у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю на території району.

 

Служба у справах дітей

Петрівської районної державної адміністрації

Начальник служби – Нікульшина Тетяна Василівна, телефон: (05237) 9-62-63,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями є:

     - розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

    - координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

    - забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

    - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

    - ведення державної статистики щодо дітей;

    - ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів;

    - надання органам виконавчої, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

    - улаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

    - підготовка інформаційно – аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

    - визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

    - забезпечення захисту персональних даних.