Протягом 2015 року районною державною адміністрацією регуляторні акти – розпорядження голови райдержадміністрації не приймались.

Відповідно до рішення Петрівської районної ради від 24 листопада
2006 року № 64 райдержадміністрації делеговані повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

Повноваження по реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в районній державній адміністрації покладені на відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури.

У 2014 році райдержадміністрацією був розроблений проект регуляторного акта – проект рішення Петрівської районної ради «Про внесення змін до методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району» (далі – Проект 1).

17 березня 2015 року постійною комісією Петрівської районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності був направлений лист до Державної регуляторної служби України № 01-12/82/3 з переліком доданих документів для надання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта на підставі підготовлених відповідно до вимог, визначених Законом, експертного висновку відповідальної постійної комісії, утвореної відповідною радою, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Державна регуляторна служба України листом від 22 червня 2015 року № 4325/0/20-15 повідомила постійній комісії, що Проект 1 потребує доопрацювання відповідно до наданих пропозицій.

Однією з наданих ДРС пропозицій було приведення норми Проекту 1 щодо визначення розподілу орендної плати за об’єкти та майно спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району (далі – орендна плата) у відповідності до вимог законодавства України.

З метою  приведення положень Проекту 1 у відповідність до вимог чинного законодавства України постійна комісія повторно, 16 липня 2015 року, направила лист до Державної регуляторної служби України № 01-12/146/3 з проханням надати роз’яснення, в яких пропорціях та на підставі якого нормативно-правового акту визначити в проекті рішення відсотки розподілу орендної плати за об’єкти та майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району (у тому числі бюджетних установ і організацій), яка буде спрямована орендодавцю (балансоутримувачу) майна та до районного бюджету.

Листом від 22 вересня 2015 року № 7090/0/20-15 Державна регуляторна служба України проінформувала постійну комісію, що запропонований Проектом 1 розподіл відсотків орендної плати не відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з питань оренди державного та комунального майна і запропонувала керуватися абзацами другим – п’ятим пункту 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 зі змінами (в даному пункті не визначені напрями спрямування (розподілу) орендної плати у разі, коли орендодавцями майна є місцева державна адміністрація (місцевий орган виконавчої влади) або об’єкти її управління).

Крім цього, цим же листом Державна регуляторна служба України повідомила, що Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику і запропонувала звернутися до Міністерства фінансів України за офіційними роз’ясненнями з питань встановлення Бюджетним кодексом України розмірів плати за оренду майна бюджетних установ, що спрямовується до державного бюджету.

В подальшому районна державна адміністрація та постійна комісія за офіційними роз’ясненнями до Міністерства фінансів України не звертались.

В даний час райдержадміністрацією розроблений проект регуляторного акту – проект рішення районної ради «Про конкурс щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району», яким пропонується, зокрема, затвердити нові Порядок проведення конкурсу щодо набуття права оренди об`єктів та майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району та Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району та пропозиції її розподілу, а також визнати таким, що втратило чинність, рішення Петрівської районної ради від 05 квітня 2012 року № 227 «Про конкурс щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району».

Також у 2015 році райдержадміністрацією був розроблений проект регуляторного акта – проект рішення Петрівської районної ради «Про затвердження Порядку розміщення, встановлення технічних елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення) слабкострумного обладнання, супутникових антен, охоронних засобів та вартості відшкодування витрат за використання елементів будинків житлового призначення та споруд, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Петрівського району Кіровоградської області суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються відповідною діяльністю» (далі – Проект 2).У відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон):

повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта опубліковане в районній газеті «Трудова слава» (від 01 квітня 2015 року № 24 (9739)) та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;

Проект 2 та відповідний аналіз регуляторного впливу проекту  регуляторного акта оприлюднені в районній газеті «Трудова слава» (від 04 квітня 2015 року №№ 25-26 (9740-9741)) та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації;

звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта оприлюднений в районній газеті «Трудова слава» (від 16 травня 2015 року № 36 (9751)) та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

17 липня 2015 року постійною комісією районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів та підприємницької діяльності був направлений лист до Державної регуляторної служби України № 01-12/148/3 з переліком доданих документів для надання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта на підставі підготовлених відповідно до вимог, визначених Законом, експертного висновку відповідальної постійної комісії, утвореної відповідною радою, щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Державна регуляторна служба України листом від 17 вересня 2015 року № 6892/0/20-15 повідомила постійній комісії, що правові підстави для прийняття районною радою даного рішення відсутні.