ІНФОРМАЦІЯ про стан здійснення державної регуляторної політики  в районі у 2019 році

 

У відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) районною державною адміністрацією забезпечувалось здійснення державної регуляторної політики за такими напрямами: планування розроблення проектів регуляторних актів; залучення суб’єктів господарювання до участі в їх обговоренні; відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу райдержадміністрацією відповідно до статті 7, 13 Закону 06 грудня 2018 року року затверджено План діяльності Петрівської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (далі – План) та оприлюднений на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» іа в районній газеті «Трудова слава» від 03 січня 2019 року № 1 (10071).

Протягом 2019 року райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Протягом 2019 року заходи з відстеження результативності цих актів не здійснювались.

Проведено аналіз здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування, але на даний час відсутні регуляторні акти, що відповідають принципам державної регуляторної політики.

Проведено роботу щодо перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, а саме направлено лист в якому рекомендовано здійснити перегляд діючих регуляторних актів на відповідність вимогам чинному законодавству. У результаті – органами місцевого самоврядування активізована робота щодо дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при прийнятті рішень, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин із суб’єктами господарювання.

Всього районною, сільськими, селищними радами району станом на
01 січня 2020 року прийнято 58 чинних регуляторних актів.

20 червня 2019 році проведено семінар з питань регуляторної політики та дерегуляції підприємницької діяльності для посадових осіб органів місцевого самоврядування району за  участю головного спеціаліста Сектора Державної регуляторної служби України в Кіровоградській області Ратушної О.М.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі видане розпорядження голови  райдержадміністрації від 19 квітня 2018 року № 125-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі» та здійснювалась робота по його виконанню.

З метою інформування громадськості і залучення її до регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», де забезпечено оприлюднення інформації, а саме:

інформація про посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної регуляторної політики в районі;

повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

звіти про відстеження результативності регуляторних актів;

інформація про здійснення державної регуляторної політики районної державної адміністрації;

прийняті та діючі регуляторні акти;

плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них;

план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.

09 грудня 2019 року затверджено План діяльності Петрівської районної державної адміністрації з підготовки регуляторних актів на 2020 рік. Даний план оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» та в районній газеті «Трудова слава».

Робота райдержадміністрації спрямована на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики та створенню сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Впродовж 2019 року діяльність райдержадміністрації сплямувалась на забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Однак існує ще ряд проблемних питань, які потребують подальшого відпрацювання та на вирішення яких буде направлена діяльність райдержадміністрації у 2020 році, а саме:

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування району відповідальних за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

 

ІНФОРМАЦІЯ про стан здійснення державної регуляторної політики  в районі у 2018 році

 

У відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) районною державною адміністрацією забезпечувалось здійснення державної регуляторної політики за такими напрямами: планування розроблення проектів регуляторних актів; залучення суб’єктів господарювання до участі в їх обговоренні; відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу райдержадміністрацією відповідно до статті 7, 13 Закону 14 грудня 2017 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації.

План діяльності Петрівської районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (далі – План) оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» та в районній газеті «Трудова слава» від 20 грудня 2017 року № 97 (10014).

Протягом 2018 року райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії здійснено заходи з відстеження результативності цих актів.

План-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів на 2018 рік (далі – План-графік) був затверджений та розміщений на веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика».

З 17 по 28 вересня 2018 році проведено повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення районної ради від 05 квітня 2012 року № 227 «Про конкурс щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району».

За результатами відстеження підготовлено звіт щодо відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики та оприлюднено на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна політика».

Проведено аналіз здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування, але на даний час відсутні регуляторні акти, що відповідають принципам державної регуляторної політики.

Лише по 2 регуляторним актам Новостародубської сільської ради (рішення від 12 липня 2018 року № 301/7 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» та № 302/7 «Про встановлення ставок та пільг із сплати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік») надані висновки сектором Державної регуляторної служби України у Кіровоградській області як таким, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Проведено роботу щодо перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, а саме направлено лист в якому рекомендовано здійснити перегляд діючих регуляторних актів на відповідність вимогам чинному законодавству. У результаті – органами місцевого самоврядування активізована робота щодо дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при прийнятті рішень, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин із суб’єктами господарювання.

Всього районною, сільськими, селищними радами району станом на
01 січня 2019 року прийнято 40 чинних регуляторних актів.

02 серпня 2018 року за участі завідувача Сектору Державної регуляторної політики України в Кіровоградській області проведено семінар для посадових осіб сільських, селищних рад з питання регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у частині прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення державної регуляторної політики в районі видане розпорядження голови  райдержадміністрації від 19 квітня 2018 року № 125-р «Про забезпечення реалізації державної регуляторної політики в районі» та здійснювалась робота по його виконанню.

З метою інформування громадськості і залучення її до регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика «Регуляторна політика», де забезпечено оприлюднення інформації, а саме:

інформація про посадових осіб, відповідальних за реалізацію державної регуляторної політики в районі;

повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

звіти про відстеження результативності регуляторних актів;

інформація про здійснення державної регуляторної політики районної державної адміністрації;

прийняті та діючі регуляторні акти;

плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них;

план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів.

06 грудня 2018 року затверджено План діяльності Петрівської районної державної адміністрації з підготовки регуляторних актів на 2019 рік. Даний план оприлюднено на офіційному сайті райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика» та в районній газеті «Трудова слава» від 03 січня 2019 року № 1 (10071).

Робота райдержадміністрації спрямована на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики та створенню сприятливого клімату для організації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців.

Впродовж 2018 року діяльність райдержадміністрації сплямувалась на забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Однак існує ще ряд проблемних питань, які потребують подальшого відпрацювання та на вирішення яких буде направлена діяльність райдержадміністрації у 2019 році, а саме:

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування району відповідальних за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу та здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

 

_____________________