Публічний Звіт

голови Петрівської  районної  державної  адміністрації 

про діяльність районної державної адміністрації

за 2018 рік

  

Публічний звіт голови Петрівської  районної  державної  адміністрації  про діяльність районної державної адміністрації за 2018 рік (далі – Публічний звіт) підготовлений відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20 грудня 2016 року № 277 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня
2017 року за № 28/29896.

Повноваження, які здійснювались районною державною адміністрацією, максимально мали своє відображення в основних завданнях і заходах Програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року № 368 зі змінами і доповненнями (далі – Програма), метою яких було забезпечення стабільного функціонування основних галузей економіки району, підвищення зайнятості та доходів населення, зростання конкурентоспроможності та підвищення інвестиційної привабливості району, а також в інших районних цільових і комплексних програмах.

З метою забезпечення виконання завдань, заходів і основних показників Програми, райдержадміністрацією, її структурними підрозділами, територіальними органами міністерств і відомств України в районі, комунальними підприємствами, установами, організаціями і закладами, а також органами місцевого самоврядування району протягом звітного року вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи усіх галузей та сфер діяльності економіки, створення умов для розвитку території району та підвищення рівня життя населення.

Короткі підсумки діяльності районної державної адміністрації за звітний період наведені нижче.

  

 1. Підсумки економічного і соціального розвитку Петрівського району за
  2018 рік

 

1.1. За 2018 рік забезпечена позитивна динаміка стосовно виконання наступних показників, завдань і заходів Програми:

обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств за
2018 рік склав 12098,1 тис. грн., що становить 115,6 % до відповідного періоду попереднього року (10468,8 тис. грн.);

обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за 2018 рік склав 514,8 грн. (118,8 % до  відповідного періоду 2017 року – 433,2 грн.);

обсяг валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах за січень – грудень 2018 року склав 364939 тис. грн., що становить
106,1 % до відповідного періоду минулого року (343883 тис. грн.), у тому числі:

продукція рослинництва - 342292 тис. грн. або 106,5 % до відповідного періоду минулого року (321384 тис. грн.);

продукція тваринництва - 22647 тис. грн. або 100,7 % до відповідного періоду минулого року (22499 тис. грн.).

обсяг виробництва продукції сільського господарства на сільського мешканця (у постійних цінах) сільськогосподарськими підприємствами за 2018 рік склав 23692 грн. або 107,4 % до 2016 року (22052 грн.);

обсягів експорту товарів у 2018 році очікувано складе 3950,0 тис. дол. США або 100,4 % до відповідного періоду минулого року (3935,0 тис. дол. США);

середньомісячна заробітна плата працівників за III квартал 2018 року становить
7736 грн., темп росту – 136,0 % до відповідного періоду 2017 року (5689 грн.). Середньомісячна заробітна плата працівників за IV квартал 2018 року очікувано складе 7025 грн., темп росту – 123,6 % до відповідного періоду 2017 року (5684 грн.);

середньомісячна заробітна плата працівників в галузі сільського господарства за січень - грудень 2018 року становить 6855 грн. (119,5 % до відповідного періоду минулого року – 5736 грн.);

заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району відсутня;

за січень - вересень 2018 року працевлаштовано 97 громадян на нові робочі місця, що становить 190,8 % до відповідного періоду минулого року (51 особа). За 2018 рік очікується працевлаштувати 179 громадян на нові робочі місця, що становитиме 154,3 % до відповідного періоду минулого року (116 осіб);

темп зростання середньооблікової кількості штатних працівників за III квартал поточного року становить 115,6 % до відповідного періоду минулого року (середньооблікова чисельність штатних працівників по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, зареєстрованих в районі: III квартал 2018 року – 3486 осіб; III квартал 2017 року - 3016 осіб). Темп зростання середньооблікової кількості штатних працівників за IV квартал поточного року очікувано становитиме 115,8 % до відповідного періоду минулого року  (середньооблікова чисельність штатних працівників по  юридичних  особах  та  відокремлених  підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, зареєстрованих в районі: IV квартал 2018 року – 3447 осіб (очікуване); IV квартал 2017 року - 2977 осіб);

темп зростання фонду оплати праці за III квартал 2018 року становить 155,8 % до відповідного періоду попереднього року;

до зведеного бюджету району за 2018 рік надійшло 398,8 млн. грн., що становить 105,2 % виконання до затвердженого обсягу з урахуванням змін та 122,7 % до фактичних надходжень 2017 року;

надходження власних і закріплених доходів до зведеного бюджету району складають 210,5 млн. грн., що становить 111,4 % до запланованого обсягу. Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) за 2018 рік складає 127,6 % до відповідного періоду попереднього року;

доходи місцевих бюджетів на одну особу населення за 2018 рік склали
8,88 тис. грн., темп росту – 129,2 % до відповідного періоду минулого року
(6,871 тис. грн.);

введено в експлуатацію житла в обсязі 160,0 кв. м загальної площі, темп росту  –
120,3 % до відповідного періоду минулого року (2017 рік – 133,0 кв. м);

прийнято в експлуатацію 67,1 кв. м житла загальної площі у розрахунку на
10 тис. осіб населення (2017 рік – 55,8 кв. м), темп росту – 120,3 %;

питома вага площі природно-заповідного фонду складає 1,39 % до площі адміністративно-територіальної одиниці району (на рівні минулого року);

вантажооборот за 11 місяців 2018 року склав 5,8 млн. ткм або 149,4 % до січня – листопада 2017 року; перевезено 29,5 тис. т вантажів або 151,9 % до відповідного періоду минулого року.

1.2. За підсумками проведеної роботи по виконання завдань і заходів Програми за  2018 рік залишились невиконаними наступні показники:

станом на 01 листопада 2018 року чисельність наявного населення району складала
23369 осіб, що менше на 302 особи від показника на початок року (23671 осіб);

природний рух населення у січні – жовтні 2018 року: кількість живонароджених –
112 осіб, кількість померлих – 311 осіб, природне скорочення – -199 осіб);

обсяг виробництва промислової продукції за 2018 рік склав 2664,1 т, що становить 98,9 % до відповідного періоду попереднього року (3705,0 т);

за 2018 рік очікується капітальних інвестицій в сумі 200,0 млн. грн. або 69,3 % до відповідного періоду минулого року (288,6 млн. грн.);

обсяг капітальних інвестицій на одну особу за 2018 рік очікується в сумі
8547,0 грн., що становитиме 75,2 % до показника 2017 року (11369,3 грн.);

темп зростання податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі за 2018 рік становить 187,9 % до початку року (податковий борг станом на 01 січня
2018 року - 966,3 тис. грн., станом на 1 січня 2019 року – 1815,7 тис. грн.);

обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за 2018 рік очікується в сумі 16329,6 тис. грн., що становитиме 90,6 % (індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у порівняних цінах) до показника відповідного періоду 2017 року (18023,4 тис. грн.);

кількість учасників на одну закупівлю у системі електронних закупівель «ProZorro» складає 1,78 осіб - учасників процедури закупівлі;

за 2017 рік прямі іноземні інвестиції в район не залучались (як і за аналогічний період попереднього року);

питома вага паспортизованих місць видалення відходів становить 13,3 % до загального обсягу місць видалення відходів;

частка домогосподарств, які уклали кредитні договори у рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності у житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансування з місцевих бюджетів) за 9 місяців 2018 року склала 0,02 % до загальної кількості домогосподарств району (січень - вересень 2017 року – 0,28 %);

пасажирооборот за січень - листопад 2018 року склав 7,0 млн.пас.км або 62,0 % до відповідного періоду 2017 року; перевезено 141,6 тис. пасажирів або 84,8 % до січня – листопада минулого року.

 

 1. Фінансова самодостатність

 

До зведеного бюджету району за 2018 рік надійшло 398,8 млн. грн., що становить 105,2 % виконання до затвердженого обсягу з урахуванням змін та 122,7 % до фактичних надходжень 2017 року, у тому числі:

загальний фонд – 364,8 млн. грн. або 103,9 %, 122,8 % відповідно;

спеціальний фонд – 34,0 млн. грн. або 121,7% та 121,3 % відповідно.

Із загальної суми надходжень власні та закріплені доходи склали 210,5 млн. грн., що становить 111,4 % до запланованого обсягу та 127,6 % у порівняні з 2017 роком, у тому числі:

загальний фонд – 186,5 млн. грн. або 108,9%, 131,0 % відповідно;

спеціальний фонд – 24,0 млн. грн. або 136,0 % та 106,0 % відповідно.

 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів)

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Надходження власних і закріплених доходів до зведеного бюджету району, млн. грн.

98,1

164,9

210,5

Темп зростання доходів місцевих бюджетів, % до відповідного періоду попереднього року

157,9

168,0

127,6

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

124,9

123,4

111,4

Приріст власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2017 роком склав у цілому по району 44,2 млн. грн. або 31,0 %, по спеціальному фонду – 1,4 млн. грн. або 6,0 %.

Доходи місцевих бюджетів району у розрахунку на одну особу склали 8,9 тис. грн., що на 2,1 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

Основними джерелами дохідної частини місцевих бюджетів (84,4 % від обсягу доходів загального фонду) залишається податок та збір на доходи фізичних осіб (42,3 %) і плата за землю (42,1 %).

Із загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб
(78,9 млн. грн.) 54,7 млн. грн. (69,3 %) надійшло із доходів платника у вигляді заробітної плати та 19,8 млн. грн. (25,2 %) - податку, який сплачується з доходів, інших ніж заробітна плата (орендна плата за земельні паї).

Надходження плати за землю склали 78,6 млн. грн. або 105,6 % до плану. Порівняно з 2017 роком в цілому по району приріст надходжень плати за землю склав 22,8 млн. грн., темп зростання - 41,0 %.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду бюджетів району є екологічний податок (62,8 %) – 15,0 млн. грн., власні надходження бюджетних установ (34,7 %) – 8,3 млн. грн., з них інші джерела власних надходжень - 5,6 млн. грн., що складає 67,6 % від загального обсягу власних надходжень.

Трансферти з державного бюджету району у 2018 році склали 149,7 млн. грн., що становить 38,1% від загального обсягу дохідної частини:

дотація з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 13,0 млн. грн.;

на здійснення програм соціального захисту населення - 72,1 млн. грн.;

медична субвенція - 19,7 млн. грн.;

освітня субвенція - 40,1 млн. грн.;

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2,178 млн. грн.;

субвенція на відшкодування лікарських засобів - 610,3 тис. грн.;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 286,0 тис. грн.;

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 549,7 тис. грн.;

на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я - 1234,4 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року трансферти збільшились на 9,6 % (+13,3 млн. грн.).

Здійснено уточнення зведеного бюджету району за рахунок перевиконання дохідної частини на 28,6 млн. грн., у т.ч.:

загальний фонд – 21,7 млн. грн.;

спеціальний фонд – 6,9 млн. грн.

По загальному фонду із загальної суми перевиконання спрямовано на заробітну плату з нарахуванням – 2,6 млн. грн., енергоносії - 0,1 млн. грн. На першочергові видатки спрямовано 14,3 % (3,1 млн. грн.).

За рахунок розподілу вільного залишку коштів збільшено видаткову частину на
32,1 млн. грн., з них на оплату праці – 1,1 млн. грн., енергоносії - 0,1 млн. грн., на першочергові видатки спрямовано 1,3 млн. грн. (4,0 %).

У 2018 році спрямовувалися кошти на виконання власних та делегованих повноважень органами виконавчої влади місцевого самоврядування, а саме:

на житлово-комунальне господарство у сумі 27,4 млн. грн., у т.ч.: районний бюджет - 3,6 млн. грн., сільські та селищні бюджети - 23,8 млн. грн. (загальний фонд -
20,3 млн. грн., спеціальний фонд – 7,1 млн. грн.), з них:

забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства – 6,8 млн. грн. (загальний фонд – 6,5 млн. грн., спеціальний фонд - 0,3 млн. грн.);

фінансова підтримка об’єктів ЖКГ – 4,7 млн. грн. (загальний фонд -
4,2 млн. грн., спеціальний фонд – 438,4 тис. грн.);

забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства -
0,6 млн. грн. (загальний фонд – 0,2 млн. грн., спеціальний фонд - 0,4 млн. грн.);

благоустрій сіл, селищ – 15,3 млн. грн. (загальний фонд – 9,3 млн. грн., спеціальний фонд – 6,0 млн. грн.);

на будівництво обєктів житлово-комунального гоподарства використано
1,1 млн.грн, у тому числі:

будівництво водопровідної мережі за межами селища Балахівка - 95,0 тис. грн;

будівництво мережі вуличного освітлення с.Малоганнівка - 152,6 тис. грн, будівництво каналізаційної мережі та споруд ДНЗ «Сонечко» Богданівської сільської ради - 110,8 тис. грн.;

нове будівництво водопроводу село Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області - 675,3 тис. грн.;

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 2,3 млн.грн., а саме:

нове будівництво водопроводу село Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області - 1,9 млн. грн.;

капітальне будівництво підвісного пішоходного мосту через річку Інгулець в
смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області - 0,4 млн. грн.;

на утримання, ремонт доріг використано 14,7 млн. грн. (загальний фонд –
3,5 млн. грн., спеціальний фонд – 11,2 млн. грн.);

на фінансування природоохоронних об’єктів і заходів спрямовано 12,4 млн. грн., у т.ч.: районний бюджет - 1,1 млн. грн., сільські та селищні бюджети - 11,3 млн. грн.;

капітальні видатки місцевих бюджетів проведено на суму 68,3 млн. грн., що на
70,3 % більше, ніж у 2017 році, у т.ч.: районний бюджет - 29,6 млн. грн., сільські та селищні бюджети - 38,7 млн. грн.

 

Капітальні видатки місцевих бюджетів

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Капітальні видатки зведеного бюджету району, млн. грн.

27,1

40,1

68,3

Темп зростання, % до відповідного періоду попереднього року

124,4.

148,4

170,3

 

Капітальні видатки місцевих бюджетів

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Капітальні видатки місцевих бюджетів району (без трансфертів з державного бюджету),
тис. грн.

15173,5

37316,9

65838,0

Капітальні видатки місцевих бюджетів району (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на одну особу населення, тис. грн.

0,621

1,537

2,781

Кількість жителів (тис. осіб)

24,448

24,284

23,671

 

Використання коштів охорони навколишнього природного середовища місцевих бюджетів

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Касові видатки на фінансування природоохоронних об’єктів та заходів, тис. грн.

5754,4

7247,5

12438,7

 

За січень-грудень 2018 року Петрівською державною податковою інспекцією Олександрійськго управління ДФС у Кіровоградській області до зведеного бюджету забезпечено надходження в сумі 536 238,3 тис. грн., що становить 102,6 % виконання доведених індикативних показників та 129,0 %  до фактичних надходжень  відповідного періоду минулого року (+ 120 706,2 тис. грн.).

Сума фактичних надходжень за 12 місяців 2018 року до державного бюджету склала 254 835,8  тис. грн. при прогнозі 258 211,5 тис. грн. або 98,7 % до доведеного показника та 138,2 % до минулорічного показника (+ 46 492,3 тис. грн.). 

Податку на прибуток підприємств за 2018 рік при прогнозних показниках  в сумі 710,9 тис. грн.  надійшло 355,4 тис. грн., виконання складає 50 % та 46,9 % до факту минулого року (- 402,7 тис. грн.).

Податку на додану вартість з початку року при завданні 46 610,4  тис. грн. надійшло 51 534,4 тис. грн., виконання доведених показників складає 110,6 % та 133,5 % до факту минулого року. Кількість платників ПДВ: 112 юридичних осіб та одна фізична особа-підприємець. Середньомісячні нарахування ПДВ в 2018 році складають  456,1 тис. грн.

За 2018  рік військового збору при завданні 8 027,6  тис. грн. надійшло
8 177,2 тис. грн., виконання доведених показників складає 101,9 % та 124,2  %  до факту минулого року.

   Екологічного податку за 2018 рік при прогнозних показниках  в сумі
28 054,2 тис. грн.  надійшло 27 087,1 тис. грн., виконання складає 96,6 % та 257,2  % до факту минулого року (+ 16 556,1 тис. грн.).

Не забезпечено виконання розрахункової бази за 2018 рік до загального фонду державного бюджету  по рентній платі за  користування надрами. Рентної плати  за користування надрами до зведеного бюджету за рік надійшло 179 367,9 тис. грн., виконання планових показників складає  94,1 % та 131,8 %  до факту минулого року. Від загальних надходжень  99,9 % сплачує ПрАТ «ЦГЗК», податкові зобов’язання по платі за надра задекларовані та сплачені платниками самостійно та складають 179 277,2 тис. грн.

Виконання місцевого бюджету за січень - грудень 2018 року становить
106,5 %, при прогнозному завданні в сумі 264 210,4 тис. грн. фактичні надходження складають 281 402,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у складі надходжень місцевих бюджетів склали надходження податку на доходи фізичних осіб, по якому забезпечено надходження в сумі 98 650,0 тис. грн. при прогнозі 94 621,3 тис. грн. або 104,3 % виконання доведеного показника та 128,3 % до минулорічного показника (+ 21 745,6 тис. грн.).

Плати за землю за 12 місяців  2018 року при прогнозних показниках  в сумі
64 485,3 тис. грн.  надійшло 78 565,2 тис. грн., виконання складає 121,8 % та 141,0 % до факту минулого року (+ 22 842,1 тис. грн.).

Єдиного  податку з суб’єктів малого підприємництва при  прогнозному завданні  за  рік в сумі  19 471,3 тис.  грн.   фактично  надійшло 21 934,7  тис. грн., виконання -
112,7  %, в  порівнянні  з  2017 роком надійшло  більше на 3 597,1 тис.  грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при  прогнозному завданні  на рік   в сумі 1 322,1 тис.  грн.   фактично  надійшло 1 427,4  тис. грн., виконання - 108,0 %. 

Надходження податку на нерухоме майно виконано на 100,6  %, при  прогнозних     показниках в сумі 1 871,7  тис. грн. надходження склали 1 882,0 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшено на 519,1 тис грн.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при індикативному показнику в сумі  76 343,3 тис. грн. до бюджету надійшло
71 808,7 тис. грн. або 94,1 %.

 

 

 1. Інвестиційні проекти і соціальні заходи, реалізовані у Петрівському районі
  у 2018 році

 

Кошти державного бюджету інвестиційного спрямування, залучені на соціально-економічний розвиток району, тис. грн.

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Державний фонд регіонального розвитку 

4368,4

-

-

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4600,0

 

2180,6

2178,0

ВСЬОГО

8968,4

2180,6

2178,0

 

 

Планом заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року передбачена реалізація 10 проектів регіонального розвитку Петрівського району на загальну суму 37,4 млн. грн.

Станом на 01 січня 2019 року реалізовано проектів на загальну суму
24,4 млн. грн.,
що становить 65,3 % від запланованого.

З 10 проектів регіонального розвитку:

 

реалізація яких завершена - 5 (50 %), 3156,9 тис. грн.:

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Володимирівської
ЗШ І-ІІІ ступенів - 860,4 тис. грн.;

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Ганнівської
ЗШ І-ІІІ ступенів - 797,4 тис. грн.;

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Іскрівської
ЗШ І-ІІІ ступенів - 605,5 тис. грн.;

енергозберігаючі заходи в школі с. Новий Стародуб. Капітальний ремонт: заміна вікон на металопластикові - 626,4 тис. грн.;

капітальний ремонт віконних прорізів (заміна) Петрівської
ЗШ І ступеня - 267,2 тис. грн.

 

на стадії реалізації – 5 (50 %), 21241,2 тис. грн.:

капітальний ремонт із заміною віконних блоків в приміщенні харчоблоку Петрівської центральної районної лікарні - 1336,1 тис. грн.;

будівництво водопровідної мережі в с. Ганнівка Петрівського району -
2132,3 тис. грн.;

реконструкція водопровідної мережі по вул. О.Лисенка (Ворошилова) в
смт Петрове - 76,7 тис. грн.;

капітальний ремонт глядацької зали та фойє Петрівського районного будинку культури - 1410,7 тис. грн.;

зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я первинного та вторинного рівнів у Петрівському районі - 16285,4 тис. грн.

 

на стадії підготовки – 0 (0 %).

 

3.1. Освіта – 18,5 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

2,4   млн. грн.

Місцевий бюджет

-

15,9 млн. грн.

Інші джерела

-

0,2   млн. грн.

 

 1. Виконано капітальний ремонт віконних прорізів та дверних блоків Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Володимирівської ЗШ І-ІІ ступенів, Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів та Луганського
  ДНЗ на загальну суму 2,2 млн. грн.
 2. Виконані капітальні та поточні ремонти котелень, теплосистем та опалювальних котлів Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Балахівської
  ЗШ І-ІІ ступенів, Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів, комунальної установи "Петрівський районний центр з обслуговування закладів освіти", Петрівського ДНЗ № 1 «Рудана», Балахівського ДНЗ,  виготовлена ПКД по встановленню пересувної котельні Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів і капремонту систем опалення 2 ДНЗ, придбані енергозберігаючі лампи для заміни існуючих в Чечеліївській ЗШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 2,1 млн. грн.
 3. Виконані капітальні та поточні ремонти покрівель КЗ «Петрівське
  НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» (в т.ч. поточний ремонт зовнішньої частини переходу та поточний ремонт козирка входу в будівлю), Володимирівської ЗШ І-ІІ ступенів, Балахівської ЗШ І-ІІ ступенів, Петрівської ЗШ I ступеня, Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів,
  КУ «Петрівський РЦОЗО», Петрівського ДНЗ «Колосок», виготовлена ПКД по капремонту дахів ДНЗ на загальну суму 3,1 млн. грн.
 4. Придбане навчальне обладнання, приладдя та засоби для оснащення
  5 навчальних кабінетів опорних шкіл, обладнання для кабінетів 1-х класів (Нова Українська школа), 276 комплектів навчальних меблів, аудиторні дошки для ЗНЗ на загальну суму 3,2 млн. грн.
 5. Придбаний шкільний автобус для підвезення учнів до Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів, вартістю 1,9 млн. грн.
 6. Покращено матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів району (поточний ремонт коридору, класних кімнат, альтанки і об’єктів благоустрою Зеленської І-ІІ ступенів, актового залу Новостродубської ЗШ І-ІІІ ступенів, фасаду і приміщень Петрівської ЗШ I ст., оснащення та поточний ремонт приміщення КУ «Петрівський інклюзивно-ресурсний центр», оснащення та поточний ремонт кращого класу КЗ «Петрівське НВО "ЗШ I-III ступенів – гімназія», вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень ЗНЗ району, виготовлення технічної документації та розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для ЗНЗ, придбано старт-годинники Q60s для першокласників району, обладнання для гуртків ЦДЮТ, комп’ютерна і оргтехніка та кондиціонери для ЗНЗ та КУ «Петрівський РЦОЗО», встановлені елементи благоустрою на загальну суму 2,3 млн. грн.
 7. Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів району (капітальні та поточні ремонти приміщень, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, облаштування блискавкозахисту, встановлення систем пожежної сигналізації, капітальний ремонт і встановлення дитячих ігрових майданчиків та ігрових зон, упорядкування і благоустрій територій, придбання меблів, обладнання, посуду, комп’ютерної і оргтехніки, встановлення елементів благоустрою та ін.) – 3,9 млн. грн.

  

3.2. Охорона здоров’я – 16,3 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

12,4 млн. грн.

Інші джерела

-

3,9 млн. грн.

 

 1. Капітальні і поточні ремонти приміщень КЗ «Петрівська центральна районна лікарня» (4го поверху головного корпусу, частини 5го поверху головного корпусу, гінекологічного відділення, фізіотерапевтичного відділення, сольової кімнати фізіотерапевтичного відділення, харчоблоку, інфекційного корпусу, дитячої консультації, коридорного приміщення та сходового маршу терапевтичного відділення, сходових маршів лівого крила головного корпусу, протирадіаційного укриття, гаражів, здійснення протипожежних заходів та улаштування блискавкозахисту, адміністративного приміщення КНП «Петрівський РЦПМСД») на загальну суму 8,3 млн. грн.
 2. Капітальні і поточні ремонти приміщень ФАПів та лікарських амбулаторій (Луганської АЗПСМ, Червоноконстянтинівського ФАПу, Козацького ФАПу, Іскрівської АЗПСМ, Олімпіадівського ФАПу, Червоносільського ФАПу, Баштинського ФАПу, Малинівського ФАПу, Йосипівського ФАПу, Володимирівської АЗПСМ) на загальну суму 4,0 млн. грн.
 3. Придбано 2 квартири для працівників КЗ «Петрівська центральна районна лікарня» на суму 0,4 млн. грн.
 4. Модернізація медичного обладнання в комунальному закладі «Петрівська центральна районна лікарня» (за рахунок перемоги в Проекті безпеки людини КУСАНОНЕ) – 2,2 млн. грн.
 5. Придбане медичне та інше обладнання, меблі, побутова техніка для відділень КЗ «Петрівська центральна районна лікарня», КНП «Петрівський РЦПМСД», ФАПів та лікарських амбулаторій на загальну суму 1,0 млн. грн.
 6. Придбано комп’ютери та комп’ютерне обладнання для закладів охорони здоров`я первинної ланки медицини, встановлено Інтернет-зв’язок, придбане програмне забезпечення системи eHelth на загальну суму 0,3 млн. грн.

 

 

3.3. Культура – 3,8 млн. грн.

 

Місцевий бюджет

-

3,8 млн. грн.

Інші джерела

-

18,0 тис. грн.

 

 1. Капітальний та поточний ремонти приміщень, монтаж системи пожежної сигналізації, капітальний ремонт господарських будівель Петрівського районного будинку культури – 1,4 млн. грн.
 2. Поточний ремонт приміщення Петрівського районного музею історії (з встановленням системи протипожежного захисту, придбанням виставкових меблів, комп’ютерної техніки, електроконвекторів) – 0,3 млн. грн.
 3. Капітальний ремонт будівлі Новостародубської музичної школи (з придбанням меблів, обладнання, встановленням автоматичної пожежної сигналізації, благоустроєм території та встановленням огорожі) – 0,4 млн. грн.
 4. Поточний ремонт приміщення, заміна дверних блоків придбання меблів і обладнання в Петрівській районній дитячій бібліотеці – 0,3 млн. грн.
 5. Заміна віконних прорізів в Петрівській дитячій музичній школі - 57 тис. грн.
 6. Придбання музичних інструментів та апаратури для Петрівського районного будинку культури та Петрівської дитячої музичної школи – 0,2 млн. грн.
 7. Завершення реконструкція будівлі Зеленського сільського клубу (в т.ч. поточний ремонт навісу, цоколю, ганків, укосів приміщень, поточний ремонт септика, каналізації будівлі, монтаж системи протипожежної сигналізації, улаштування блискавкозахисту, вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій та покращення матеріально-технічної бази (стільці, ламбрекени, штори, арка, карнизи)) – 0,5 млн. грн.
 8. Поточні ремонти приміщень, покращення матеріально-технічної бази закладів культури комунальної власності сільських, селищних рад – 0,7 млн. грн.

 

 

3.4. Фізкультура і спорт – 8,1 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

1,5 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

5,2 млн. грн.

Інші джерела

-

1,4 млн. грн.

 

 1. Реконструкція спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям у Новостародубській ЗШ I-III ст., КЗ "Петрівське НВО "ЗШ I-III ступенів - гімназія" та Іскрівській ЗШ I-III ст. – 4,4 млн. грн.
 2. Реконструкція мультиспортивного комплексу ДЮСШ «Олімп» в смт Петрове – 1,9 млн. грн.
 3. В Іскрівській ЗШ I-III ст. реалізовано проект «Школа наш дім - ми господарі в нім» (ремонт пристосованого приміщення біля майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території школи) загальною вартістю 135 тис. грн.
 4. Капітальний та поточний ремонти спортивних залів Зеленської І-ІІ ступенів та Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 1,2 млн. грн.
 5. Встановлення комплексу "Мотузковий парк" на території Чечеліївської
  ЗШ I-III ст. – 0,5 млн. грн.
 6. Встановлення спортивних майданчиків – 0,2 млн. грн.
 7. Встановлення дитячих ігрових майданчиків – 0,9 млн. грн.

 

 

3.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,8 млн. грн.

                                                                               (місцевий бюджет)

 

 1. Капітальний ремонт нежитлового приміщення територіального центру соціального обслуговування (НСП) Петрівського району – 0,6 млн. грн.
 2. Поточний ремонт будівлі ради районної організації ветеранів України –
  150 тис. грн.

 

 3.6. Транспорт та автомобільні дороги – 22,6 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

8,8 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

13,8 млн. грн.

 

 1. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування С121806 – Ганнівка - ст. Рядове (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090) на суму 3,3 млн. грн.
 2. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування О121807 – Петрове - Червонокостянтинівка – межа Дніпропетровської області (проект буде реалізований за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090) на суму 5,0 млн. грн.
 3. Завершений капітальний ремонт ділянки дороги Т-12-15 Глинськ – Олександрія - Петрове (встановлення бордюрів в смт Петрове) - 73 тис. грн.
 4. Капітальні та поточні ремонти доріг – 13,8 млн. грн.
 5. Капітальне будівництво пішохідного мосту через р. Інгулець в смт Петрове на суму 0,4 млн. грн. (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій).

 

3.7. Житлово-комунальне господарство – 20,2 млн. грн.

 

Державний бюджет

-

1,8 млн. грн.

Місцевий бюджет

-

15,9 млн. грн.

Інші джерела

-

2,4 млн. грн.

 

 1. Нове будівництво водопроводу с. Ганнівка – 3,0 млн. грн. (у т.ч.
  1822,0 тис. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 1110,0 тис. грн. – кошти ДП «СхідГЗК» в рамках Меморандуму про співпрацю, 190,0 тис. грн. – районний бюджет, 48,25 тис. грн. – Ганнівський сільський бюджет).
 2. В смт Балахівка та с. Новий Стародуб виконані поточні ремонти мереж централізованого водопостачання вартістю 139 тис. грн.
 3. Петрівським ККП виконано заміну водонапірної башти по вул. Паркова в
  смт Петрове вартістю 135 тис. грн.
 4. Облаштування водостоку по вул. Інгулецька та поточний ремонт водопропускної труби по вул. Миру в смт Петрове на суму 0,4 млн. грн.
 5. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою в районі будинків №№ 7, 8 по
  вул. Літвінова в смт Петрове на суму 1,4 млн. грн.
 6. Облаштування та озеленення території Петрівського районного будинку культури з елементами благоустрою, поточний ремонт підпірної стінки – 0,5 млн. грн.
 7. Улаштування та благоустрій скверу по вул. Паркова в смт Петрове на суму
  0,2 млн. грн.
 8. Улаштування тротуарних доріжок, алей та площадок в смт Петрове та с. Зелене – 1,4 млн. грн.
 9. Улаштування та поточний ремонт підпірних стінок в смт Петрове –
  0,3 млн. грн.
 10. Облаштування набережної р. Інгулець в смт Петрове (поливна система, газони, встановлення об’ємних букв «Я люблю Петрове», альтанка) – 0,4 млн. грн.
 11. В с. Солдатське встановлено капличку та виконано благоустрій її території на суму 0,4 млн. грн.
 12. В с. Іскрівка виконано благоустрій припаркової території вартістю 0,2 млн. грн.
 13. Монтаж системи вуличного відеоспостереження в смт Петрове на загальну суму 140 тис. грн.
 14. В смт Петрове встановлені лавки для сидіння, перила, альтанки, декоративні елементи, стели загальною вартістю 0,4 млн. грн.
 15. Петрівським ККП здійснені заходи з благоустрою прибудинкової території багатоквартирних будинків № 21 та № 23 по вулиці Святкова та № 39 по вулиці Центральна на суму 0,5 млн. грн.
 16. КП «Петрівське» Петрівської селищної ради виконано поточний ремонт козирків під’їздів та м’яких покрівель житлових будинків по вул. Літвінова в смт Петрове на суму 0,7 млн. грн.
 17. Петрівським ККП виконано поточний ремонт покрівель 3 житлових будинків в смт Петрове господарським способом на загальну суму 1,4 млн. грн.
 18. Комунальними підприємствами Петрівської селищної ради придбана спецтехніка (подрібнювач гілок, міні-трактор та машинна комунальна щітка для трактора) на загальну суму 139 тис. грн.
 19. КП «Господар ІК» Луганської сільської ради придбано спеціалізовану техніку (трактор МТЗ-82.1, відвал сніговий, причіп 2ПТС-4, причіп для посипання доріг GO2213, подрібнювач гілок АРПАЛ 120ТР та міні-трактор Т-244HF) загальною вартістю
  1,0 млн. грн.
 20. Сільськими, селищними радами району виконані роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення на загальну суму 4,1 млн. грн.
 21. Сільськими, селищними радами району виконані роботи з оновлення містобудівної документації на загальну суму 1,2 млн. грн.
 22. Встановлені огорожі кладовищ – 0,4 млн. грн.
 23. Здійснені заходи з енергоефективності та енергозбереження в приміщеннях Петрівської селищної, Йосипівської та Іскрівської сільських рад на загальну суму
  0,9 млн. грн.

 

 

3.8. Охорона навколишнього природного середовища – 12,4 млн. грн.

                                                                                          (місцевий бюджет)

 

 1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Зелена на ділянці трубчастого переїзду, мостового переїзду та в південній частині с. Йосипівка – 0,3 млн. грн.
 2. Будівництво гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення поверхневими водами вул. Шкільна в с. Йосипівка, освоєно 142 тис. грн.
 3. Будівництво берегоукріплювальних споруд, відродження (розчищення та упорядкування) джерел для сприятливого гідрологічного і санітарно-екологічного стану, а також заходи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою р. Жовта в
  с. Ганнівка, освоєно 1,6 млн. грн.
 4. Нове будівництво берегоукріплювальних споруд із габіонних конструкцій на
  р. Березніговатій в смт Петрове – 0,2 млн. грн.
 5. КП «Петрівське» Петрівської селищної ради придбано сміттєзбиральну машину типу «ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б» для екологічно безпечного збирання та перевезення твердих побутових відходів вартістю 1,1 млн. грн.
 6. Реконструкція та будівництво каналізаційних мереж і споруд закладів соціально-культурної сфери району (Зеленської ЗШ І-ІІ ст., Петрівськоїй ЗШ І ст., Богданівського ДНЗ, Ганнівського ДНЗ «Малятко», інфекційного корпусу КЗ «Петрівська центральна районна лікарня», Петрівського районного будинку культури) на загальну суму
  1,3 млн. грн.
 7. Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі будинку № 8 по вул. Літвінова в смт Петрове – 0,6 млн. грн.
 8. Гідродинамічне очищення фекальної каналізації та свердловин в смт Петрове,
  с. Новий Стародуб та смт Балахівка на загальну суму 1,3 млн. грн.
 9. Санітарна обрізка, видалення аварійних і сухостійних дерев, видалення чагарників і сухостою – 1,4 млн. грн.
 10. Придбання контейнерів для та урн для сміття – 0,2 млн. грн.
 11. Здійснення заходів з озеленення територій – 0,7 млн. грн.
 12. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 1,8 млн. грн.

 

 3.9. Співпраця з ПрАТ «ЦГЗК»

 

03 квітня 2018 року було підписано тристоронню Угоду про соціально-економічне партнерство між райдержадміністрацією, районною радою та ПрАТ «ЦГЗК» (додаткову угоду було підписано 20 серпня 2018 року).

В рамках Угоди на території Петрівського району у 2018 році реалізовано
11 масштабних дороговартісних проектів і 22 мікропроекти - переможці конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» загальним обсягом фінансування 13,8 млн. грн., у тому числі за джерелами фінансування:

3,5 млн. грн.

-

грант ПрАТ «ЦГЗК» в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство

7,2 млн. грн.

-

кошти районного бюджету

2,5 млн. грн.

-

кошти сільських, селищних бюджетів

0,2 млн. грн.

-

кошти громади

0,5 млн. грн.

-

інші джерела

 

Перелік інвестиційних проектів, реалізованих в рамках Угоди у
2018 році:

 1. Капітальний ремонт 4го поверху головного корпусу КЗ «Петрівська центральна районна лікарня» – 2,0 млн. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК",
  1535,0 тис. грн. – районний бюджет.
 2. Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в
  с. Козацьке – 0,6 млн. грн., в т.ч.: 300,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 283,0 тис. грн. – районний бюджет.
 3. Капітальний та поточний ремонти будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в
  с. Червонокостянтинівка з улаштуванням об’єктів благоустрою – 0,7 млн. грн.,
  в т.ч.: 300,0 тис. грн. – кошти ПрАТ "ЦГЗК", 420,0 тис. грн. – районний бюджет.
 4. Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в Іскрівській загальноосвітній школі I-III ступенів – 1,4 млн. грн., в т.ч.: 450,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 524,0 тис. грн. – районний бюджет, 450,0 тис. грн. – сільський бюджет.
 5. Реконструкція мультиспортивного комплексу ДЮСШ «Олімп» в
  смт Петрове – 1,9 млн. грн., т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 1398,5 тис. грн. – районний бюджет.
 6. Облаштування та озеленення території Петрівського районного будинку культури з елементами благоустрою в смт Петрове – 0,9 млн. грн., в т.ч.: 300,0 тис. грн. - кошти ПрАТ "ЦГЗК", 360,0 тис. грн. – районний бюджет, 247,0 тис. грн. – сільський бюджет.
 7. Придбання спеціалізованої техніки для посипання доріг піщано-сольовою сумішшю для КП «Господар ІК» Луганської сільської ради – 1,0 млн. грн., в т.ч.:
  250,0 тис. грн. - кошти ПрАТ «ЦГЗК», 699,9 тис. грн. - сільський бюджет.
 8. Придбання меблів та медичного обладнання для Луганської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини – 200 тис. грн. (кошти ПрАТ «ЦГЗК»).
 9. Придбання обладнання для фізіотерапевтичного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» – 80 тис. грн., в т.ч.: 50,0 тис. грн. - кошти ПрАТ «ЦГЗК», 30,0 тис. грн. - районний бюджет.
 10. Капітальний та поточний ремонти інфекційного відділення комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» з придбанням обладнання –
  1,9 млн. грн., в т.ч.: 150,0 тис. грн. - кошти ПрАТ «ЦГЗК», 1775,4 тис. грн. - районний бюджет.
 11. Проекти – переможці конкурсу на кращий проект в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа» - 3,2 млн. грн., в т.ч.: 500,0 тис. грн. - кошти
  ПрАТ "ЦГЗК", 936,0 тис. грн. – районний бюджет, 1050,3 тис. грн. – сільські, селищні бюджети, 158,8 тис. грн. – кошти громади, 540,6 тис. грн. – спонсорські кошти.

 

3.10. Сільське господарство – 62,3 млн. грн.

 

 1. 1. Сільськогосподарськими підприємствами району для покращення матеріально-технічної бази придбано 26 одиниць техніки на загальну суму 53,1 млн. грн.
 2. З метою поліпшення селекційної роботи в галузі тваринництва, покращення породного складу великої рогатої худоби та оновлення основного стада ПСП «Зарічне», ТОВ А/ф «П’ятихатська» та СВК А/ф «Маріампольська» введено в основне стадо
  286 голів нетелів, придбано 70 голів ремонтних свинок та 5 голів кнурців на загальну суму 2,2 млн. грн.
 3. На розвиток городництва фізичними особами-підприємцями спрямовано
  130 тис. грн. на закупівлю насіння, догляд за рослинами та оплату праці сезонних найманих працівників.
 4. У 2015 – 2017 роках ПСП «Зарічне» проводиться реконструкція молочно-товарного комплексу проектною потужністю 500 голів, всього освоєно 16,0 млн. грн., в т.ч. 4,0 млн. грн. у 2018 році (загальна вартість робіт - 20,0 млн. грн.).
 5. ФГ «АЛАН» виконане будівництво вагової в с. Зелене вартістю 0,3 млн. грн. та завершено будівництво току на суму 0,7 млн. грн. (загальна вартість робіт у 2016 –
  2018 роках – 1,5 млн. грн.)
 6. ФГ «Катрич» виконане будівництво вагової та складу в с. Іскрівка вартістю
  1,9 млн. грн.

 

 

 1. Підтримка учасників АТО

 

Відповідно до розпочатих соціальних ініціатив сформовано Атлас земельних масивів для передачі військовослужбовцям, які приймають чи приймали участь в Антитерористичній операції на території східної частини України, згідно якого зарезервовані  земельні ділянки для передачі у власність на території Петрівського  району Кіровоградської області, станом на 01.01.2019 року зарезервовано 8,36 га.

Як результат, Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області протягом 2018 року передано у власність 31 земельну ділянку загальною площею
62 га.

Окрім того, надано 40 дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 80 га. 

 

Протягом 2018 року:

на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебувають 255 осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій з числа учасників АТО;

виплачено матеріальну допомогу 2 пораненим учасникам АТО, що складає 1 % від загальної кількості учасників бойових дій;

нараховано їм компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг в сумі
3,0 тис. грн., з якої виплачено 2,5 тис. грн.;

виплачено компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг 60  учасникам АТО, яким ще не встановлено статус учасник бойових дій за рахунок коштів районного бюджету (в розмірі 50 %) на загальну суму 37,4 тис. грн.;

послугою сімейного відпочинку скористалися 3 сім’ї демобілізованих учасників АТО (9 осіб, з них: 6 - дорослих, 3 - дітей);

забезпечено санаторно-курортними путівками 4 учасників АТО;

послугою психологічної реабілітації забезпечено 2 учасників АТО;

щорічну разову грошову допомогу до 9 травня виплачено 255 учасникам АТО в розмірі 1265 грн.;

1 демобілізований учасник АТО навчався на курсах водіїв за категорією «В». Загальна сума витрат на навчання склала 5,1 тис. грн.;

складено 216 соціальних паспортів демобілізованих учасників АТО;

здійснено оцінку потреб 4 сімей учасників АТО (психологічна, правова, медична допомога, працевлаштування, оздоровлення) та направлено до відповідних установ та організацій, до компетенції яких відноситься їх забезпечення;

в рамках діяльності спеціалізованого формування обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи», психологами Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни та центру медико-психологічної реабілітації «КОМ-ПАС» забезпечено надання кваліфікованої психологічної допомоги 3 особам;

розроблено та розповсюджено буклети «Інформаційний порадник для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей», «Психологічна допомога після пережитої стресової  події» та дорожня карта демобілізованого «Соціальна  допомога учасникам АТО «Залиш «ТЕМРЯВУ» на війні».

 

 

 1. Організаційна інформація

 

Станом на 31 грудня 2018 року у Петрівській райдержадміністрації було чотири керівні посади, з них одна, а саме: посада заступника голови районної державної адміністрації була і є вакантною. Зокрема, на даних посадах працюють:

голова райдержадміністрації – Завалій С.В.,

перший заступник голови райдержадміністрації – Панета Т.Г.,

заступник голови райдержадміністрації – вакансія,

керівник апарату райдержадміністрації – Семехова О.О.

Протягом 2018 року відбулися зміни у чисельності працівників та структурі районної державної адміністрації, а саме:

було збільшено на 1 одиницю чисельність працівників ЦНАПу у зв’язку зі значним збільшенням кількості адміністративних послуг, які надаються через цей структурний підрозділ, що спричинило додаткові навантаження на адміністраторів ЦНАПу та, відповідно, збільшено на 1 одиницю чисельність працівників районної державної адміністрації;

внесено зміни до структури управління соціального захисту населення районної державної адміністрації: зменшено на 1 одиницю кількість посад категорії «Б» та введено замість неї одну посаду категорії «В», також введено 2 посади заступників начальника управління – начальників відділів замість посади заступника начальника управління та начальника відділу у складі управління.

Станом на 31 грудня 2018 року чисельність працівників районної державної адміністрації становила 90 одиниць, у тому числі апарату – 24 одиниці.

Станом на 31 грудня 2018 року у райдержадміністрації та її структурних підрозділах вакантними є дві посади категорії «Б».

Протягом 2018 року райдержадміністрацією та її структурними підрозділами оголошено та проведено конкурси на зайняття 3 вакантних посад державної служби категорії «Б», за результатами яких призначено 2 особи.

 

На виконання розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації від 29 грудня 2017 року № 490-р «Про план засідань колегій районної державної адміністрації» заплановано та проведено 12 засідань колегій Петрівської районної державної адміністрації на яких було розглянуто 36 питань, з них: 34 планових та
2 додаткових. За наслідками розгляду питань на колегії прийнято 36 розпоряджень голови районної державної адміністрації. Аналіз прийнятих рішень свідчить про те, що вони приймались з важливих питань життєдіяльності  Петрівського району.

 

 

 1. Взаємодія з органами місцевого самоврядування.

 

Протягом 2018 року скасованих в судовому порядку рішень органів місцевого самоврядування району не було.

Протягом 2018 року рішення органів місцевого самоврядування району, які викликали суспільний резонанс з характеристикою їх предмету та характеру такого резонансу, не приймались.

З метою забезпечення районною державною адміністрацією контролю за станом здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень місцевих органів виконавчої влади протягом 2018 року відповідальними працівниками райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, районними установами та організаціями, які контролюють здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад Петрівського району делегованих повноважень державної виконавчої влади проведено 2 комплексні перевірки в Іванівській сільській та Балахівській селищній радах та 2  тематичні перевірки  про стан виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я (стаття 32б) та у сфері соціального захисту (стаття 34б).

Проведено аналіз актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань виконання делегованих повноважень місцевих органів виконавчої влади, а саме у
2018 році в 15 сільських та селищних радах району було прийнято 836 відповідних актів.

З метою належної співпраці з органами місцевого самоврядування Петрівського району та надання необхідної організаційно-практичної допомоги  У 2018 році проведено 12 спільних семінарів районної державної адміністрації та районної ради з сільськими та селищними головами, розглянуто та надано методичну допомогу з 32 питань.

  

 1. Адміністративні послуги

 

В районі створений та діє відділ (центр) надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації.

Укомплектованість ЦНАПу матеріально-технічним обладнанням у 2018 році -
37 одиниць або 100 % до відповідного періоду минулого року (2017 рік - 37).

Укомплектованість ЦНАПу персоналом у 2018 році - 5 осіб (2017 рік - 4 особи).

Кількість наданих адміністративних послуг у 2018 році - 10384 (в т.ч. 2461 послуга за реєстрацію місця проживання) або 73,2% до відповідного періоду минулого року
(2017 рік - 14179).

Кількість наданих адміністративних послуг на 1000 мешканців складає
444,3 (2017 рік - 597,3).

Сформовано архів реєстру справ в кількості 17560 справ. Обладнано архів стелажами для зберігання справ, забезпечено вогнегасниками, засобами пломбування, встановлено металеві двері. 

Повноваження з реєстрації місця проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання передані сектору Петрівської районної ради з реєстрації місця проживання фізичних осіб та Петрівській селищній раді.

Повноваження з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців передані від органів юстиції відділу (центру) надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

 ______________________

 

Публічний звіт буде представлений головою районної державної адміністрації Завалієм С.В. 11 лютого 2019 року о 15.00 в сесійній залі адміністративної будівлі Петрівської районної ради.

Відповідальна особа – Горбанець Геннадій Миколайович, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, (05237) 9-62-62, 068-393-29-40, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.