ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання районного бюджету Петрівського району  за  2016 рік

 У звітному бюджетному періоді відповідно до статей 2, 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” статті 78 Бюджетного кодексу України забезпечувалося виконання районного бюджету.

До районного бюджету за 2016 рік надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 42597,9 тис.грн., що становить 124,4% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік. Надходження до загального фонду склали 40715,4 тис.грн. (124,0%), до спеціального фонду – 1882,5 тис.грн. (131,7%).

Отримано трансфертів у сумі 110703,2 тис.грн (99,8%), у тому числі до загального фонду – 107456,2  тис.грн. (99,8%), до спеціального фонду – 3247,0 тис.грн. (99,8%).

Отримано субвенцій з державного бюджету (крім освітньої та медичних) у сумі 59718,5 тис.грн. (99,6%).

Освітньої субвенції отримано 28168,0 тис.грн. (100%), медичних – 15454,8 тис.грн. (100%).

 

Виконання дохідної частини районного бюджету за 2016 рік характеризується такими даними:

(тис.грн.)

Код

 Найменування показника

Затвердж. план на        2016 рік

 Уточ. пл. на 2016 рік

Фактичне виконання 2016 рік

% вик. до затв. пл.

% вик. до уточн. пл.

Темп росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження  

27 475,5

32 700,5

40 541,3

147,6

124,0

154,1

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

27 475,5

32 700,5

40 541,1

147,6

124,0

154,1

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб  

27 475,5

32 692,5

40 520,7

147,5

123,9

154,0

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

19 548,8

23 563,5

27 349,4

139,9

116,1

155,6

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

803,0

846,0

1346,5

167,7

159,2

187,6

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

6 415,2

7 529,5

11 045,0

172,2

146,7

150,2

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

612,5

712,5

737,5

120,4

103,5

128,2

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

96,0

41,0

42,4

44,2

103,5

44,3

11020000

Податок на прибуток підприємств  

0,0

8,0

20,4

0,0

у 2,5 раз

у 237,5 раз

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

0,0

8,0

20,4

0,0

у 2,5 раз

у 237,5 раз

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

176,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

176,0

13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

176,0

20000000

Неподаткові надходження  

5,3

122,6

174,1

у 32,9 раз

142,0

у 2,4 рази

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

0,0

74,6

125,9

0,0

168,8

0,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

0,0

74,6

125,9

0,0

168,8

0,0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

0,0

9,6

18,1

0,0

188,5

0,0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

0,0

65,0

105,8

0,0

162,8

0,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

24000000

Інші неподаткові надходження  

5,0

48,0

48,2

у 9,6 раз

100,4

67,7

24060000

Інші надходження  

5,0

48,0

48,2

у 9,6 раз

100,4

67,7

24060300

Інші надходження  

5,0

48,0

48,2

у 9,6 раз

100,4

67,7

40000000

Офіційні трансферти  

89 401,2

107 675,4

107 456,2

116,8

99,8

127,2

41000000

Від органів державного управління  

89 286,6

104 520,5

104 301,3

116,8

99,8

у 3,2 рази

41020000

Дотації  

0,0

960,0

960,0

0,0

100,0

189,7

41020600

Стабілізаційна дотація

0,0

960,0

960,0

0,0

100,0

189,7

41030000

Субвенції  

89 286,6

103 560,5

103 341,3

115,7

99,8

126,2

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

24 584,5

26 299,0

26 299,0

107,0

100,0

109,9

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

19 814,8

24 763,9

24 706,4

124,7

99,8

у 2,6 раз

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

1 319,8

3 405,0

3 360,9

у 2,5 раз

98,7

у 2,6 раз

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

27 595,7

28 168,0

28 168,0

102,1

100,0

96,9

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

15 102,0

15 216,7

15 216,7

100,8

100,0

93,6

 

у т.ч. на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

353,4

591,5

591,5

167,4

100,0

182,1

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,0

4 600,0

4 561,6

0,0

99,2

0,0

41035300

Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0,0

238,1

238,1

0,0

100,0

0,0

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

869,8

869,8

790,6

90,9

90,9

122,4

41035000

Інші субвенції 

114,6

3 154,9

3 154,9

у 27,5 раз

100,0

150,0

Всього загальний фонд(без урахування трансфертів)

27 480,8

32 823,1

40 715,4

148,2

124,0

154,3

Всього загальний фонд

116 882,0

140 498,5

148 171,6

126,8

105,5

133,6

20000000

Неподаткові надходження

1 415,8

1 429,1

1 882,5

133,0

131,7

121,4

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

0,0

0,0

247,5

0,0

0,0

у 3,7 раз

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,0

0,0

247,5

0,0

0,0

у 3,7 раз

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1 415,8

1 429,1

1 635,0

115,5

114,4

110,3

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1 415,8

1022,4

1221,9

86,3

119,5

140,8

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

0,0

406,7

413,1

0,0

101,6

67,2

40000000

Офіційні трансферти

0,0

3 254,9

3 247,0

0,0

100,0

98,3

41000000

Від органів державного управління

0,0

857,5

857,5

0,0

100,0

0,0

41030000

Субвенції

0,0

857,5

857,5

0,0

100,0

0,0

41035200

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

0,0

857,5

857,5

0,0

100,0

0,0

41030400

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 

0,0

70,0

70,0

0,0

100,0

140,0

41035000

Інші субвенції

0,0

2 327,4

2 319,5

0,0

99,7

71,3

Всього спеціальний фонд (без урахування трансфертів)

1 415,8

1 429,1

1 882,5

133,0

131,7

121,4

Всього спеціальний фонд

1 415,8

4 684,0

5 129,5

у 3,6 раз

109,5

105,7

Разом (без урахування трансфертів)

28 896,6

34 252,1

42 597,9

147,4

124,4

152,5

Разом

118 297,8

145 182,5

153 301,1

129,6

105,6

132,5

Власних доходів загального фонду районного бюджету надійшло за рік 40715,4 тис.грн., що становить 124,0% до уточненого плану, понад план отримано 7892,3 тис.грн.

 

ВИДАТКИ

З районного бюджету за 2016 рік проведено видатків (без урахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних) у сумі 88164,9 тис.грн., або на 98,1% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на рік, у тому числі по загальному фонду використано 77785,6 тис.грн. 99,6%, по спеціальному фонду – 10379,3 тис.грн. 88,2%.

Протягом 2016 року на збільшення видаткової частини районного бюджету було залучено залишки коштів, що склалися на початок року, на загальну суму 4960,9 тис.грн. (по загальному фонду – 3509,8 тис.грн., по бюджету розвитку – 566,5 тис.грн., по фонду охорони навколишнього природного середовища – 771,6 тис.грн., кредитування сільських забудовників – 10,0 тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 103,0 тис.грн.).

У звітному періоді фінансування розпорядників та одержувачів коштів районного бюджету здійснено у повному обсязі зареєстрованих фінансових зобов’язань. Станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість по видатках районного бюджету, у тому числі по захищених видатках (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо), відсутня. Кредиторська заборгованість загального фонду за рахунок субвенцій державного бюджету склалася в сумі  15821,1 тис.грн .  Дана заборгованість виникла у зв’язку з тим, що субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій надаються під фактично нараховані суми попереднього звітного місяця.

 

 Виконання видаткової частини районного бюджету за 2016 рік за основними функціями характеризується такими даними:

  тис.грн

ВИДАТКИ

Затверджено

Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план)

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

 
 

68443,1

78122,6

77785,6

99,6

 

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

 

Державне управління

1812,0

2709,4

2667,0

98,4

 

Освіта

31384,4

35281,7

35281,1

100,0

 

у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

27595,7

28168,0

28168,0

100,0

 

Охорона здоров’я

15102,0

19320,0

19299,8

99,9

 

у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на охорону здоров’я

14748,6

15216,7

15216,7

100,0

 

із видатків на охорону здоровя - субвенція районному  бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

353,4

591,5

591,5

100,0

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2964,5

3544,1

3538,1

99,8

 

Житлово-експлуатаційне господарство

100,0

737,0

737,0

100,0

 

Культура і мистецтво

3438,0

3617,6

3590,0

99,2

 

Засоби масової інформації

234,0

569,1

569,1

100,0

 

Фізична культура і спорт

658,0

740,7

740,2

99,9

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

0,0

711,0

473,6

66,6

 

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

42,0

289,6

287,6

99,3

 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1678,6

142,7

142,7

100,0

 

Видатки, не віднесені до основних груп

11029,6

10459,8

10459,4

100,0

 

з них:

 

 

 

 

 

резервний фонд

1000,0

0,0

0,0

0,0

 

інші видатки

238,6

430,8

430,4

99,9

 

субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,0

174,0

174,0

100,0

 

додаткова дотація  бюджетам сіл, селищ

9791,0

9855,0

9855,0

100,0

 

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету (крім освітніх та медичних)

46588,9

55337,7

55156,9

99,7

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн

24584,5

26299,0

26299,0

100,0

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

19814,8

24763,9

24706,4

99,8

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

1319,8

3405,0

3360,9

98,7

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

869,8

869,8

790,6

90,9

 

РАЗОМ загальний фонд

115032,0

133460,4

132942,4

99,6

 

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)

3265,8

11765,6

10379,3

88,2

 

Державне управління

550,0

665,4

665,3

100,0

 

Освіта

1200,7

3627,3

3621,1

99,8

 

Охорона здоров’я

196,0

1272,8

1096,9

86,2

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

501,2

719,1

719,1

100,0

 

Житлово-експлуатаційне господарство

0,0

23,8

23,7

99,7

 

Культура і мистецтво

717,9

1892,2

1130,2

59,7

 

Фізична культура і спорт

0,0

9,3

9,3

100,0

 

Дорожнє господарство

0,0

476,1

455,6

95,7

 

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

100,0

84,9

84,9

100,0

 

Охорона навколишнього природного середовища

0,0

1618,6

1209,7

74,7

 

Видатки, не віднесені до основних груп

0,0

90,0

90,0

100,0

 

Субвенції з районного бюджету державному, обласному бюджету:

0,0

1286,1

1273,4

99,0

 

на виконання інвестиційних проектів

0,0

489,1

484,3

99,0

 

обласному бюджету Кіровоградської області на фінансування об’єктів: «Кіровоградська обласна дитяча лікарня по вул. Преображенській,79/35, м. Кіровоград,-реконструкція» та  капітальний ремонт учбового корпусу професійно-технічного училища № 36 по вул. Криворізька, 44 у смт.Новгородка, Кіровоградської області.

 

690,0

690,0

100,0

 

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

0,0

107,0

99,1

92,6

 

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

1415,8

1467,6

1462,2

99,6

 

Видатки за рахунок субвенцій  з державного бюджету (Бюджет розвитку)

0,0

4842,1

4674,5

96,5

 

 на оснащення загальноосвітні навчальних закладів з поглибленним вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл інтернатів) І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та  курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій

0,0

242,1

112,7

46,6

 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капітальний ремонт дороги)

0,0

4000,0

3962,1

99,1

 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання обладнання для навчальних закладів)

0,0

600,0

599,7

100,0

 

РАЗОМ спеціальний фонд

3265,8

16607,7

15053,8

90,6

 

Усього видатки  І

71708,9

89888,2

88164,9

98,1

 

(без субвенцій з державного бюджету , крім освітніх та медичних)

 

Усього видатки  ІІ

118297,8

150068,0

147996,2

98,6

 

(із субвенціями з державного бюджету)

 

Довідково:

1850,0

15389,1

15221,3

98,9

 

Кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

власних коштів

1850,0

10547,0

10547,0

100,0

 

субвенцій з державного бюджету

 

4842,1

4674,3

96,5

 

 

Виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету

за 2016 рік   за основними економічними статтями характеризується такими даними:

тис.грн

ВИДАТКИ                                         

Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на рік)

Виконано за

 

2016 рік

 

(касові видатки)

 

Сума, тис.грн.

% у загальних видатках

Сума, тис.грн.

% у загальних видатках

 

Заробітна плата з нарахуваннями

48722,2

62,4

48721,5

62,6

 

Поточні трансферти населенню

1009,1

1,3

1004,6

1,3

 

Медикаменти

606,7

0,8

606,7

0,8

 

Харчування

1623,8

2,1

1623,5

2,1

 

Енергоносії та комунальні послуги

8482,1

10,9

8409,9

10,8

 

Поточні трансферти  місцевим бюджетам

9855,0

12,6

9855,0

12,7

 

Разом захищені видатки

60443,9

77,4

60366,2

77,6

 

Інші видатки

17678,7

22,6

17419,4

22,4

 

Разом видатки

78122,6

100,0

77785,6

100,0

 

Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних

55337,7

 

55156,9

 

 

Усього видатки

133460,3

 

132942,5

 

 
Вкладення:
Скачати цей файл (на сайт звіт РБ на 2016р.rar)Звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік[032]
Скачати цей файл (РБ 8 міс 2016 року.xls)Аналіз виконання доходної частини районного бюджету за січень-серпень 2016 року (у співставних умовах)[031]
Скачати цей файл (TEMP 8 міс 2016 рік.XLS)Темпи росту окремих видів власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-серпні 2015-2016 років[030]
Скачати цей файл (18Monit01092016.XLS)Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Петрівського району по доходах станом на 01.09.2016 року[029]
Скачати цей файл (ЗВЕД 8 міс 2016 року.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району за січень-серпень 2016 року (у співставних умовах)[028]
Скачати цей файл (DOV 7 місяців.XLS)Довідка про стан виконання місцевих бюджетів по доходах станом на 1 серпня 2016 року[027]
Скачати цей файл (РБ 7 міс 2016 року.xls)Аналіз виконання доходної частини районного бюджету за січень-липень 2016 року (у співставних умовах)[026]
Скачати цей файл (ЗВЕД 7 міс 2016 року.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району за січень-липень 2016 року[025]
Скачати цей файл (TEMP 7 міс 2016 рік.XLS)Темпи росту окремих видів власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-липні 2015-2016 років[024]
Скачати цей файл (18Monit1.XLS)Довідка про стан виконання місцевих бюджетів Петрівського району по доходах станом на 01.08.2016 року[023]
Скачати цей файл (DOV na  Veb_ 15.xls)Аналіз виконання районного бюджету за 2015 рік[022]
Скачати цей файл (18Monit01012016.XLS)Стан виконання місцевих бюджетів по доходах[021]
Скачати цей файл (ЗВЕД 2015.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету[020]
Скачати цей файл (dovidka_2012.zip)Інформація про виконання районного бюджету за 2012 рік[019]
Скачати цей файл (dovidka_ikv_2013.xls)Інформація про виконання районного бюджету за IІІ квартал 2013 року[018]
Скачати цей файл (Zvit2014.zip)Звіт виконання районного бюджету за 2014 рік [017]
Скачати цей файл (3.doc)Інформація про виконання бюджету району за 2014 рік [016]
Скачати цей файл (dovidka 3.xls)Інформація про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року[015]
Скачати цей файл (dovidka3.xls)Інформація про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року[014]
Скачати цей файл (dovidka_iii 2013.zip)Інформація про виконання районного бюджету за IІІ квартал 2013 року[013]
Скачати цей файл (dovidka4.xls)Інформація про виконання районного бюджету за 2012 рік[013]
Скачати цей файл (2.doc)Інформація про виконання районного бюджету за 2013 рік [012]
Скачати цей файл (Zvit.zip)Звіт виконання районного бюджету за 2013 рік [011]
Скачати цей файл (dovidka_ii_2013.xls)Інформація про виконання районного бюджету за І півріччя 2013 року[010]
Скачати цей файл (dovidka9.xls)Інформація про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року[009]
Скачати цей файл (ЗВЕД 2016 рік.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району за 2016 рік[008]
Скачати цей файл (РБ 2016 рік.xls)Аналіз виконання доходної частини районного бюджету за 2016 рік (у співставних умовах)[007]
Скачати цей файл (Інформація про виконання бюджетів за 9 міс 2016 року.doc)Інформація про виконання бюджетів за 2016 рік[006]
Скачати цей файл (TEMP 2016 рік.XLS)Темпи росту окремих видів власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-грудні 2015-2016 років[005]
Скачати цей файл (dovidka2013.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району за 2013 рік[004]
Скачати цей файл (dovidka2014.xls)Інформація про виконання районного бюджету станом на 1 січня 2014 року[003]
Скачати цей файл (1.zip)Інформація про виконання бюджету району за січень-листопад 2013 року[002]
Скачати цей файл (10.doc)Інформація про виконання бюджету району за січень-жовтень 2013 року[001]
Скачати цей файл (List_1.doc)Нормативно-правові акти (НПА)[ ]
Скачати цей файл (Наказ № 805 в_д 02.08.2010 Основн_ п_дходи.doc)Наказ № 805 в_д 02.08.2010 Основн_ п_дходи.doc[ ]
Скачати цей файл (Наказ № 836 в_д 26.08.2014 Паспорти бюдж програм.doc)Наказ № 836 в_д 26.08.2014 Паспорти бюдж програм.doc[ ]
Скачати цей файл (В_домча класиф_кац_я видатк_в м_сцевих бюджет_в наказ № 96.zip)В_домча класиф_кац_я видатк_в м_сцевих бюджет_в наказ № 96.zip[ ]
Скачати цей файл (Методика оц_нки бюдж програм наказ № 13 в_д 12.01.2012.zip)Методика оц_нки бюдж програм наказ № 13 в_д 12.01.2012.zip[ ]
Скачати цей файл (Програмна класиф_кац_я Структура коду наказ №1195 02.12.2014.zip)Програмна класиф_кац_я Структура коду наказ №1195 02.12.2014.zip[ ]
Скачати цей файл (Типов_ перел_ки бюджетних програм.zip)Типов_ перел_ки бюджетних програм.zip[ ]
Скачати цей файл (9 місяців 2016 року.rar)9 місяців 2016 року.rar[ ]
Скачати цей файл (Інформація  про вик РБ за 2015р.doc)Інформація про вик РБ за 2015р.doc[ ]
Скачати цей файл (DOV 4 міс 2016 рокуі.XLS)Довідка про стан виконання місцевих бюджетів за 4 місяці 2016 року[ ]
Скачати цей файл (TEMP 4 міс 2016 року.XLS)TEMP 4 міс 2016 року.XLS[ ]
Скачати цей файл (ЗВЕД 4 міс 2016 року.xls)ЗВЕД 4 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (РБ 4 міс 2016 року.xls)РБ 4 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (DOV 5 місяців.XLS)DOV 5 місяців.XLS[ ]
Скачати цей файл (TEMP 5 міс 2016 рік.XLS)TEMP 5 міс 2016 рік.XLS[ ]
Скачати цей файл (ЗВЕД 5 міс 2016 року.xls)ЗВЕД 5 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (РБ 5 міс 2016 року.xls)РБ 5 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (РБ 6 міс 2016 року.xls)РБ 6 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (ЗВЕД 6 міс 2016 року.xls)ЗВЕД 6 міс 2016 року.xls[ ]
Скачати цей файл (TEMP 6 міс 2016 рік.XLS)TEMP 6 міс 2016 рік.XLS[ ]
Скачати цей файл (DOV 6 місяців.XLS)DOV 6 місяців.XLS[ ]
Скачати цей файл (18Monit.XLS)18Monit.XLS[ ]
Скачати цей файл (РБ І кв 2016.xls)Аналіз виконаннч дохідної частини районного бюджету за І квартал 2016 року[ ]
Скачати цей файл (Інформація про виконання бюджетів за І квартал 2015 рік.doc)Інформація про виконання бюджетів за І квартал 2016 року[ ]
Скачати цей файл (ЗВЕД І кв 2016.xls)Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету за І квартал 2016 року[ ]
Скачати цей файл (TEMP 1 кв 2016 рік.XLS)TEMP 1 кв 2016 рік.XLS[ ]
Скачати цей файл (18Monit01042016.XLS)Про стан виконання місцевих бюджетів за І квартал 2016 року[ ]